Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку

Відповідно до вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 року № 150,

згідно рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області від 23.01.2019 № 7 «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у м. Первомайський Харківської області» виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку.
Організатор конкурсу: Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області, 64102, Харківська обл., м. Первомайський, проспект 40 років Перемоги, 1.

Інформація про осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:
Орєхов Антон Володимирович - голова конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку, перший заступник Первомайського міського голови, 64102, Харківська обл., м. Первомайський, проспект 40 років Перемоги, 1. тел. (05748) 3-25-31, факс (05748) 3-21-41, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Лозовський Олександр Миколайович- заступник голови конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку, начальник відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Первомайської міської ради, 64102, Харківська обл., м. Первомайський, проспект 40 років Перемоги, 1, тел. (05748) 3-50-27,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Маркова Тетяна Іванівна – секретар конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку, головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Первомайської міської ради, 64102, Харківська обл., м. Первомайський, проспект 40 років Перемоги, 1, тел. (05748) 3-50-27,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Об’єкти конкурсу: Багатоквартирні будинки, які є комунальної власності територіальної громади Первомайської міської ради Харківської області.
До об’єкту конкурсу входять 192 багатоквартирних будинки (додаток1).

Примірний перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком:
1. Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, в тому числі:
1) прибирання прибудинкової території;
2) прибирання сходових кліток;
3) прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі;
4) технічне обслуговування ліфтів;
5) обслуговування систем диспетчеризації;
6) технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:
- гарячого водопостачання;
- холодного водопостачання;
- водовідведення;
- теплопостачання;
- зливової каналізації;


7) дератизація;
8) дезінсекція;
9) обслуговування димових та вентиляційних каналів;
10) технічне обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності);
11) прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами.

2. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:
1) поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків);
2) поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності).

3. Оплата послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:
1) освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води;
2) енергопостачання ліфтів.

4. Винагорода управителю.

1. Вимоги щодо якості надання послуги (перелік робіт та періодичність їх надання) з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила:
Вимоги щодо якості надання послуг, визначених у пункті «Примірний перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком» та періодичність їх надання визначаються згідно Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених Наказом Держжитлокомунгоспу України від 17 травня 2005 року № 76, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за
№ 927/11207.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною системою, що визначається організатором конкурсу. При цьому максимальна сума балів дорівнює 100 балам:
— ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі об’єкта конкурсу — максимально 50 балів;
— рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою — максимально 15 балів;
— наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) — максимально 15 балів;
— фінансова спроможність учасника конкурсу — максимально 10 балів;
— наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства — максимально 10 балів.

 

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

1. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

2. Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок. Відмітка про засвідчення копії документа повинна складатися зі слів “Згідно з оригіналом”, назви посади, особистого підпису уповноваженої особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії та скріплюватися печаткою (за наявності), засвідчуватися повинна кожна сторінка копії документу.

3. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

4. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

5. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій за формою згідно з додатком 3 до Порядку. На запит учасника конкурсу конкурсна комісія протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

6. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають:
1). Заяву, у якій зазначають:
фізичні особи-підприємці — прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
юридичні особи — повне найменування, код за ЄДРПОУ;

2). Оригінали або завірені належним чином копії наступних документів:
— копія статуту або іншого засновницького документу суб’єкта господарювання;
— витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
— довідки відповідних органів державної фіскальної служби про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами;
— балансового звіту суб’єкта господарювання за останній звітній період;
— довідки довільної форми, що містить інформацію про наявність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні суб’єкта господарювання);
— довідки довільної форми, що містить інформацію про наявність персоналу суб’єкта господарювання з зазначенням кількості, рівня освіти, досвіду, кваліфікації працівників (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) станом на 1-ше число місяця, у якому подається конкурсна пропозиція ;
— довідки довільної форми, що містить інформацію про наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;
— паспорту та лист-згоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних суб’єкта господарювання, які передбачено нормами чинного законодавства (для фізичних осіб-підприємців);

 


— документа, що підтверджує право уповноваженої особи представляти інтереси учасника конкурсу та засвідчувати своїм підписом документи, що стосуються конкурсу, контактні телефони цієї особи для надання інформації щодо проведення конкурсу.
— розрахунку ціни надання послуги з управління багатоквартирним будинком. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку та винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) по кожному багатоквартирному будинку об’єкта конкурсу.

7. Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
Спосіб: конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Місце: Виконавчий комітет Первомайської міської ради, проспект 40 років Перемоги, 1, м. Первомайський, Харківської області, Україна, 64102, каб.11.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: 11.03.2019 року до 11-00 год.

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:
Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями здійснюється в малому залі засідань виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області 12.03.2019 року
о 11-00 год. за адресою: м. Первомайський, Харківської області, Україна, 64102, проспект 40 років Перемоги, 1, 3-й поверх.

Мобільна версія | Повна версія
Ви тут

Наші партнери:

Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №5 - 1300,713 тис.грн.
В дошкільні навчальні заклади міста придбано дитячі меблі - 1115,800 тис.грн.
Придбано меблі в ЗОШ №2 - 120,000 тис.грн. 
Придбано меблі, мультимедійне обладнання та 10 комп’ютерів в ЗОШ №5 - 134,0 тис.грн
Придбано офісне обладнання для Центру надання адміністративних послуг - 221,298 тис.грн.
Придбано в пологове відділення ЦРБ медичне обладнання - 563,000 тис.грн.
Придбано для Палацу культури «Хімік» сучасну звукову апаратуру - 599,732 тис.грн.
Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ №2 - 1506,016 тис.грн.
Капітальний ремонт ЗОШ №2 - 8989,680 тис.грн.
Капітальний ремонт по заміні алюмінієвих вітражів на енергозберігаючі в будівлі Палацу культури «Хімік» - 1513,099 тис.грн.
Капітальний ремонт центральної міської бібліотеки - 1273,151 тис.грн.
Капітальний ремонт частини пологового відділення ЦРЛ - 4608,706 тис.грн.
Побудовано спортивний майданчик зі штучним покриттям - 2378,087 тис.грн.
Молодіжному центру «KOMORA» на базі центральної міської бібліотеки закуплено меблі та обладнання - 231,240 тис.грн.
Отримано в ЦНАП дитячий куточок для відвідувачів з дітьми, кейс “Мобільний Офіс”.
Придбано меблі, медичне обладнання, пральна, прасувальна та сушильна машини для ЦРЛ – 697,023 тис.грн.
Придбано 2 дефібрилятори, 8 апаратів штучної вентиляції легенів з ручним приводом для КНП «ПЦПМСД» - 127,520 тис.грн.

 

 

 

Придбано 60 комп’ютерів, 3 інформаційні кіоски, меблі, медтехніка, тренажери для фізіотерапевтичного відділення Перво-майської ЦРЛ, капітальний ремонт відділення – 4045,245 тис.грн.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Проведено тренінги в рамках проекту «Розвиток партисипативної демократії в м.Первомайський» - 27,902 тис.грн.

 

  

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт групи в ДНЗ № 5 - 506,683 тис.грн.

Капітальний ремонт групи в ДНЗ № 10 - 365,924 тис.грн.
Улаштовано спортивний майданчик з вуличними тренажерами - 217,137 тис.грн

  

 

  

Підтримка впровадження та розвитку громадського бюджету - 32,000 тис. грн.

 

 

 

 

 

Встановлено 30 (тридцять) камер відеоспостереження - 262,078 тис.грн.

 

 


  

 

Проект ЄС «Угода мерів – Схід» 

 

 


  

 

Розробка планів місцевого економічного розвитку для підписантів Ініціативи ЄС «Мери за Економічне Зростання» (M4EG)