АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення Первомайської міської ради «Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території міста Первомайський»

I. Визначення проблеми

З метою правового врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження, використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини, впорядкування механізму його виявлення, відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», виникла необхідність в розробленні Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна  та відумерлої спадщини  на території міста Первомайський.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання.

Проект рішення спрямований на встановлення єдиного прозорого механізму правового врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та ефективного використання безхазяйного майна і відумерлої спадщини в місті Первомайський, а також врахування збалансованих інтересів територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

 Враховуючи недостатню урегульованість даного питання на загальнодержавному рівні, єдиним прийнятним варіантом задля врегулювання даного питання є затвердження рішення Первомайської міської ради «Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна  та відумерлої спадщини  на території міста Первомайський»

Альтернатива 2

В разі неприйняття рішення, не буде досягнуто цілей державного регулювання, оскільки ситуація щодо  взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини залишиться без змін.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутність регулювання.  У такому випадку кількість нерухомого майна, яке вважається безхазяйним, збільшиться, що приведе до погіршення соціальної та інженерно-транспортної  нфраструктури міста

Альтернатива 2

- упорядкування об’єктів нерухомого майна;

- запобігання руйнуванню об’єктів нерухомості;

- унеможливлення виникнення місць, що порушують належний санітарний стан міста;

- збереження житлового та нежитлового фондів;

 - набуття права комунальної власності на потенційні об’єкти нерухомості за рішенням суду

 - виготовлення інвентарної справи;

- судовий збір

 

Альтернатива 3

 Затвердження Порядку створить сприятливі умови для поліпшення та розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста

 Не передбачаються.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 Відсутні

 Погіршення стану інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

Альтернатива 2

Затвердження Порядку з метою взяття на облік нерухомого майна, яке визнано безхазяйним забезпечується надходженням коштів до міського бюджету, які будуть використані для розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

 Не передбачаються.

Альтернатива 3

 - упорядкування об’єктів нерухомого майна;

- запобігання руйнуванню об’єктів нерухомості;

 -унеможливлення виникнення місць, що порушують належний санітарний стан міста;

- придбання через через конкурс чи аукціон відумерлого майна;

- збереження житлового та нежитлового фондів

 Не передбачаються

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 - захист власних інтересів та прав через договірні відносини;

- зменшення витрат часу, пов’язаного із задоволенням потреб щодо здійснення діяльності суб’єктів господарювання;

- додаткові місця для здійснення підприємницької діяльності;

- отримання прибутку від проведення технічної інвентаризації безхазяйних та відумерлих нерухомих об’єктів;

 -придбання через конкурс чи аукціон відумерлого майна

 Відсутність регулювання веде до відсутності ймовірної передачі в оренду безхазяйного майна для ведення господарської та підприємницької діяльності

із забезпеченням схоронності безхазяйного нерухомого майна згідно з укладеним договором зберігання;

- з придбанням відумерлого майна в разі його продажу на аукціоні

 

Альтернатива 2

 Затвердження Порядку з метою взяття на облік нерухомого майна, яке визнано безхазяйним, дає можливість ймовірної передачі в оренду безхазяйного майна суб`єктам господарської та підприємницької діяльності, поліпшує соціальну та інженерно-транспортну інфраструктуру міста

 Не передбачаються

Альтернатива 3

Прозорість процедури виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна  та відумерлої спадщини.

 Не передбачаються

 

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

З прийняттям запропонованого регуляторного акта очікується правове врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження, використання як безхазяйного майна,  так і відумерлої спадщини, а також впорядкування механізму їх виявлення. Затвердження регуляторного акта є єдиним оптимальним способом у досягненні зазначених цілей

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми.

            З прийняттям запропонованого регуляторного акта очікується правове врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження, використання як безхазяйного майна,  так і відумерлої спадщини, а також впорядкування механізму їх виявлення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Впровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органів

місцевого самоврядування. Будуть мати місце лише витрати, пов’язані з виготовленням інвентарної справи, та судові витрати.

