Про внесення змін до рішення № 431- 33/5 від 02.07.2008 р. «Про затвердження Правил благоустрою в місті Первомайський»

У К Р А Ї Н А
Первомайська міська рада Харківської області

32 сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 липня 2017 року                                                               № 582-32/7
м. Первомайський


Про внесення змін до рішення № 431- 33/5 від 02.07.2008 р. 

«Про затвердження Правил благоустрою в місті Первомайський»

 

З метою покращення благоустрою та збереження архітектурного вигляду міста, встановлення єдиного Порядку звільнення території міста Первомайський від безхазяйного майна та самовільно розміщених об’єктів та Порядку обліку, зберігання , повернення та реалізації безхазяйного майна та самовільно розміщених об’єктів , керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна», відповідно до статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 р. № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», пунктом 31 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до рішення № 431- 33/5 від 02.07.2008 р. « Про затвердження Правил благоустрою в м. Первомайський» та доповнити додаток до рішення № 431- 33/5 «Правила благоустрою, забезпечення чистоти , порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м. Первомайський», пунктом 13 «Порядок звільнення території міста Первомайський від безхазяйного майна та самовільно розміщених об’єктів» та пунктом 14 «Порядок обліку, зберігання , повернення та реалізації безхазяйного майна та самовільно розміщених об’єктів». ( Додаток додається).
2. Відділу житлово – комунального господарства оприлюднити рішення «Про внесення змін до рішення № 431- 33/5 від 02.07.2008 р. «Про затвердження Правил благоустрою в місті Первомайський» на офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійно діючу комісію з питань виявлення та демонтажу самовільно встановлених тимчасових споруд , затверджену розпорядженням міського голови № 35 від 16 березня 2017року і першого заступника міського голови Орєхова А.В.

 

