Прозоре місто | Бюджет та фінанси | Надходження та використання бюджетних коштів | Пояснювальна записка виконання дохідної частини бюджетуПервомайської міської територіальної громади за 2023 рік
Пояснювальна записка виконання дохідної частини бюджетуПервомайської міської територіальної громади за 2023 рік

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України та п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішенням 32 сесії Первомайської міської ради 8 скликання від 15 грудня 2022 року № 639-32/8 «Про місцевий бюджет Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік (2054700000)» були визначені доходи місцевого бюджету на 2023 рік.

Фінансовий ресурс місцевого бюджету (без урахування трансфертів) на 2023 рік, який є джерелом формування загального фонду місцевого бюджету, визначений ст.64 Бюджетного кодексу Українив, в частині доходів спеціального фонду місцевого бюджету та бюджету розвитку - визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України відповідно.

З метою організації роботи із забезпечення виконання доходної частини місцевого бюджету та збільшення надходжень до нього, економічного і раціонального використання бюджетних коштів у 2023 році, відповідно статті 78 Бюджетного кодексу України, вимогами постанови Кабінету міністрів України від 11.11.2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами ), постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами), розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації від 24 лютого 2023 року № 59В, розпорядженням міського голови від 28.02.2023 року № 19 був затверджений план Заходів на 2023 рік щодо наповнення місцевого бюджету, економного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання бюджету.

На підставі затверджених Заходів проводиться моніторинг надходжень податків і зборів у розрізі видів платежів, аналізуються випадки зниження надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року та наповнення доходної частини місцевого бюджету. Здійснюється моніторинг стану погашення підприємствами, установами та суб’єктами господарювання – фізичними особами податкового боргу до місцевого бюджету, результати якого розглядаються на засіданнях міської комісії з питань забезпечення податкових та інших надходжень до міського бюджету.

За 2023 рік до загального фонду місцевого бюджету при плані 188802,2 тис. грн  надійшло 201409,3тис. грн доходів без урахування трансфертів. Це склало 106,7% виконання планових річних показників. Це склало 106,7% виконання планових показників. В порівнянні з минулим 2022 роком надходження доходів місцевого бюджету зросли на 65,6 тис. грн, або в 1,5 рази.

Податок та збір на доходи фізичних осіб є найвагомішим джерелом надходжень до загального фонду місцевого бюджету і становить 72,5% від затверджених показників місцевого бюджету на 2023 рік. Обсяг надходжень за 2023 рік при плані 136844,8 тис. грн склав 145999,7тис. гривень. Виконання планових показників становить 106,7 %. В порівнянні з минулим роком надходження податку зросли на 54681,6 тис. грн або в 1,6 рази. Збільшення надходжень сталося в наслідок того, що у січні 2023 року підприємством ТОВ «Лихачовський елеватор» підвищено заробітну плату працівникам та у січні 2023 року працівникам підприємств виробництва (ТОВ КВФ «Рома», ТОВ «ТЕРРА») було виплачено заробітну плату за 2 половину грудня 2022 року, крім того, у квітні місяці була виплачена підвищення заробітна плата робітникам підприємства ТОВ «Лихачовський елеватор».

Виконання плану по рентній платі та платі за використання інших природних ресурсів відповідає запланованим показникам і складає 57,1 тис. гривень. В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 18,3 тис. грн в наслідок того, що ПКП «Тепломережі» сплатили заборгованість минулого року.

Надходження від пального за 2023 рік при плані 2825,7 тис. грн склали 3084,8 тис. грн, або 109,2%. В порівнянні з 2022 роком надходження зросли на 2013,9 тис. грн, або в 2,9 рази. У зв'язку з тим, що з березня місяця 2022 року було запроваджено нульові ставки на пальне, а з кінця вересня 2022 р. поновлено перерахування згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 N 1059 «Про внесення змін до Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування» була сплачена заборгованість минулого року.

