Закон України "Про звернення громадян"

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про звернення громадян


  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 47, ст.256 )

  { Вводиться в дію Постановою ВР
    N 394/96-ВР від 02.10.96, ВВР, 1996, N 47, ст.257 }

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами
   N 653-XIV  ( 653-14 ) від 13.05.99, ВВР, 1999, N 26, ст.219
   N 1294-IV  ( 1294-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181
   N 2384-IV  ( 2384-15 ) від 20.01.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.200
   N 1254-VI  ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511
   N 4054-VI  ( 4054-17 ) від 17.11.2011, ВВР, 2012, N 27, ст.276
   N 4452-VI  ( 4452-17 ) від 23.02.2012, ВВР, 2012, N 50, ст.564
   N 5477-VI  ( 5477-17 ) від 06.11.2012, ВВР, 2013, N 50, ст.693
   N  245-VII (  245-18 ) від 16.05.2013, ВВР, 2014, N 12, ст.178
   N 1261-VII ( 1261-18 ) від 13.05.2014, ВВР, 2014, N 28, ст.937 }

     Цей Закон  регулює  питання практичної реалізації громадянами
України наданого  їм  Конституцією  України  (  254к/96-ВР ) права
вносити в органи державної влади,  об'єднання громадян  відповідно
до  їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності,  викривати
недоліки в роботі,  оскаржувати дії посадових  осіб,  державних  і
громадських   органів.   Закон   забезпечує   громадянам   України
можливості для  участі  в  управлінні  державними  і  громадськими
справами,  для впливу на поліпшення роботи органів державної влади
і  місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ,  організацій
незалежно від  форм  власності,  для  відстоювання  своїх  прав  і
законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Р о з д і л I

                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Звернення громадян

     Громадяни України мають право звернутися до органів державної
влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян,  підприємств,
установ,  організацій  незалежно  від  форм   власності,   засобів
масової   інформації,   посадових   осіб    відповідно    до    їх
функціональних   обов'язків   із   зауваженнями,    скаргами    та
пропозиціями, що стосуються їх статутної  діяльності,  заявою  або
клопотанням   щодо   реалізації    своїх    соціально-економічних,
політичних та особистих прав і законних інтересів та  скаргою  про
їх порушення.

     Військовослужбовці,  працівники  органів  внутрішніх  справ і
державної  безпеки, а також особи рядового і начальницького складу
Державної   кримінально-виконавчої   служби  України  мають  право
подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.
{ Частина друга  статті  1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009 }

     Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться  на
її  території,  мають  таке  ж  право  на подання звернення,  як і
громадяни  України,  якщо   інше   не   передбачено   міжнародними
договорами.

Стаття 2. Законодавство про звернення громадян

     Законодавство України  про  звернення  громадян  включає  цей
Закон та інші  акти  законодавства,  що  видаються  відповідно  до
Конституції України та цього Закону.

     Звернення  вкладниківдо Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб  щодо  виплати Фондом відшкодування в межах гарантованої суми
розглядаються  в порядку, встановленому законодавством про систему
гарантування вкладів фізичних осіб.
{  Статтю  2 доповнено частиною другою згідно із Законом N 4452-VI
( 4452-17 ) від 23.02.2012 }

Стаття 3. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі

Під зверненнями  громадян слід розуміти викладені в письмовій
або усній формі  пропозиції  (зауваження),  заяви  (клопотання)  і
скарги.

Мобільна версія | Повна версія
Ви тут

Наші партнери:

Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №5 - 1300,713 тис.грн.
В дошкільні навчальні заклади міста придбано дитячі меблі - 1115,800 тис.грн.
Придбано меблі в ЗОШ №2 - 120,000 тис.грн. 
Придбано меблі, мультимедійне обладнання та 10 комп’ютерів в ЗОШ №5 - 134,0 тис.грн
Придбано офісне обладнання для Центру надання адміністративних послуг - 221,298 тис.грн.
Придбано в пологове відділення ЦРБ медичне обладнання - 563,000 тис.грн.
Придбано для Палацу культури «Хімік» сучасну звукову апаратуру - 599,732 тис.грн.
Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ №2 - 1506,016 тис.грн.
Капітальний ремонт ЗОШ №2 - 8989,680 тис.грн.
Капітальний ремонт по заміні алюмінієвих вітражів на енергозберігаючі в будівлі Палацу культури «Хімік» - 1513,099 тис.грн.
Капітальний ремонт центральної міської бібліотеки - 1273,151 тис.грн.
Капітальний ремонт частини пологового відділення ЦРЛ - 4608,706 тис.грн.
Побудовано спортивний майданчик зі штучним покриттям - 2378,087 тис.грн.
Молодіжному центру «KOMORA» на базі центральної міської бібліотеки закуплено меблі та обладнання - 231,240 тис.грн.
Отримано в ЦНАП дитячий куточок для відвідувачів з дітьми, кейс “Мобільний Офіс”.
Придбано меблі, медичне обладнання, пральна, прасувальна та сушильна машини для ЦРЛ – 697,023 тис.грн.
Придбано 2 дефібрилятори, 8 апаратів штучної вентиляції легенів з ручним приводом для КНП «ПЦПМСД» - 127,520 тис.грн.

 

 

 

Придбано 60 комп’ютерів, 3 інформаційні кіоски, меблі, медтехніка, тренажери для фізіотерапевтичного відділення Перво-майської ЦРЛ, капітальний ремонт відділення – 4045,245 тис.грн.

  

 


 

 

 

 

Проведено тренінги в рамках проекту «Розвиток партисипативної демократії в м.Первомайський» - 27,902 тис.грн.

 

  

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт групи в ДНЗ № 5 - 506,683 тис.грн.

Капітальний ремонт групи в ДНЗ № 10 - 365,924 тис.грн.
Улаштовано спортивний майданчик з вуличними тренажерами - 217,137 тис.грн

  

 

  

Підтримка впровадження та розвитку громадського бюджету - 32,000 тис. грн.

 


 

 

Проведення заходів з підвищення кваліфікації персоналу ЦНАП та інших спеціалістів громади

Придбано меблі для ЦНАП - 1356.00 EUR

 

 

 

 

 

Встановлено 30 (тридцять) камер відеоспостереження - 262,078 тис.грн.

 

 


  

 

Проект ЄС «Угода мерів – Схід» 

 

 


  

 

Розробка планів місцевого економічного розвитку для підписантів Ініціативи ЄС «Мери за Економічне Зростання» (M4EG)

 


 

  

 

Проект «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія»