Кількість запитів на публічну інформацію,що надійшли до Первомайської міської ради та її виконавчих органів за квітень 2019 року

Період, за який надійшли запити

Статус запитувача

Колек

тивні

Форма отримання запитів

Всього

Результати розгляду

Юридичні особи

Фізичні особи

особистий прийом

тел./факс

e-mаil

поштою

записано

 на вимогу

запитувача

інформацію надано

надісла

но за належніс

тю

відмо

влено

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

04.04.2019

 

1

 

 

 

1

 

 

1

1

 

 

09.04.2019

1

 

 

 

 

1

 

 

1

1

 

 

12.04.2019

 

1

 

 

 

1

 

 

1

1

 

 

15.04.2019

 

2

 

1

 

1

 

 

2

2

 

 

Всього

1

4

 

1

 

4

 

 

5

5