Виконання плану надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склало 105,9%, при плані 7545,9тис.грн. до місцевого бюджету надійшло 7992,8 тис. гривень. В порівнянні з  минулим роком надходження зросли на 1335,5 тис. грн, або в 1,2 рази. Перевиконання плану надходжень поточного року та збільшення в порівнянні з  2022 р. сталося в наслідок того, що СПД ФО Кобзиста С.І. сплатили заборгованість минулого року, крім того, збільшились надходження від ТОВ «ПОСАД РІТЕЙЛ».

Виконання плану надходжень за 2023 рік по місцевим податкам склало 106,9%, при плані 37399,2 тис. грн, надійшло 39979,0 тис. гривень. В порівнянні з 2022 роком надходження збільшились на 5791,0 тис. грн, або на 16,9%, в тому числі:

- план надходжень по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки виконано на 106,8%, при плані 2385,9 тис. грн, надійшло 2547,6 тис. гривень. В порівнянні з 2022 роком сума надходжень по даному виду податку зменшились на 631,4 тис. грн, або на 19,9%. Значно зменшились  надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості (за 2022 рік – 1792,8 тис.грн, за 2023 рік – 850,0 тис. грн, зменшення в 2,1 рази -органами ДПС нарахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізособами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості було здійснено у кінці грудня 2023 року,тому дані надходження будуть зараховані у 2024 році);

- план надходжень по платі за землю виконано на 109,6% , при плані 14702,6 тис. грн, надійшло 16118,9 тис. гривень. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 3976,9 тис. грн, або в 1,3 рази. Перевиконання плану в поточному року сталося в наслідок того, що ТОВ «Орількалатінвест» (288,5 тис. грн), СФГ «Ганна» (140,0 тис.грн) та ФОП Лактіонов С.В. (145,0 тис.грн) сплатили заборгованість минулого року, по орендній платі з фізичних осіб Грибенюк Н.М. сплатив борг в сумі 246,3 тис. грн;

- план надходжень по єдиному податку виконано на 105,0%, при плані 20136,6 тис. грн, надійшло 21136,3 тис. гривень. В порівнянні з 2022 роком надходження по даному виду податку збільшились на 2334,3тис.грн, або на 12,4%. Сплачена заборгованність минулого року  на загальну суму 473,4 тис.грн по єдиному податку та нарахування за 2022 рік по строку 2023 року по єдиному податоку з сільськогосподарських товаровиробників на загальну суму 644,0тис.гривень.

План надходжень по платі за надання адміністративних послуг (КБК 22010300, 22012500, 22012600, 22012900) виконано на 105,0%, при плані 2066,8 тис. грн, надійшло 2170,3тис. гривень. Перевиконання плану надходжень сталося в наслідок того, що відновлено работу единих та державних реєстрів, збільшилась вартість послуги за видачю та оформлення паспортів та збільшилась кількість звернень громадян з приводу надання адміністративних послуг за рахунок внутрішньпереміщених осіб.

Виконання плану надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності становить 100,5%, при плані 1530,9 тис. грн, надійшло 1538,9 тис. гривень. В порівнянні з 2022 роком надходження збільшились на 366,2 тис. грн, або на 31,2%. З метою ефективного використання майна комунальної власності, проводиться робота щодо надання його в оренду. Так, станом на 01.01.2024 року діє 64 договори оренди. В 2023 році укладено 6 нових договорів, в тому числі 2 – за результатами проведених електронних аукціонів, за якими щомісячна сума орендної плати складає 16,8 тис. грн, ГО СК «Карат-777» сплатило заборгованість в сумі 23,0 тис гривень.

По державному миту виконання склало 101,2%, при плані 140,3 тис. грн, до бюджету надійшло 141,9 тис. гривень. В порівнянні з 2022 роком надходження зменшились на 37,8 тис. грн, або на 21%, зменшилась кількість звернень громадян з приводу оформлення документів на спадщину і дарування.

