План заходів з реалізації в Первомайській міській раді та її виконавчих органах ЗУ «Про запобігання корупції» в 2016 році

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міський голова
__________________М.М. Бакшеєв
« 25 » грудня  2015   року

 

№№

п/п

Заходи

Строки виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

I. Заходи в системі державного управління

1.1

Забезпечити реалізацію положень Закону України «Про запобігання корупції»

протягом  року

 

  перший заступник міського голови, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради; управління, відділи та інші структурні підрозділи виконавчого комітету Первомайської міської ради

 

1.2

Забезпечити своєчасне надання до обласної державної адміністрації інформації про результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції,виявленя конфлікту інтересів

 

Щомісячно до 10 числа

 

Відділ кадрової, організаційної роботи міськвиконкому

 

1.3

 Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення веб-сторінки, інших електронних ресурсів структурних підрозділів виконавчого комітету, залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг.

протягом 2016

року

 управління, відділи та інші структурні підрозділи виконавчого комітету Первомайської міської ради

 

II. Забезпечення доброчесності на службі в органах місцевого самоврядування

2.1

 З метою вдосконалення служби в органах місцевого самоврядування забезпечити неухильне дотримання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема в частині процедури конкурсного відбору кандидатів на зайняття посади,  та відповідно Розділ IV
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ТА ПОВ’ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯМ Закону України «Про запобігання корупції»

протягом 2016

року

 перший заступник міського голови, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради; відділ кадрової, організаційної роботи міськвиконкому,

управління, відділи та інші структурні підрозділи виконавчого комітету Первомайської міської ради

 

2.2

 Вжиття заходів  відповідно до Розділ V
ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ Закону України «Про запобігання корупції»

постійно

 перший заступник міського голови, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради; відділ кадрової, організаційної роботи; управління, відділи та інші структурні підрозділи виконавчого комітету Первомайської міської ради

 


   

 Дотримуватись  у виконавчому комітеті та його структурних підрозділах етичних норм поведінки

протягом 2016

року

 управління, відділи та інші структурні підрозділи міськвиконкому

 

2.3

Здійснювати організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

Забезпечити узагальнення даних про результати декларування доходів державними службовцями за минулий рік.

Забезпечити оприлюднення відомостей, зазначених у деклараціях, згідно зі статтею 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

протягом 2016року

 перший заступник міського голови, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради; відділ кадрової, організаційної роботи апарату виконавчого комітету, управління, відділи та інші структурні підрозділи виконавчого комітету

 

2.4

 Проводити аналіз матеріалів щодо осіб, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності, в тому числі  за корупційні правопорушення

протягом 2016

року

 перший заступник міського голови, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

 

2.5

 В разі надходження судових рішень стосовно осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, відповідно, керівнику органу місцевого самоврядування після прийняття рішення про звільнення з посади особи за корупційне правопорушення, яке пов’язане з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, інформувати уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету

протягом

року

 перший заступник міського голови, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради; керуючий справами; управління, відділи та інші структурні підрозділи виконавчого комітету

 

IІІ. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів місцевого самоврядування

3.1

 Вжити заходи по запровадженню дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень з метою активізації інформаційного обміну між об’єднаннями громадян, засобами масової інформації та органами місцевого самоврядування.

протягом 2016

року

 керуючий справами міськвиконкому,   юридичний відділ,  відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, загальний відділ, відділ кадрової, організаційної роботи та внутрішньої  політики міськвиконкому

 

IV. Удосконалення антикорупційної експертизи

4.1

 З метою забезпечення прозорості процедури нормо-проектування забезпечити доступ громадськості до проектів нормативно-правових актів для ознайомлення шляхом їх розміщення на офіційній веб-сайті Первомайської міської ради.

протягом 2016

року

 Загальний відділ, управління, відділи та інші структурні підрозділи виконавчого комітету

 

V.Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції

5.1

 Організувати роботу та здійснювати заходи щодо висвітлення у засобах масової інформації антикорупційних заходів, які вживаються органами місцевого самоврядування, з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності.

протягом 2016

року

 перший заступник міського голови,  заступники міського голови з питань дільності виконавчих органів, відділ кадрової, організаційної роботи

 

5.2

 Сприяти висвітленню у міськрайонній газеті «Знамя труда» заходів щодо запобігання і протидії корупції, що вживаються органами місцевого самоврядування, започаткувати відповідні спеціальні рубрики з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції.