Суб’єкти господарювання, громадяни міста, яким стало відомо про нерухоме майно, що не має власника або власник якого невідомий, можуть вчиняти дії щодо цього майна відповідно до цих порядків та чинного законодавства України.

 

VII.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акту необмежений. Зазначений  Порядок  може переглядатись, доповнюватись за необхідністю згідно з чинним законодавством.

У разі виникнення потреби, у зв’язку зі зміною чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності, вноситимуться зміни до запропонованого регуляторного акта.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

З  метою  відстеження  результативності  цього  регуляторного  акта  визначено  наступні головні показники:

- кількість виявлених безхазяйних та відумерлих об’єктів нерухомості виконкомом Первомайської міської ради;

- кількість таких об’єктів поставлених на облік;

- кількість рішень суду щодо набуття права комунальної власності за територіальною громадою міста Первомайський на безхазяйне та відумерле нерухоме майно.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Для здійснення відстеження результативності регуляторного акту планується використання лише статистичних показників.  

Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки, до набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено не раніше ніж через рік після набрання ним чинності, але не пізніше 2 років з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Начальник відділу з питань управління
об’єктами комунальної власності                                                                     Т.І. Стещенко

Мобільна версія | Повна версія
Ви тут

Наші партнери:

Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №5 - 1300,713 тис.грн.
В дошкільні навчальні заклади міста придбано дитячі меблі - 1115,800 тис.грн.
Придбано меблі в ЗОШ №2 - 120,000 тис.грн. 
Придбано меблі, мультимедійне обладнання та 10 комп’ютерів в ЗОШ №5 - 134,0 тис.грн
Придбано офісне обладнання для Центру надання адміністративних послуг - 221,298 тис.грн.
Придбано в пологове відділення ЦРБ медичне обладнання - 563,000 тис.грн.
Придбано для Палацу культури «Хімік» сучасну звукову апаратуру - 599,732 тис.грн.
Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ №2 - 1506,016 тис.грн.
Капітальний ремонт ЗОШ №2 - 8989,680 тис.грн.
Капітальний ремонт по заміні алюмінієвих вітражів на енергозберігаючі в будівлі Палацу культури «Хімік» - 1513,099 тис.грн.
Капітальний ремонт центральної міської бібліотеки - 1273,151 тис.грн.
Капітальний ремонт частини пологового відділення ЦРЛ - 4608,706 тис.грн.
Побудовано спортивний майданчик зі штучним покриттям - 2378,087 тис.грн.
Молодіжному центру «KOMORA» на базі центральної міської бібліотеки закуплено меблі та обладнання - 231,240 тис.грн.
Отримано в ЦНАП дитячий куточок для відвідувачів з дітьми, кейс “Мобільний Офіс”.
Придбано меблі, медичне обладнання, пральна, прасувальна та сушильна машини для ЦРЛ – 697,023 тис.грн.
Придбано 2 дефібрилятори, 8 апаратів штучної вентиляції легенів з ручним приводом для КНП «ПЦПМСД» - 127,520 тис.грн.

 

 

 

Придбано 60 комп’ютерів, 3 інформаційні кіоски, меблі, медтехніка, тренажери для фізіотерапевтичного відділення Перво-майської ЦРЛ, капітальний ремонт відділення – 4045,245 тис.грн.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Проведено тренінги в рамках проекту «Розвиток партисипативної демократії в м.Первомайський» - 27,902 тис.грн.

 

  

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт групи в ДНЗ № 5 - 506,683 тис.грн.

Капітальний ремонт групи в ДНЗ № 10 - 365,924 тис.грн.
Улаштовано спортивний майданчик з вуличними тренажерами - 217,137 тис.грн

  

 

  

Підтримка впровадження та розвитку громадського бюджету - 32,000 тис. грн.

 

 

 

 

 

Встановлено 30 (тридцять) камер відеоспостереження - 262,078 тис.грн.

 

 


  

 

Проект ЄС «Угода мерів – Схід» 

 

 


  

 

Розробка планів місцевого економічного розвитку для підписантів Ініціативи ЄС «Мери за Економічне Зростання» (M4EG)