План по Іншим надходженням ( ККДБ 24060300 ) за 2023 року виконано на 117,8%, при плані 250,7 тис. грн до бюджету надійшло 295,2 тис. гривень. У травні місяці поточного року ФОП Грибеннюк Н.М. сплатив кошти за відшкодування збитків заподіяних внаслідок невикористання, самовільного зайняття та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю в сумі 115,0 тис. гривень.

Надходження спеціального фонду міського бюджету за 2023 рік при плані 27096,9 тис. грн склали 27825,2 тис. грн, виконання склало 102,7%. Із них :

- власні надходження бюджетних установ – при плані 26908,3 одержано 27500,7тис.грн, або 102,2%;

- екологічний податок – при плані 86,3 тис.грн до бюджету надійшло 114,1 тис. грн, або 132,2%. Перевиконання сталося в наслідок того, що ПКП «Тепломережі» сплатили заборгованість минулого року;

- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 10,1 тис. грн;

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 157,9 тис.грн;

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 42,4тис.гривень.

Рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради від 06.04.2021 № 60 створена міська комісія з питань забезпечення податкових та інших надходжень, до складу якої входять представники виконавчого комітету Первомайської міської ради, ГУ ДПС у Харківській області. Головною метою діяльності комісії є забезпечення скоординованої роботи управлінь Первомайської міської ради та виконавчого комітету Первомайської міської ради, контролюючих органів щодо забезпечення дієвого контролю за діяльністю суб’єктів господарювання з питань своєчасної, повної сплати податків та внесків до місцевого бюджету. За 2023 рік відбулось 9 засідань даної комісії.

Станом на 01.01.2024 року податкова заборгованість до місцевого бюджету становить 7258,1тис.грн в порівнянні з минулим роком податковий борг зменшився на 426,7 тис.гривень.

При виконавчому комітеті Первомайської міської ради діє міська комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати обов’язкових платежів до Пенсійного фонду, погашення заборгованості із заробітної плати, соціальних виплат. Станом на 01.01.2024 року заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

 

Приєднані документи
Переглядів: 113
Дата публікації: 15:55 01.03.2024
Міський голова
Надіслати електронне звернення
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Відшкодування вартості отриманих послуг при самостійному санаторно-курортному лікуванні на території   18.06.2024
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД 2024‑2   18.06.2024
Щомісячна адресна грошова допомога дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України   12.06.2024
Щомісячна адресна грошова допомога на оплату житлово-комунальних послуг   12.06.2024
Звіт про періодичне відстеження результативності рішення міської ради від 11.09.2014 №1051-61/6 "Про   07.06.2024
Виплата часткової компенсації за виготовлення та встановлення пам’ятних знаків (надгробків) на могил   03.06.2024
Компенсація оплати за навчання захисникам і захисницям України   03.06.2024
Співпраця з КНП "Центр Життєстійкості". Про надання послуги життєстійкості   03.06.2024
соціальна картка Терцентр   22.05.2024
соціальна картка Життєстійкість   22.05.2024
Посилання
 
 
 
 

 

 
Пошук
Міська владаМіський головаМіська радаКерівний складСтруктураВакансіїЗаходи щодо запобігання корупціїГрафік особистого прийому громадянГрафік виїзних прийомів громадянІнструкція з діловодства у виконавчому комітеті Первомайської міської ради (зі змінами Розпорядження міського голови від 01.04.2020р. №59)ДокументиРезультати поіменного голосуванняРішення Первомайської міської ради Харківської областіРішення виконавчого комітету Первомайської міської радиРозпорядження міського голови з основної діяльностіПроекти рішень Первомайської міської радиПроекти рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської областіПереліки розпоряджень міського голови з основної діяльностіПротоколиАрхів рішень Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіПрозоре містоБюджет та фінансиПоточна діяльністьДокументиКомунальна власністьЖитлові питанняЗакупівліОчищення владиВідкриті даніДоступ до публічної інформаціїРегуляторна політика
Первомайська міська рада Харківської області >>>