АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради «Про встановлення вартості однієї нормо-години на роботи та послуги, що виконуються КП «Первомайське бюро технічної інвентаризації»

Опубліковано: Середа, 27 березня 2019, 12:27

I. Визначення проблеми

Комунальне підприємство «Первомайське бюро технічної інвентаризації» виконує роботи і послуги з технічної інвентаризації, оцінки об'єктів нерухомого майна, що знаходяться у власності фізичних і юридичних осіб, а також інші роботи і послуги, відповідно до Статуту.

Послуги, що надаються комунальним підприємством «Первомайське бюро технічної інвентаризації» платні, розмір яких визначається підприємством самостійно, виходячи з розрахункової вартості однієї нормо-години на виконання робіт з урахуванням рентабельності та норм часу, визначених згідно «Збірника норм часу на роботи, що виконуються суб’єктами господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна», затверджених Наказом державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 21.11.2003р. №198 (із змінами і доповненнями).

Діюча вартість однієї нормо-години на послуги, які надаються комунальним підприємством «Первомайське бюро технічної інвентаризації» була затверджена рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради від 26.04.2017 року № 66  і на теперішній час не відповідає фактичній собівартості в результаті підвищення тарифів на енергоносії, канцелярські та інші товари, послуги сторонніх організацій.

Для стабілізації стану і недопущення істотного зростання тарифів, комунальне підприємство постійно контролювало розмір витрат. Але в даний час зростання мінімальної заробітної плати, відповідно збільшення нарахування на фонд заробітної плати, зростання тарифів на електричну енергію, вартості матеріальних витрат, картриджів, виготовлення бланків, вартості послуг сторонніх організацій подорожчало в середньому на 50%. На даний час підприємство вичерпало всі можливі ресурси щодо економії витрат.

Діючий розмір вартості однієї нормо-години на роботи та послуги, що виконуються комунальним підприємством «Первомайське бюро технічної інвентаризації» є збитковим.

Цей регуляторний акт приймається для розв’язання проблеми приведення тарифів на роботи та послуги, що виконуються  комунальним підприємством «Первомайське бюро технічної інвентаризації», у відповідність принципам державної регуляторної політики.

Основними групами, на які визначена проблема справляє вплив, є:

Групи

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

в тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

II. Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття даного регуляторного акту є:

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

 Залишити без змін вартість 1 нормо-години – 64,52 грн, що встановлена рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради від 26.04.2017р. № 66.

Альтернатива 2

Встановити нову вартість 1 нормо-години – 97,97 грн рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишити вартість 1 нормо-години без змін

 Не отримує вигод

Зменшення відрахувань до державного та місцевого бюджетів, Пенсійного та інших соціальних фондів або відсутність цих відрахувань у зв’язку з банкрутством підприємства.

Альтернатива 2. Встановити нову вартість 1 нормо-години

Запропонована вартість однієї нормо-години встановить тариф на роботи та послуги на беззбитковому рівні, що призведе до більшого та стабільного рівня  сплати відрахувань до державного та місцевого бюджетів, Пенсійного та інших соціальних фондів.

 Витрат не зазнає

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишити вартість 1 нормо-години без змін

 Вартість робіт та послуг залишиться на рівні 2017 року.

 Збереження існуючої вартості 1 нормо-години матиме негативний вплив на якість надання послуг з інвентаризації об’єктів нерухомого майна та інших послуг, що надаються КП «Первомайське БТІ». Можливе скорочення робочих місць на підприємстві.

Альтернатива 2. Встановити нову вартість 1 нормо-години

Підвищиться якість та скоротяться терміни надання послуг КП «Первомайське БТІ», оскільки підприємство матиме змогу надавати послуги за допомогою комп’ютерізованих систем. Збереження робочих місць на підприємстві.

 Підвищиться вартість робіт та послуг, що дасть змогу КП «Первомайське БТІ» покривати витрати на їх надання необхідної якості та в необхідній кількості.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

1

 

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

100%

 

100%

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишити вартість 1 нормо-години без змін

Не отримує вигод

  Погіршення якості надання послуг підприємством, збиткова робота підприємства, скорочення робочих місць.

Альтернатива 2. Встановити нову вартість 1 нормо-години

 В результаті прийняття нової вартості 1 нормо-години на роботи та послуги фінансовий стан стабілізується, підприємство буде платоспроможним. Поліпшення умов роботи виробничого персоналу, модернізація виробництва та підвищення конкурентоспроможності.