Міський голова                                                    М.М. Бакшеєв


Додаток 1
до Правил благоустрою
в м. Первомайський

§ 13. Порядок звільнення території міста Первомайський від безхазяйного майна та самовільно розміщених об'єктів.
13.1. Положення даного розділу розповсюджуються на випадки виявлення самовільно розміщених об’єктів.
Під терміном «самовільно розміщені об’єкти» (далі – СРО) в цих Правилах розуміється: безхазяйне майно - майно та речі, які відповідно до статті 335 Цивільного кодексу України не мають власника або власник яких невідомий;
13.2. Звільнення території міста Первомайський від СРО відбувається у випадку самовільного розміщення цих об’єктів з порушенням вимог нормативно-правових актів, що встановлюють порядок їх розміщення або порядок відведення місць для їх розміщення та/або без оформлення у встановленому законом порядку права власності чи права користування на земельну ділянку, на якій розміщено цей об’єкт.
13.3. Виявлення СРО здійснюється постійно діючою комісією з виявлення та демонтажу самовільно встановлених тимчасових споруд у місті (далі-комісія), створеною на підставі розпорядження міського голови, а також на підставі інформації від виконавчих органів Первомайської міської ради, посадових осіб, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності та господарювання, фізичних осіб.
13.4. При виявленні СРО, комісійно складається у двох екземплярах Акт про виявлення СРО, підписується всіма членами комісії, один екземпляр акту вручається власнику (користувачу) об’єкта (майна) під його особистий підпис, який ставиться на другому екземплярі акту, що залишається у секретаря комісії.
У разі відмови власника (користувача) об’єкта (майна) від підпису акту, в ньому робиться відповідна відмітка.
13.5. У разі відсутності власника (користувача) СРО, або відмови останнього надати відомості про себе; документи, які відповідно до закону підтверджують право власності (користування) на СРО; документи, що посвідчують відповідно до закону право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розміщено СРО; відомості щодо наявності передбаченого чинним законодавством дозволу на розміщення СРО, секретар комісії з метою отримання зазначеної вище інформації в день виявлення СРО направляє запити до відповідних органів. У цьому випадку Акт складається після отримання відповідної інформації, а в разі її відсутності на підставі наявної інформації.
13.6. Одночасно зі складанням цього вищезазначеного акту, секретар комісії надає власнику (користувачу) СРО, якщо його особа встановлена, один примірник припису про усунення наслідків порушення Правил благоустрою території міста Первомайський шляхом самостійного проведення демонтажу та/або транспортування майна (об’єкту) у п’ятиденний термін з дня одержання такого припису. На примірнику припису, що залишається у секретаря комісії повинна міститися відмітка вручення одного екземпляру цього припису власнику (користувачу) майна (об’єкта) під його особистий підпис.
У разі відмови власника (користувача) СРО отримати припис та/або поставити свій підпис, в ньому робиться відповідна відмітка, яка підкріплюється підписами свідків (осіб, що були присутні при складанні припису).
У разі, якщо під час складання акту, передбаченого в п. 1.5. цього розділу, буде зроблено висновок про наявність порушення вимог законодавства у сфері благоустрою, секретар комісії складає відносно власника (користувача) СРО Протокол про адміністративне правопорушення у сфері благоустрою населених пунктів України.
13.7. У разі своєчасного та повного виконання власником (користувачем) СРО вимог припису, власник (користувач) СРО письмово повідомляє відділ ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради про виконання вимог припису. На підставі отриманого повідомлення про виконання припису комісія на місці перевіряє виконання припису про усунення наслідків порушення Правил благоустрою в м. Первомайський та складає Акт про добровільне звільнення території міста Первомайський від СРО.
13.8. У разі відмови власника (користувача) СРО добровільно виконати припис про усунення наслідків порушення Правил благоустрою в м. Первомайський шляхом самостійного проведення демонтажу та/або транспортування СРО, комісія на наступний день після закінчення строку на виконання припису про усунення наслідків порушення Правил благоустрою в м. Первомайський складає Акт про перевірку виконання припису, підписується всіма членами комісії, один екземпляр акту вручається власнику (користувачу) об’єкта (майна) під його особистий підпис, який ставиться на другому екземплярі акту, що залишається у секретаря комісії. У разі відмови власника (користувача) об’єкта (майна) від підпису акту, в ньому робиться відповідна відмітка.
У разі відмови власника (користувача) СРО добровільно виконати припис про усунення наслідків порушення Правил благоустрою в м. Первомайський шляхом самостійного проведення демонтажу та/або транспортування СРО, що підтверджується Актом про перевірку виконання припису та/або відсутності чи неможливості встановити особу власника (користувача) СРО, відділ ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради на підставі Акта про виявлення майна, зазначеного в п. 1.5. цього розділу, та Акта про перевірку виконання припису готує на найближче засідання виконавчого комітету Первомайської міської ради проект рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради про звільнення території міста Первомайський від самовільно розміщених об’єктів, після прийняття якого територія міста Первомайський звільняється від СРО.
Організацію та координацію робіт по звільненню території від СРО здійснює відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету Первомайської міської ради.
13.9. Звільнення території міста Первомайський від СРО здійснюється балансоутримувачем об’єктів благоустрою міста – КП «Жилсервіс» у присутності і під керівництвом Комісії шляхом демонтажу таких об’єктів (у тому числі від’єднання від інженерних мереж при необхідності) та/або їх транспортування до місця зберігання. До виконання заходів зі звільнення території на договірних засадах можуть залучатися підприємства та організації незалежно від форми власності, а також фізичні особи – підприємці. Відповідні договори укладаються між КП «Жилсервіс» і відповідним підприємством, організацією чи фізичною особою - підприємцем.
Керівники комунальних підприємств на вимогу Комісії зобов’язані надати необхідну техніку, транспортні засоби, відповідних працівників для виконання робіт по звільненню території від СРО.
На місце проведення звільнення території від СРО з повідомленням про місце, час та дату такого звільнення Комісією можуть запрошуватися депутат Первомайської міської ради по даному округу, співробітники відповідних територіальних органів внутрішніх справ; при необхідності - співробітники ДАІ, відповідних органів державної податкової служби, органів міністерства з надзвичайних ситуацій, інших органів, служб, власник (користувач) СРО, тощо.
Відсутність власника (користувача) СРО під час звільнення території міста Первомайський від СРО не перешкоджає проведенню цих робіт.
13.10. Під час проведення звільнення території міста Первомайський від СРО Комісією складається у 4-х примірниках Акт про звільнення території міста Первомайський від СРО, який підписується членами Комісії та присутніми при цьому особами (за їх згодою) з відміткою про вручення одного екземпляру цього акту власнику (користувачу) об’єкта (майна) під його особистий підпис, який ставиться на екземплярі цього акту, що залишається у Комісії.
У разі відсутності власника (користувача) об’єкта (майна) або відмови від підпису акту, в ньому робиться відповідна відмітка.
13.11. Звільнення території від СРО здійснюється з фіксацією технічного стану цих об’єктів та стану території після її звільнення від об’єкту, у тому числі за допомогою засобів фото-, відео-фіксації, які додаються до акту про звільнення території.
Під час проведення звільнення території міста Первомайський від СРО Комісія проводить опис цього об’єкту з зовні, а при умові що об’єкт відчинений і мається вільний доступ усередину, - додатково проводить опис всього майна, що знаходиться всередині цього об’єкта. Після проведення опису всього майна, що знаходиться всередині цього об’єкта, так і самого об’єкту Комісія закриває об’єкт та проводить його опечатування.
За результатами опису складається у трьох примірниках Акт опису майна із зазначенням характеристик цього майна, які долучається до Акту про звільнення території міста Первомайський від безхазяйного та самовільно розміщеного майна. Акт опису майна підписується членами Комісії і повноваженим представником фізичної або юридичної особи, яка буде зберігати це майно та є актом приймання-передачі видалених СРО підприємству, яке буде зберігати це майно.
Опечатування СРО здійснюється шляхом наклеювання паперових листків з підписами членів Комісії та представників підприємств, які здійснюють демонтаж та/або транспортування цього майна, та проставлених печаток відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Первомайської міської ради, комунального підприємства «Жилсервіс» та підприємств, які здійснюють демонтаж та/або транспортування цього майна (у разі наявності таких печаток) з проведенням фото-, відео-фіксації.
13.12. Акти про звільнення території міста Первомайський від СРО та Акти опису майна видаються Комісією відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Первомайської міської ради, юридичному відділу виконавчого комітету Первомайської міської ради, КП «Жилсервіс», яке буде здійснювати зберігання цього майна; власнику (користувачу) СРО у разі його присутності.

