Громадянам | Медицина | КНП "Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" | Про створення Комунального некомерційного підприємства «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги», Статут КНП
Про створення Комунального некомерційного підприємства «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги», Статут КНП

 УКРАЇНА

Первомайська міська рада Харківської області

48  сесія  7 скликання

 

  Р І Ш Е Н Н Я

від « 31» серпня 2018 року                                                                             948-48/7

м. Первомайський

 

Про Комунальне некомерційне підприємство

«Первомайський центр первинної

медико-санітарної допомоги»

 

Відповідно до статей 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», керуючись ст. 52, 53, 54, 78, 137 Господарського кодексу України, ст. ст. 104-108 Цивільного кодексу України, ст.ст. 3, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», з метою покращення якості медичних послуг в Первомайському районі та місті Первомайський шляхом зміни системи організації та фінансування первинної медичної допомоги, сесія міської ради

 

ВИРІШИЛА:

          1. Створити Комунальне некомерційне підприємство «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги» шляхом перетворення Комунального закладу охорони здоров’я «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги» (код ЄДРПОУ 38892286).

          2. Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги» (додаток 1).

          3. Затвердити передавальний акт Комунального закладу охорони здоров’я «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги»  до правонаступника Комунального некомерційного підприємства «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги» (додаток 2).

4. Закріпити на праві оперативного управління за Комунальним некомерційним підприємством «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги» майно передане згідно з додатком 2 цього рішення.

5. Припинити дію контракту з Горячок Раїсою Василівною головним лікарем Комунального закладу охорони здоров’я «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги» з 31 серпня 2018 року.

6. Призначити Горячок Раїсу Василівну на посаду головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги», шляхом укладання контракту з головним лікарем Комунального некомерційного підприємства «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги» Горячок Раїсою Василівною з 01 вересня 2018 року терміном на 5 років відповідно до діючого законодавства.  

7. Уповноважити головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги» Горячок Раїсу Василівну на підписання Статуту Комунального некомерційного підприємства «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги», а також доручити здійснити організаційні заходи щодо державної реєстрації створення Комунального некомерційного підприємства «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги».

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально - культурного розвитку.

 

Міський голова                                                    М.М.Бакшеєв

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

“ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ”

 

(ідентифікаційний код 38892286)

 

 

м.Первомайський

2018р

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»  (надалі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

 

1.2. Підприємство є спільним комунальним некомерційним підприємством Первомайської міської ради Харківської області та Первомайської районної ради Харківської області, яке створене за рішеннями Первомайської міської ради Харківської області  від «26» квітня 2018 року №831-44/7 та Первомайської районної ради Харківської області від «14» червня 2018 року №526-VII (надалі – Засновники).

Майно підприємства є спільною власністю територіальних громад Первомайського району та міста Первомайський Харківської області згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Комунального закладу охорони здоров’я «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги».

 

1.3. Підприємство створене на базі майна спільної власності територіальних громад Первомайського району та міста Первомайський Харківської області.

 

1.4. Засновниками, Власниками та органами управління майном Підприємства є територіальні громади Первомайського району та міста Первомайський Харківської областів рівних частинах, в особі ПЕРВОМАЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 04058752, юридична адреса: 64107, Харківська обл., місто Первомайський, вул. Соборна, 16) та ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 26149691, юридична адреса: 64105, Харківська обл., місто Первомайський, проспект 40 років Перемоги, 1) (надалі –Засновники). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновникам.

 

1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини  серед засновників (учасників), працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

1.7. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п. 1.6 Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

 

1.8. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування:

2.1.1. Повне найменування Підприємства: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ».

2.1.2. скорочене найменування Підприємства:  КНП «Первомайський ЦПМСД».

2.1.3. повне найменування Підприємства англійською мовою: COMMUNAL NON-COMMERCIAL ENTERPRISE “PERVOMAYSKYІ CENTER OF PRIMARY HEALTH CARE”

2.1.4.скорочене найменування Підприємства англійською мовою: CNCE «PERVOMAYSKYІ CPHC».

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 64102 Харківська обл.,  м.Первомайський, вул.Світанкова, 3.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Первомайського району та міста Первомайський Харківської області, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами та адміністративно-територіальними одиницями, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

-  медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

-  забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

-  організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

-  проведення профілактичних щеплень;

- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

- організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;

- взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

-  організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну  (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

- забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

- упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

- участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

- участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством.

- участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги в Первомайському районі та місті Первомайський Харківської області  та шляхів їх вирішення;

- надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги Первомайського району та міста Первомайський Харківської області;

- медична практика;

- визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

- моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

 - організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Підприємства на території Первомайського району та міста Первомайський з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги;

- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

- зберігання, перевезення, придбання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

- закупівля, зберігання, використання вакцин для щеплення від керованих інфекцій та вакцини проти грипу згідно з вимогами чинного законодавства України;

- залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

- для забезпечення медичної допомоги населенню Підприємство має право на договірних засадах залучати спеціалістів інших закладів охорони здоров’я та надавати консультативно-діагностичну допомогу спеціалістами Підприємства;

- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

- координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

- надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

- надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

- моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів із забезпечення населення первинною медико- санітарною допомогою;

- вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров'я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;

- надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території Первомайського району та міста Первомайський Харківської області;

- організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

- інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

 

 

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки  юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є спільною власністю територіальної громади Первомайського району та міста Первомайський Харківської області на праві оперативного управління.

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновниками, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.7. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.8. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.

4.9. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

 

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

 

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновниками, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

 

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновників. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновниками.

 

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;

5.3.2. Кошти місцевого бюджету (кошти сільських рад, районної ради, міської ради, інші бюджетні кошти);

5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

5.3.4.Кошти, отримані за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними із Національною службою здоров’я України, що реалізує державну політику у сфері фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

5.3.5. Кошти, отримані за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними із Засновниками;

 5.3.6. Фінансування з місцевого бюджету за бюджетними програмами (програма соціально-економічного розвитку регіону, програма розвитку медичної галузі тощо);

5.3.7. Фінансова підтримка з місцевого бюджету.

5.3.8. Кошти від надання платних медичних послуг відповідно до чинного законодавства України; кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти від реалізації майна (крім нерухомого) тощо.

5.3.9. Кошти, отримані від фізичних та юридичних осіб, які незаборонені діючим законодавством України: - оплата від страхових компаній за надані медичні послуги; - оплата від роботодавців за медичні послуги, надані працівникам; - інші кошти.

5.3.10. Кошти від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків.

5.3.11. Кошти за надані послуги іншим закладам охорони здоров’я та лікарям, що діють як фізичні особи - підприємці (послуги з ведення бухгалтерського обліку та юридичного супроводу, закупівлі ліків і витратних матеріалів, проведення тренінгів тощо).

5.3.13. Цільові кошти;

5.3.15. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

5.3.16. Кредити банків;

5.3.17. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

5.3.18. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

5.3.19. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

5.3.20. Інші джерела, не заборонені законодавством. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чиним законодавством України.

5.3.21. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновників) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

5.4. Статутний капітал Підприємства становить: 1000,00грн. (одна тисяча ) гривень 00 копійок, який розподілений між Засновниками у рівних частках : 

• розмір внеску ПЕРВОМАЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 04058752, юридична адреса: 64107, Харківська обл., місто Первомайський, вул. Соборна, будинок 16), до статутного капіталу Підприємства – 500, 00 грн. (п’ятсот грн. 00 коп.),

• розмір внеску ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 26149691, юридична адреса: 64105, Харківська обл., місто Первомайський, проспект 40 років Перемоги, буд. 1), до статутного капіталу Підприємства – 500, 00 грн. (п’ятсот грн. 00 коп.).

 

5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновників.

5.6. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України та локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування.

5.7. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5.8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до державних замовлень та програм і відповідних рішень органів місцевого самоврядування, своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми Статуту.

6.1.5. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.7. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.

6.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

6.1.9. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України.

6.1.10. Організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання договору про медичне обслуговування населення;

6.1.11. Укладати угоди щодо надання медичної допомоги населенню ОТГ за погодженням з власником;

6.1.12. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

 

6.2. Підприємство зобов’язане:

6.2.1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання  законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.2. Здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

6.2.2. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

6.2.3. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я .

6.2.4. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.5. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

6.2.6. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

6.2.7. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

6.2.8. Здійснювати заходи з удосконалення оплати праці працівників та інших заходів заохочення, спрямованих на підвищення мотивації до результативного, відповідального виконання їх посадових обов’язків.

6.3. Організацію виконання покладених на Підприємства завдань та функцій, дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної безпеки забезпечує Головний лікар. Обов’язки та права інших працівників Підприємства визначаються посадовими інструкціями, затвердженими Головним лікарем.

 

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

7.1. Управління Підприємством здійснює спільно Первомайська міська рада Харківської області та Первомайська районна рада Харківської області рада (Засновники).

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Головний лікар, який призначається на посаду і звільняється з неї за рішенням Первомайської районної ради Харківської області та розпорядження Первомайського міського голови Харківської області шляхом укладання з ним контракту на строк від трьох до п’яти років відповідно до діючого законодавства. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

Наглядова рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради затверджується рішенням Засновників.

 

7.3. Засновники (Власники):

7.3.1. Визначають головні напрямки діяльності Підприємства, затверджують плани діяльності та звіти про його виконання;

7.3.2. Затверджують статут Підприємства та зміни до нього.