протягом 2016

року

Перший заступник міського голови, заступники міського голов из питань дільності виконавчих органів, , відділ кадрової, організаційної роборти

 

5.3

 Сприяти проведенню із залученням громадськості  засідань круглих столів,  зустрічей із представниками органів місцевого самоврядування та засобів масової інформації з метою формування негативного ставлення молоді до проявів корупції.

протягом 2016

року

 Перший заступник міського голови, заступники міського голов из питань дільності виконавчих органів, відділ кадрової, організаційної роботи, відділ освіти

 

5.4

 За результатами проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції у межах своїх повноважень інформувати спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики.

березень

2016

року

 відділ кадрової, організаційної роботи ,юридичний відділ

 

 

5.6

 Здійснювати аналіз стану протидії корупції, за його результатами вживати скоординованих заходів по підвищенню ефективності роботи щодо запобігання і протидії корупції.

протягом -2016

року

 Перший заступник міського голови, заступники міського голови з питань дільності виконавчих органів, юридичний відділ відділ кадрової, організаційної роботи

 

VI. Заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування

6.1

 Сприяти підвищенню рівня знань осіб органів місцевого самоврядування з питань антикорупційного законодавства, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів на базі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії управління при Президентові України.

за окремим графіком протягом

2016

року

 керуючий справами міськвиконкому, відділ кадрової, організаційної роботи та внутрішньої політики міськвиконкому,  юридичний відділ

 

6.2

Під час проведення апаратної наради у міського голови  проінформувати посадових осіб місцевого самоврядування : «Декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру посадових осіб місцевого самоврядування як превентивний антикорупційний захід»;

1 квартал

2016

року

 юридичний відділ,

,відділ кадрової, організаційної роботи

 

Начальник відділу кадрової організаційної роботи                                                            О.В. Тиркіна

Мобільна версія | Повна версія
Ви тут

Наші партнери:

Капітальний ремонт дитячого садка № 5 (ремонт покрівлі, заміна вікон) – 1283,283 тис.грн.

Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №5 - 1300,713 тис.грн.
В дошкільні навчальні заклади міста придбано дитячі меблі - 1115,800 тис.грн.
Придбано меблі в ЗОШ №2 - 120,000 тис.грн.,
Придбано меблі, мультимедійне обладнання та 10 комп’ютерів в ЗОШ №5 - 134,0 тис.грн
Придбано офісне обладнання для Центру надання адміністративних послуг - 221,298 тис.грн.
Придбано в пологове відділення ЦРБ медичне обладнання - 563,000 тис.грн.
Придбано для Палацу культури «Хімік» сучасну звукову апаратуру - 599,732 тис.грн.
Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ №2 - 1506,016 тис.грн.
Капітальний ремонт ЗОШ №2 - 8989,680 тис.грн.
Капітальний ремонт по заміні алюмінієвих вітражів на енергозберігаючі в будівлі Палацу культури «Хімік» - 1513,099 тис.грн.
Капітальний ремонт центральної міської бібліотеки - 1273,151 тис.грн.
Капітальний ремонт частини пологового відділення ЦРЛ - 4608,706 тис.грн.
Побудовано спортивний майданчик зі штучним покриттям - 2378,087 тис.грн.
Молодіжному центру «KOMORA» на базі центральної міської бібліотеки закуплено меблі та обладнання - 231,240 тис.грн.
Отримано в ЦНАП дитячий куточок для відвідувачів з дітьми, кейс “ Мобільний Офіс ”.

 

 

 

Придбано 60 комп’ютерів, 3 інформаційні кіоски, меблі, медтехніка, тренажери для фізіотерапевтичного відділення Перво-майської ЦРЛ, капітальний ремонт відділення – 4045,245 тис.грн.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Проведено тренінги в рамках проекту «Розвиток партисипативної демократії в м.Первомайський» - 27,902 тис.грн.

 

  

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт групи в ДНЗ № 5 - 506,683 тис.грн.

Капітальний ремонт групи в ДНЗ № 10 - 365,924 тис.грн.
Улаштовано спортивний майданчик з вуличними тренажерами - 217,137 тис.грн

  

 

  

Підтримка впровадження та розвитку громадського бюджету - 32,000 тис. грн.

 

 

 

 

 

Встановлено 30 (тридцять) камер відеоспостереження - 262,078 тис.грн.

 

 


  

 

Проект ЄС «Угода мерів – Схід» 

 

 


  

 

Розробка планів місцевого економічного розвитку для підписантів Ініціативи ЄС «Мери за Економічне Зростання» (M4EG)