Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Первомайської міської ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»

I. Визначення проблеми

З метою впорядкування організації та проведення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Первомайський (крім земельних ділянок) у випадках, передбачених чинним законодавством (зокрема, при відчуженні чи передачі в оренду), відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», виникла необхідність в розробленні Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

 

II. Цілі державного регулювання

            Проект є нормативно - правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Первомайський (крім земельних ділянок). Даний регуляторний акт приймається з метою досягнення наступних цілей:

-                     реалізація вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

-                     удосконалення порядку залучення суб’єктів оціночної діяльності;

-                     забезпечення відкритості та прозорості процедури відбору суб’єктів оціночної діяльності;

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Ця альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася, та досягає завдань регулювання. В термін з моменту прийняття Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» від 29.07.2010 року,  відбулися зміни у  законодавстві. Розроблення нового Положення буде відповідати чинному законодавству.  Запропонований регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам регуляторної політики. У ньому чітко встановлені умови проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Альтернатива 2

Залишити без змін та в попередній редакції існуюче Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» від 29.07.2010 року №951-80/5 не дозволить досягнути цілей державного регулювання, оскільки ситуація в сфері конкурсного відбору залишиться без змін.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Усунення законодавчих прогалин у питаннях оцінки об’єктів комунальної власності.

 

Невідповідність окремих пунктів Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», яке було прийнято рішенням міської ради від від 29.07.2010 року №951-80/5, вимогам чинного законодавства.

Альтернатива 2

Відсутні 

Втрата додаткових надходжень до міського бюджету

Альтернатива 3

Забезпечення чіткого та прозорого механізму відбору суб’єктів оціночної діяльності.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Усунення законодавчих прогалин в питаннях оцінки обєктів комунальної власності

Відсутні

Альтернатива 2

Отримання прозорої та чіткої інформації щодо конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки комунального майна територіальної громади
м. Первомайський

 

Відсутні

Альтернатива 3

Внаслідок об’єктивної оцінки майна, яке підлягає продажу чи оренді - надходження коштів від відчуження (оренди) до місцевого бюджету та виконання  плану доходів забезпечують виконання  соціальних програм та важливих соціальних гарантій для населення.

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Усунення законодавчих прогалин у питаннях оцінки об’єктів комунальної власності.

 

Невідповідність окремих пунктів Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», яке було прийнято рішенням міської ради від від 29.07.2010 року №951-80/5, вимогам чинного законодавства.

Альтернатива 2

 Здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі, розширення сфер підприємницької діяльності, створення конкурентоспроможних умов між суб’єктами оціночної діяльності.

 Не передбачаються

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Розроблений проект рішення міської ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» є єдиним оптимальним способом у досягненні зазначених цілей.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми.

   Вказані проблеми плануються розв’язати шляхом прийняття рішення міської ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»

Механізм, що застосовується в даному рішенні, дозволить визначити суб’єкта господарської діяльності в сфері оцінки, який забезпечить якісне надання послуг за нижчою ціною та в найкоротші строки.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Впровадження та виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат з коштів бюджету міста Первомайський чи суб’єктів господарювання, а також не потребує додаткових витрат на контроль за виконанням вимог цього рішення.

VII.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акту необмежений. Зазначений  Порядок може переглядатись, доповнюватись за необхідністю згідно з чинним законодавством.

У разі виникнення потреби, у зв’язку зі зміною чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності, вноситимуться зміни до запропонованого регуляторного акта.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

З  метою  відстеження  результативності  цього  регуляторного  акта  визначено  наступні головні показники:

- ефективність розробленого механізму;

- рівень поінформованості усіх суб'єктів з основних положень регуляторного акта;

- кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Для здійснення відстеження результативності регуляторного акту планується використання лише статистичних показників.  

Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки, до набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено не раніше ніж через рік після набрання ним чинності, але не пізніше 2 років з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

 

 

Начальник відділу з питань управління
об’єктами комунальної власності                                                                  Т.І. Стещенко

Мобільна версія | Повна версія
Ви тут

Наші партнери:

Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №5 - 1300,713 тис.грн.
В дошкільні навчальні заклади міста придбано дитячі меблі - 1115,800 тис.грн.
Придбано меблі в ЗОШ №2 - 120,000 тис.грн. 
Придбано меблі, мультимедійне обладнання та 10 комп’ютерів в ЗОШ №5 - 134,0 тис.грн
Придбано офісне обладнання для Центру надання адміністративних послуг - 221,298 тис.грн.
Придбано в пологове відділення ЦРБ медичне обладнання - 563,000 тис.грн.
Придбано для Палацу культури «Хімік» сучасну звукову апаратуру - 599,732 тис.грн.
Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ №2 - 1506,016 тис.грн.
Капітальний ремонт ЗОШ №2 - 8989,680 тис.грн.
Капітальний ремонт по заміні алюмінієвих вітражів на енергозберігаючі в будівлі Палацу культури «Хімік» - 1513,099 тис.грн.
Капітальний ремонт центральної міської бібліотеки - 1273,151 тис.грн.
Капітальний ремонт частини пологового відділення ЦРЛ - 4608,706 тис.грн.
Побудовано спортивний майданчик зі штучним покриттям - 2378,087 тис.грн.
Молодіжному центру «KOMORA» на базі центральної міської бібліотеки закуплено меблі та обладнання - 231,240 тис.грн.
Отримано в ЦНАП дитячий куточок для відвідувачів з дітьми, кейс “Мобільний Офіс”.
Придбано меблі, медичне обладнання, пральна, прасувальна та сушильна машини для ЦРЛ – 697,023 тис.грн.
Придбано 2 дефібрилятори, 8 апаратів штучної вентиляції легенів з ручним приводом для КНП «ПЦПМСД» - 127,520 тис.грн.

 

 

 

Придбано 60 комп’ютерів, 3 інформаційні кіоски, меблі, медтехніка, тренажери для фізіотерапевтичного відділення Перво-майської ЦРЛ, капітальний ремонт відділення – 4045,245 тис.грн.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Проведено тренінги в рамках проекту «Розвиток партисипативної демократії в м.Первомайський» - 27,902 тис.грн.

 

  

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт групи в ДНЗ № 5 - 506,683 тис.грн.

Капітальний ремонт групи в ДНЗ № 10 - 365,924 тис.грн.
Улаштовано спортивний майданчик з вуличними тренажерами - 217,137 тис.грн

  

 

  

Підтримка впровадження та розвитку громадського бюджету - 32,000 тис. грн.

 

 

 

 

 

Встановлено 30 (тридцять) камер відеоспостереження - 262,078 тис.грн.

 

 


  

 

Проект ЄС «Угода мерів – Схід» 

 

 


  

 

Розробка планів місцевого економічного розвитку для підписантів Ініціативи ЄС «Мери за Економічне Зростання» (M4EG)