7.3.3. Затверджують фінансовий план Підприємства та контролюють його виконання;

7.3.4. Укладають і розривають контракт з Головним лікарем Підприємства та здійснюють контроль за його виконанням;

7.3.5. Погоджують Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

7.3.6. Здійснюють контроль за ефективністю використання майна, що є спільною власністю територіальних громад та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;

7.3.7. Приймають рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначають ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджують ліквідаційний баланс.

7.4. Місцевий (районний, міський) орган виконавчої влади укладає з Підприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

7.5. Головний лікар Підприємства:

7.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.

7.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.

7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

7.5.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.

7.5.9. Подає в установленому порядку Засновникам квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Засновникам бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

 

7.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

7.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

7.5.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

7.5.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

7.5.14. Вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

7.5.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Головного лікаря Підприємства в порядку, визначеному законодавством.

7.5.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

- положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

- порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та  дарунки;

- порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

7.5.17. За погодженням із Засновниками та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.

7.5.18. Надання в оренду нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м, відбувається за рішенням Головного лікаря Підприємства без попереднього погодження із власниками в порядку, визначеному законодавством та актами органів місцевого самоврядування.

7.5.19. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Головного лікаря Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновниками і Головним лікарем Підприємства.

7.6. З метою сприяння діяльності на Підприємстві може бути створена Опікунська Рада. Діяльність, склад та інші питання щодо Опікунської Ради регулюється Положенням, яке затверджується наказом Головного лікаря.

7.6. Головний лікар Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7.7. У разі відсутності Головного лікаря  Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник Заступник головного лікаря чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

 

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

 

8.1. Структура Підприємства включає:

8.1.1. Адміністративно-управлінський відділ.

8.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

8.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи: (амбулаторії, які можуть включати фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти);

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини м. Первомайський №1

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини м. Первомайський №2

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Закутнівка

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Олексіївка

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с-ще Трійчате

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с-ще Троїцьке

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с-ще Біляївка

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Грушине

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Михайлівка

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Миронівка

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Одрадове

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Ржавчик

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Красне

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Берека

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Киселі

Фельдшерсько-акушерський пункт с-ще Слобідське

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Картамиш

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Лозівське

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Шульське

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Роздолля

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Суданка

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Побєда

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Верхня Орілька

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Дмитрівка

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Єфремівка

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Новоберецьке

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Верхній Бишкин

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Калинівка

8.2. Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Головним лікарем Підприємства.

8.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його Головним лікарем.

8.4. Штатну чисельність Підприємства Головний лікар визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

 

 

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально- культурного і побутового обслуговування. Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Головний лікар Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надається Головному лікар Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у коллективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення Головного лікаря Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновниками.

9.8. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, коллективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Пiдприємство самостійно здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi та веде обробку та облiк персональних даних працiвникiв, а також веде юридичну, фiнансову та кадрову звiтнiсть. Порядок ведення бухгалтерського обліку та облiку персональних даних, статистичної, фiнансової та кадрової звiтностi визначається чиним законодавством України.

10.2. Пiдприємство несе вiдповiдальнiсть за своєчасне i достовiрне подання передбачених форм звiтностi вiдповiдним органам.

10.3. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприємства здiйснюють вiдповiднi державнi органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

10.4. Засновник має право здiйснювати контроль фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємства та контроль за якiстю i обсягом надання медичної допомоги. Пiдприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звiт та iншу документацiю, яка стосується фiнансово-господарської, кадрової, медичної дiяльностi.

10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству.

 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновників, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновниками або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11.10. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновників, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

 

 

Головний лікар

КНП “Первомайський ЦПМСД”                                                     Р.В.Горячок

 

 

 

 

Переглядів: 1220
Дата публікації: 11:04 31.05.2021
Міський голова
Надіслати електронне звернення
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання
 
 
 
 

 

 
Пошук
Міська владаМіський головаМіська радаКерівний складСтруктураВакансіїЗаходи щодо запобігання корупціїГрафік особистого прийому громадянГрафік виїзних прийомів громадянІнструкція з діловодства у виконавчому комітеті Первомайської міської ради (зі змінами Розпорядження міського голови від 01.04.2020р. №59)ДокументиРезультати поіменного голосуванняРішення Первомайської міської ради Харківської областіРішення виконавчого комітету Первомайської міської радиРозпорядження міського голови з основної діяльностіПроекти рішень Первомайської міської радиПроекти рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської областіПереліки розпоряджень міського голови з основної діяльностіПротоколиАрхів рішень Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіПрозоре містоБюджет та фінансиПоточна діяльністьДокументиКомунальна власністьЖитлові питанняЗакупівліОчищення владиВідкриті даніДоступ до публічної інформаціїРегуляторна політика
Первомайська міська рада Харківської області >>>