Структура тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення Первомайського комунального виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства Первомайської міської ради Харківської області

Опубліковано: Четвер, 29 листопада 2018, 14:12

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Первомайської міської ради
Харківської області
від «____»_______201 р. №_______

з/п

Найменування показників

Централізоване  водопостачання

Централізоване водовідведення

тис.грн

 на рік

грн./м3

тис.грн

на рік

грн./м3

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість

8749,18

13,66

12301,41

20,53

1.1

прямі матеріальні витрати, у т.ч.:

3657,86      

5,71

4566,77

7,62

1.1.1

електроенергія

3129,36

4,89

4058,07

6,77

1.1.2

витрати на реагенти, матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

528,50

0,82

508,70

0,85

1.2

прямі витрати на оплату праці

2925,7

4,57

4843,6

8,09

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

776,93

1,21

1203,53

2,01

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

643,65

1,00

1065,59

1,78

1.3.2

амортизаційні відрахування

133,28

0,21

137,94

0,23

1.3.3

інші прямі витрати

0

0

0

0

1.4

загальновиробничі витрати, у т.ч.

1388,69

2,17

1687,51

2,81

1.4.1

витрати на оплату праці

789,37

1,23

1140,63

1,90

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

173,66

0,27

250,94

0,42

1.4.3

амортизаційні відрахування

1,06

0

1,54

0

1.4.4

інші витрати

424,60

0,66

294,40

0,49

2

Адміністративні витрати, у т.ч.:

919,97

1,44

1291,50

2,16

2.1

витрати на оплату праці

636,44

0,99

893,46

1,49

2.2

відрахування на соціальні заходи

140,02

0,22

196,56

0,33

2.3

амортизаційні відрахування

2,25

0

3,15

0,01

2.4

інші витрати

141,26

0,22

198,33

0,33

3

Витрати на збут, у т.ч.:

390,75

0,61

548,55

0,92

3.1

витрати на оплату праці

304,80

0,48

427,90

0,71

3.2

відрахування на соціальні заходи

67,06

0,10

94,14

0,16

3.3

амортизаційні відрахування

2,29

0

3,21

0,01

3.4

інші витрати

16,60

0,03

23,30

0,04

4

Інші операційні витрати

0

0

0

0

5

Фінансові витрати

0

0

0

0

6

Повна собівартість

10059,89

15,71

14141,46

23,61

7

Розрахунковий прибуток, у т.ч.:

1508,98

2,35

2121,22

3,54

7.1

податок на прибуток

271,62

0,42

381,82

0,64

7.2

чистий прибуток  на розвиток виробництва

(виробничі інвестиції)

1237,36

1,93

1739,40

2,90

8

Вартість централізованого водопостачання/

 водовідведення без ПДВ, тис.грн

11568,87

18,06

16262,68

27,15

9

Вилучення невикористаних коштів інвестиційної програми 2017-2017р.р.

-868,42

-1,36

-782,36

-1,31

10

Тариф на централізоване водопостачання/

водовідведення без ПДВ, грн./м3

16,70

25,84  

11

Податок на додану вартість, грн./м3

3,34

5,17

12

Тариф на централізоване водопостачання/ водовідведення з ПДВ, грн./м3

20,04

31,01

13

Обсяг реалізації, тис.м3

640,5

599,0

 

 

Перший заступник міського голови                                                      А.В.Орєхов

 

Бєлєвцов, 3-53-30