 Витрати, що відносяться до собівартості послуг, враховуються в межах чинного законодавства та з урахуванням норм на іх проведення.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1.

Залишити вартість 1 нормо-години без змін

1

При прийнятті даної альтернативи проблема, яку передбачається розв’язати, продовжуватиме існувати

Альтернатива 2. Встановити нову вартість 1 нормо-години

3

При прийнятті даної альтернативи важливі аспекти проблеми існувати не будуть

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Альтернатива 2. Встановити нову вартість 1 нормо-години

Встановлення вартості однієї нормо-години в економічно обґрунтованому розмірі на ринку послуг з інвентаризації об’єктів нерухомого майна, забезпечення стабільного та  якісного рівня надання послуг, збереження робочих місць та збільшення відрахувань до бюджетів та соціальних фондів.

Підвищення витрат на роботи та послуги в межах чинного законодавства та з урахуванням норм витрат на їх проведення.

При прийнятті даної альтернативи важливі аспекти проблеми існувати не будуть

Альтернатива 1.

Залишити вартість 1 нормо-години без змін

Збереження рівня вартості послуг та робіт на рівні 2017 року.

При прийнятті даної альтернативи не буде забезпечено ефективне та безперебійне надання послуг та виконання робіт з інвентаризації об’єктів нерухомого майна.

При прийнятті даної альтернативи проблема, яку передбачається розв’язати, продовжуватиме існувати.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2. Встановити нову вартість 1 нормо-години

Дана альтернатива є економічно обґрунтованою, дає змогу КП «Первомайське БТІ» забезпечити ефективне та безперебійне надання послуг та виконання робіт громадянам в повному обсязі відповідно до потреб.

Зміна собівартості робіт та послуг з економічних причин (інфляційні впливи, збільшення мінімальної заробітної плати). У разі  зміни з об’єктивних причин собівартості послуг, встановлену вартість 1 нормо-години буде переглянуто.

Альтернатива 1.

Залишити вартість 1 нормо-години без змін

Дана альтернатива не є прийнятною, оскільки діюча вартість 1 нормо-години не відповідає фактичним витратам підприємства на даний час та не дає підприємству ефективно та безперервно надавати послуги.

Відсутність спроможності у наданні послуг з інвентаризації об’єктів нерухомого майна КП «Первомайське БТІ» при збільшенні собівартості послуг з економічних причин

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Встановлення нової вартості 1-ї нормо-години на роботи та послуги дозволить у повному обсязі відшкодовувати витрати підприємства з надання послуг та забезпечити рентабельну роботу комунальному підприємству «Первомайське бюро технічної інвентаризації», якісно та ефективно обслуговувати замовників. Враховуючи, що запропонована вартість 1-ї нормо-години на роботи та послуги регулюється за допомогою даного регуляторного акта, це дозволить перешкоджати необґрунтованому підвищенню цін на послуги комунального підприємства «Первомайське бюро технічної інвентаризації», своєчасно оцінювати та вносити відповідні зміни до даного рішення з метою створення сприятливих умов для замовників. Застосування економічно обґрунтованої вартості 1-ї нормо-години сприятиме захисту населення та суб'єктів господарювання від монопольних проявів на ринку послуг, недопущенню безпідставного зростання тарифів та здійсненню контролю за правильністю їх формування.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових фінансових, матеріальних та інших витрат ані від органів влади, ані від суб’єктів господарювання.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт діє до будь-яких змін на законодавчому рівні та змін розмірів витрат у складі собівартості 1-ї нормо-години на роботи та послуги. Якщо такі зміни призведуть до суттєвого підвищення вартості 1-ї нормо-години на послуги, що виконуються комунальним підприємством «Первомайське бюро технічної інвентаризації», буде запроваджено процедуру внесення змін до регуляторного акта або прийняття нового акта в установленому порядку. 

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

З метою відстеження результативності даного регуляторного акту визначені наступні показники результативності:

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності буде здійснюватись раз на 3 роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

При проведенні відстеження результативності даного акта буде проаналізовано дані бухгалтерського і податкового обліку, статистична звітність.

 

 

В.о. начальникаКП «Первомайське БТІ»                                             С. В. Павленко