§ 14. Порядок обліку, зберігання, повернення та реалізації безхазяйного майна та самовільно розміщених об'єктів.
14.1. Даний порядок розроблено з метою запровадження гарантованого механізму компенсації відповідних витрат, пов’язаних зі звільненням території міста Первомайський від самовільно розміщених об’єктів.
14.2. КП «Жилсервіс», на території якого буде розміщено СРО (в подальшому - Зберігач), створює комісію щодо проведення інвентаризації, оцінки та взяття на облік СРО, від якого звільнено територію м. Первомайський, (далі – комісія Зберігача), до складу якої обов’язково повинні входити керівник Зберігача або його заступник, головний бухгалтер або його заступник.
14.3. Після розміщення у спеціально відведених Зберігачем для цього місцях СРО, від якого звільнено територію м. Первомайський, Комісія Зберігача проводить інвентаризацію та оцінку майна, інвентаризаційний опис із зазначенням характеристик майна, за результатами якої складається Акт опису і оцінки СРО і майна в ньому в двох примірниках, один з яких долучається до інвентарної справи.
14.4. На кожний СРО, від якого була звільнена територія міста Первомайський, заводиться окрема інвентарна справа, до якої включаються Акт про звільнення території міста Первомайський від СРО з додатками, Акт опису СРО з додатками, Акт опису і оцінки СРО і майна в ньому Зберігачем, розрахунок витрат, копії об’яви у ЗМІ про взяття на облік СРО, від якого звільнено територію м. Первомайський, та оголошенням про його продаж, документи про реалізацію СРО. Інвентарні справи на СРО підлягають зберіганню Зберігачем відповідно до вимог діючого законодавства України.
14.5. Зберігач СРО визначає собівартість витрат на його зберігання за добу у встановленому законодавством порядку та розмір понесених витрат на демонтаж та/або транспортування. Витрати на демонтаж та/або транспортування і зберігання СРО, від якого звільнено територію м. Первомайський, несе його власник.
14.6. Облік взятого на зберігання СРО, від якого звільнено територію м. Первомайський, здійснюється на позабалансових рахунках Зберігача «Активи, прийняті на відповідальне зберігання» на підставі Акту опису і оцінки СРО і майна в ньому.
14.7. Після взяття СРО, від якого звільнено територію м. Первомайський, на облік, Зберігач протягом десяти робочих днів розміщує в ЗМІ об’яву про взяття на облік СРО, від якого звільнено територію м. Первомайський, з зазначенням наступних даних:
про власника (якщо останній відомий); про дату та місце проведення демонтажу вказаного майна та його технічні характеристики; поштова адреса місця зберігання та контактні телефони зберігача.
14.8. Особа, що здійснила встановлення СРО, від якого звільнено територію м. Первомайський, або заявляє про права на СРО, від якого звільнено територію м. Первомайський, має право на його повернення (отримання) за письмовим зверненням до Зберігача з наданням таких документів:
заяви на ім’я керівника Зберігача про повернення СРО, від якого звільнено територію м. Первомайський;
документа, що посвідчує її особу; документа, що підтверджує призначення керівника юридичної особи; а у разі подання заяви представником, - документа, що підтверджує повноваження діяти від імені цієї особи, при цьому особа, яка представляє особу – нерезидента України, пред’являє документи, які в разі необхідності легалізовані в установленому чинним законодавством України порядку;
документів, які відповідно до чинного законодавства посвідчують право власності на СРО особи, що звертається.
14.9. Зберігач, після вивчення наданих заявником документів, приймає рішення про видачу СРО, що знаходиться на зберіганні, або обгрунтовано відмовляє у видачі.
14.10. Після прийняття Зберігачем рішення про видачу СРО, що знаходиться на зберіганні, Зберігач надає заявнику розрахунок витрат, пов’язаних з реалізацією процедури звільнення - транспортування (переміщення), демонтажу, розвантаження, зберігання конструкцій, відновлення об’єктів благоустрою на місці встановлення самовільно розміщеного майна, від якого звільнено територію м. Первомайський, тощо та квитанцію, яка підлягає оплаті протягом трьох банківських днів.
14.11. Після надання заявником документів про оплату зазначених вище витрат йому повертається СРО, від якого звільнено територію м. Первомайський, за актами приймання-передачі. Завантаження та вивезення СРО з території Зберігача здійснюється шляхом самовивезення заявником в день підписання акту приймання-передачі.
14.12. У видачі СРО, від якого звільнено територію м. Первомайський, заявнику може бути відмовлено, якщо на підставі поданих документів неможливо встановити право власності заявника на СРО, від якого звільнено територію м. Первомайський.
14.13. Зберігач розпочинає процедуру реалізації СРО, який знаходяться на зберіганні і від якого власник відмовився або власник не встановлений, у відповідності до діючого законодавства України.


