Положення про центр

УКРАЇНА
Первомайська міська рада Харківської області
45 сесія  6 скликання

Р І Ш Е Н Н Я


   08 серпня  2013 року                                                                          №722-45/6
м.Первомайський

Про створення Центру надання
адміністративних  послуг в м. Первомайський

          З метою створення зручних і доступних умов для отримання адміністративних послуг фізичними та юридичними особами,   відповідно до Закону України від 19.09.2012 № 5203-УІ «Про адміністративні послуги», Указу Президента України від 12 березня 2013 року N 128 "Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", враховуючи Доручення Президента України від 06 грудня 2012 року N 1-1/3280 та від 19 лютого 2013 року N 1-1/319,Постанови КМУ «Про затвердження Примірного  положення про Центр надання адмін. послуг» від 20.02.2013 р. № 118, керуючись п.5,6 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


В И Р І Ш И Л А:


    1. Створити структурний підрозділ виконавчого комітету без права юридичної особи «Центр надання адміністративних послуг в м.Первомайський» в кількості 1 одиниця (адміністратор).
  2. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг в м.Первомайський (додається).

Міський голова                                                        С.Л. Теплицький

 

Додаток
до рішення  45 сесії міської ради
6 скликання  від 08 серпня 2013 року № 722-45/6ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг в м.Первомайський


1. Центр надання адміністративних послуг (далі - Центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Первомайської міської ради.
2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Первомайською міською радою.
3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр.
4. Основними завданнями Центру є:
1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
6. Складовою частиною Центру, утвореного при виконавчому комітеті Первомайської міської ради є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.
7. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи, яка організовує надання адміністративних послуг.
8. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.
Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається Первомайською міською радою.
9. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.
           10. Основними завданнями адміністратора є:
1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.
11. Адміністратор має право:
1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.
12. Керівник Центру призначається на посаду та звільняється з посади  міським головою.
13. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:
1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;
2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;
3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції органу, що утворив Центр, щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;
6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
7) може здійснювати функції адміністратора;
8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.
14. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.
15. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. Центр не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.
За рішенням органу, що утворив Центр, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.
16. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок  місцевого  бюджету.

    
Міський голова                                  С.Л. Теплицький

Мобільна версія | Повна версія
Ви тут

Контакти

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тел/факс: (05748) 3-21-41
E-mail: pervomaisky@ukr.net
Адреса: просп. 40 років Перемоги, 1,
м.Первомайський, Харківська обл.,
Україна, 64102

 

 

За повного або часткового використання матеріалів посилання на сайт (для Інтернет-видань гіперпосилання) обов'язкове

 

Ми живемо в Україні!

м.Первомайський 

Відвідувачі

123285
Сьогодні
Вчора
Цей тиждень
Минулий тиждень
Цей місяць
Минулий місяць
Вся статистика
36
82
36
122014
5819
4966
123285

Ваш IP: 23.20.120.3
Server Time: 2017-10-23 08:57:10
Счетчик joomla