Міський голова                                                                                 М.М. Бакшеєв

Мобільна версія | Повна версія
Ви тут

Наші партнери:

Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №5 - 1300,713 тис.грн.
В дошкільні навчальні заклади міста придбано дитячі меблі - 1115,800 тис.грн.
Придбано меблі в ЗОШ №2 - 120,000 тис.грн. 
Придбано меблі, мультимедійне обладнання та 10 комп’ютерів в ЗОШ №5 - 134,0 тис.грн
Придбано офісне обладнання для Центру надання адміністративних послуг - 221,298 тис.грн.
Придбано в пологове відділення ЦРБ медичне обладнання - 563,000 тис.грн.
Придбано для Палацу культури «Хімік» сучасну звукову апаратуру - 599,732 тис.грн.
Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ №2 - 1506,016 тис.грн.
Капітальний ремонт ЗОШ №2 - 8989,680 тис.грн.
Капітальний ремонт по заміні алюмінієвих вітражів на енергозберігаючі в будівлі Палацу культури «Хімік» - 1513,099 тис.грн.
Капітальний ремонт центральної міської бібліотеки - 1273,151 тис.грн.
Капітальний ремонт частини пологового відділення ЦРЛ - 4608,706 тис.грн.
Побудовано спортивний майданчик зі штучним покриттям - 2378,087 тис.грн.
Молодіжному центру «KOMORA» на базі центральної міської бібліотеки закуплено меблі та обладнання - 231,240 тис.грн.
Отримано в ЦНАП дитячий куточок для відвідувачів з дітьми, кейс “Мобільний Офіс”.
Придбано меблі, медичне обладнання, пральна, прасувальна та сушильна машини для ЦРЛ – 697,023 тис.грн.
Придбано 2 дефібрилятори, 8 апаратів штучної вентиляції легенів з ручним приводом для КНП «ПЦПМСД» - 127,520 тис.грн.

 

 

 

Придбано 60 комп’ютерів, 3 інформаційні кіоски, меблі, медтехніка, тренажери для фізіотерапевтичного відділення Перво-майської ЦРЛ, капітальний ремонт відділення – 4045,245 тис.грн.

  

 


 

 

 

 

Проведено тренінги в рамках проекту «Розвиток партисипативної демократії в м.Первомайський» - 27,902 тис.грн.

 

  

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт групи в ДНЗ № 5 - 506,683 тис.грн.

Капітальний ремонт групи в ДНЗ № 10 - 365,924 тис.грн.
Улаштовано спортивний майданчик з вуличними тренажерами - 217,137 тис.грн

  

 

  

Підтримка впровадження та розвитку громадського бюджету - 32,000 тис. грн.

 


 

 

Проведення заходів з підвищення кваліфікації персоналу ЦНАП та інших спеціалістів громади

Придбано меблі для ЦНАП - 1356.00 EUR

 

 

 

 

 

Встановлено 30 (тридцять) камер відеоспостереження - 262,078 тис.грн.

 

 


  

 

Проект ЄС «Угода мерів – Схід» 

 

 


  

 

Розробка планів місцевого економічного розвитку для підписантів Ініціативи ЄС «Мери за Економічне Зростання» (M4EG)

 


 

  

 

Проект «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія»