ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.
ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

Повідомлення про намір ПКП "Тепломережі", щодо проводження діяльності, що підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до статті 3 ЗУ "Про оцінку впливу на довкілля" від 23.05.2017 року № 2059 – VIII.

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Первомайське комунальне підприємство «Тепломережі», Код ЄДРПОУ - 31679569

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 64102, Харківська обл., Лозівський р-н, м. Первомайський, мікрорайон ½, д/с №9, контактний телефон: +380574832235, email: pkpts-perv@ukr.net

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Планована діяльність, її характеристика.

Експлуатація Сиваської ділянки Сиваського родовища питних підземних вод свердловин № 1 (резервна), № 9а, № 10 (резервна), № 12, № 13 (резервна), № 14, що розташовані на околиці міста Первомайський, Лозівський район, Харківська область. Свердловини діючі, видобування підземних вод для господарсько-питного водопостачання м. Первомайський здійснюється на підставі Спеціального Дозволу на користування надрами від 27 червня 2006 року № 3921. Питні підземні води - корисні копалини загальнодержавного значення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р. № 827.

Первомайське КП «Тепломережі» виконує централізоване водовідведення господарчо-побутових каналізаційних стоків від споживачів м. Первомайський та їх очистку і скид очищених стоків у р. Орілька (згідно Дозволу на Спеціальне водокористування від 13.09.2021 року № 83/ХР/49д-21).

Технічна альтернатива 1.

Первомайське КП «Тепломережі» виконує централізоване водопостачання питною водою та централізоване водовідведення господарчо-побутових каналізаційних стоків абонентів, підприємств та організацій м. Первомайський, Харківської області. Водопостачання здійснюється з артезіанських свердловин сеноман-крейдяного водоносного горизонту Сиваського водозабору. Свердловина № 1 пробурена в 1964 році (резервна); № 9а пробурена та експлуатується з 1992 року; № 10 пробурена в 1974 році (резервна); № 12 пробурена та експлуатується з 1972 року; № 13 пробурена в 1976 році (резервна); № 14 пробурена та експлуатується з 1984 року. Видобування підземних вод із свердловин здійснюється електрозанурювальними насосами ЕЦВ-12-160-140 для свердловини № 9а, ЕЦВ-10-63-150 для свердловин № 12, № 14, з проходженням вхідного контролю якості, свердловини № 1, № 10, № 13 - резервні.

Технічна альтернатива 2.

В якості технічної альтернативи 2 планованої діяльності розглядається тампонування експлуатаційних свердловин № 1 (резервна), № 9а, № 10 (резервна), № 12, № 13 (резервна), № 14 та буріння нових свердловин для видобування питних підземних вод з метою надання послуг з централізованого водопостачання.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Ділянка «Сиваська» розташована в м. Первомайський, Лозівський район, Харківської області. Водопостачання здійснюється з артезіанських свердловин сеноман-крейдяного водоносного горизонту Сиваського водозабору. На балансі підприємства знаходиться 6 артезіанських свердловин розташованих на південно-східній околиці міста Первомайський, Лозівський район, Харківська область. Координати свердловин, згідно Спеціального Дозволу на користування надрами від 27 червня 2006 року № 3921: № 1 - 49° 22' 54" Пн. Ш. 36° 14' 03" Сх. Д., № 9а 49° 22' 28" Пн. Ш. 36° 13' 41" Сх. Д., № 10 49° 21' 45" Пн. Ш. 36° 14' 10" Сх. Д., № 12 49° 22' 30" Пн. Ш. 36° 14' 07" Сх. Д., № 13 49° 21' 08" Пн. Ш. 36° 14' 55" Сх. Д., № 14 - 49° 22' 14" Пн. Ш. 36° 14' 00" Сх. Д. Комплекс очисних споруд ПКП «Тепломережі», розташовано по вул. Дорожня, 30 м. Первомайський, Лозівський район, Харківська область.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Розгляд місця провадження планованої діяльності за територіальними альтернативами недоцільно, у зв’язку з тим, що родовище розвідане, № 1 (резервна), № 9а, № 10 (резервна), № 12, № 13 (резервна), № 14 є діючими. Видобування корисних копалин (питні підземні води), Сиваського родовища, Сиваської ділянки водозабору (свердловини № 1 (резервна), № 9а, № 10 (резервна), № 12, № 13 (резервна), № 14,) проводиться згідно Спеціального Дозволу на користування надрами від 27 червня 2006 року № 3921. Ліміт забору та використання води встановлено Дозволом на Спеціальне водокористування від 13.09.2021 року № 83/ХР/49д-21.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Визначається забезпеченням робочими місцями робітників ПКП «Тепломережі», сплатою податків в місцеві бюджети, покращенням економічної ситуації регіону, та задоволення господарсько-побутових потреб населення. Планована діяльність є безпечна для робітників і відповідає діючому природоохоронному законодавству. Водопостачання здійснюється цілодобово. Якість питної води відповідає вимогам

ДСанПіН 2.2.4-171-10.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Глибина свердловин № 1 (резервна), № 9а, № 10 (резервна), № 12, № 13 (резервна), № 14, Сиваського водозабору становить 617-700 м. Свердловини облаштовані на сеноман-крейдяному водоносному горизонті, знаходяться на стадії експлуатації для забезпечення централізованого водопостачання питною водою абонентів, підприємств та організацій м. Первомайський, Харківської області. Питомий дебіт свердловин водозабору змінюється в межах від 3,1 до 7,1 м³/год. Продуктивність свердловин – від 30 до 250 м³/год. Обсяг запасів свердловин № 1 (резервна), № 9а, № 10 (резервна), № 12, № 13 (резервна), № 14 Сиваського родовища становить: за категорією А - 5901 м³/добу, категорія В - 7163 м³/добу, категорія А+Б - 17904 м³/добу (згідно Спеціального Дозволу на користування надрами від 27 червня 2006 року № 3921). Ліміт забору води з підземних джерел згідно Дозволу на Спеціальне водокористування від 13.09.2021 року № 83/ХР/49д-21 становить 6238,971 м³/добу та 1341,749 тис. м³/рік.

Збір, очистка і скид очищених стоків здійснюється:

- каналізаційними мережами – 103,9 км, діаметром від 100 до 800 мм в тому числі: головних колекторів – 34,8 км, вуличної каналізаційної мережі – 24,8 км, внутрішньо-квартальної та внутрішньо-дворової мережі – 44,3 км. Мережі побудовані з матеріалу: сталь, чавун, кераміка, залізобетон та ПВХ;

- міською каналізаційною насосною станцією, продуктивністю – 7 000 м3/добу;

- головною каналізаційною насосною станцією, продуктивністю – 20,5 тис. м3/добу;

- комплексом очисних споруд (КОС), продуктивністю – 24,5 тис. м3/добу.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

При провадженні планованої діяльності будуть враховані екологічні, санітарно - гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження згідно з вимогами чинних нормативних документів. Екологічні обмеження встановлюються згідно природоохоронного законодавства України, зокрема Водного кодексу. Врахування специфіки впливу експлуатації свердловин питних підземних вод на навколишнє середовище проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

- Обмеження впливу на повітряне середовище шляхом дотримання вимог не перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин в атмосферному повітрі, використання у двигунах техніки дизельного палива, що відповідає вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив затверджених постановою КМУ № 927 від 01.09.2013 р.;

- Обмеження впливу на водне середовище у відповідності до Водного кодексу України та інших чинних нормативно-правових актів;

- Обмеження впливу на рослинний і тваринний світ у відповідності до законодавчих вимог щодо: збереження біорізноманіття об’єктів рослинного і тваринного світу; збереження умов місцезростання об’єктів рослинного світу; недопустимості погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них господарської діяльності тощо;

- Обмеження впливу на ґрунти шляхом не перевищення значення ГДК забруднюючих речовин в ґрунті, нормативів радіаційної безпеки, дотримання вимог Земельного Кодексу України, Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про відходи»;

щодо технічної альтернативи 2

Теж саме що для технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Територія діяльності ПКП «Тепломережі» знаходиться за межами зон охорони пам’яток культурної спадщини, меж історичних ареалів, зон охоронюваного ландшафту, зон охорони археологічного культурного шару, охоронних зон об’єктів природно-заповідного, прибережних смуг, та інших зон. Обмеження планованої діяльності полягає у дотриманні нормативного стану навколишнього середовища, дотримання вимог діючого природоохоронного законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Свердловини № 1 (резервна), № 9а, № 10 (резервна), № 12, № 13 (резервна), № 14, Сиваського родовища діючі, додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно. Підземні насосні станції побудовані відповідно до державних будівельних норм. Використовується закрита система забору, очищення, розподілу води, яка задовольняє умовам які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів. Первомайське КП «Тепломережі» виконує централізоване водовідведення господарчо-побутових каналізаційних стоків від споживачів м. Первомайський та їх очистку і скид очищених стоків у р. Орілька існуючою каналізаційною мережею та існуючим комплексом очисних споруд.

Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою.

щодо технічної альтернативи 2

Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист територій для проведення робіт з тампонажу діючих свердловин № 1 (резервна), № 9а, № 10 (резервна), № 12, № 13 (резервна), № 14 Сиваської ділянки Сиваського родовища питних підземних вод та буріння нових свердловин для видобування питних підземних вод задля забезпечення господарсько - питних та виробничих потреб абонентів, підприємств та організацій м. Первомайський, Харківської області.

щодо територіальної альтернативи 1

Ділянка водозабору «Сиваська» Первомайського комунального підприємства «Тепломережі» розташована в м. Первомайський, Харківської області. Зони санітарної охорони витримано, передбачено заходи що не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Сфера можливого впливу охоплює:

вплив на атмосферне повітря – при видобуванні підземних вод негативний вплив на атмосферне повітря не відбувається, прийнятний;

вплив на рослинний та тваринний світ – не впливатиме на рослинний та тваринний світ, їх популяції та міграції. Діяльність не передбачає знесення рослинних насаджень, території ПЗФ відсутні, прийнятний;

вплив на клімат та мікроклімат - вплив не передбачається, оскільки відсутні джерела, що впливають на клімат та мікроклімат, прийнятний;

вплив на техногенне середовище – пам’ятки архітектури, історії та культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші елементи

техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні, прийнятний;

вплив на соціальне середовище – задоволення господарсько-побутових потреб населення, підприємств та організацій м. Первомайський, Харківської області. Якість питної води відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10, прийнятний;

вплив на водне середовище – видобування підземних вод здійснюється згідно Дозволу на Спеціальне водокористування від 13.09.2021 року № 83/ХР/49д-21. Дотримання зони санітарної охорони виключає забруднення водного середовища, прийнятний; при скиданні очищених до нормативних показників стоків у поверхневий водний об’єкт (р. Орілька) вплив на водне середовище прийнятний, в межах діючих нормативів, згідно Дозволу на Спеціальне водокористування від 13.09.2021 року № 83/ХР/49д-21;

вплив на геологічне середовище – свердловини № 1 (резервна), № 9а, № 10 (резервна), № 12, № 13 (резервна), № 14 існуючі. Буріння додаткових свердловин, а також будівництво нових об’єктів і споруд не передбачається, прийнятний;

вплив на ґрунти – свердловини № 1 (резервна), № 9а, № 10 (резервна), № 12, № 13 (резервна), № 14 діючі і проведення будь-яких земляних робіт не планується, прийнятний.

щодо технічної альтернативи 2

Сфера можливого впливу проведення робіт з тампонажу діючих свердловин та буріння нових свердловин питних підземних вод для забезпечення господарсько - питних та виробничих потреб ПКП «Тепломережі», охоплює:

вплив на атмосферне повітря – вплив викидів забруднюючих речовин при роботі техніки, обладнання та механізмів - негативний;

вплив на рослинний та тваринний світ – зумовлений порушенням ґрунтово-рослинного покриву; вплив на тваринний світ не відбуватиметься, прийнятний;

вплив на клімат та мікроклімат - негативних впливів на клімат і мікроклімат не передбачається, оскільки відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи, прийнятний;

вплив на техногенне середовище – у межах допустимого, пам’ятки архітектури, історії та культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні, прийнятний;

вплив на соціальне середовище – при дотриманні нормативних відстаней та заходів, прийнятний;

вплив на водне середовище – можливими джерелами забруднення підземних горизонтів під час буріння свердловини є: буровий розчин, який використовується при розкритті водоносних горизонтів, негативний;

вплив на геологічне середовище – вплив виявляється у вигляді порушення нормативного стану геологічного розрізу в процесі буріння свердловин, в разі дотримання технологій вплив буде прийнятний;

вплив на ґрунти – при проведенні земляних робіт, здійснюється тимчасовий негативний вплив на верхні шари ґрунту під час буріння нових свердловин. Після здійснення рекультивації вплив – прийнятний.

щодо територіальної альтернативи 1

Теж саме, що для технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Згідно підпункту 3.1 пункту 3 та 13 пункту статті 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. № 2059-VIII планована діяльність належить до другої

категорії видів планованої діяльності та об`єктів, що можуть чинити вплив на довкілля.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля відповідає ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII та Додатку 4 Постанови КМУ від 13.12.2017 р. № 1026.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,

до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання Спеціального Дозволу на користування надрами на видобування питних підземних вод.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною службою геології та надр України.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Та інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»).

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Поштова адреса: 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, контактна особа – заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки – Грицак Олена Анатоліївна, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50; e-mail: OVD@mepr.gov.ua.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та

контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}

Приєднані документи:

Повiдомлення_ПКП_Тепломережi
Переглядів: 269
Дата публікації: 10:47 21.04.2023
Міський голова
Надіслати електронне звернення
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Посилання
 
 
 
 

 

 
Пошук
Міська владаМіський головаМіська радаКерівний складСтруктураВакансіїЗаходи щодо запобігання корупціїГрафік особистого прийому громадянГрафік виїзних прийомів громадянІнструкція з діловодства у виконавчому комітеті Первомайської міської ради (зі змінами Розпорядження міського голови від 01.04.2020р. №59)ДокументиРезультати поіменного голосуванняРішення Первомайської міської ради Харківської областіРішення виконавчого комітету Первомайської міської радиРозпорядження міського голови з основної діяльностіПроекти рішень Первомайської міської радиПроекти рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської областіПереліки розпоряджень міського голови з основної діяльностіПротоколиАрхів рішень Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіПрозоре містоБюджет та фінансиПоточна діяльністьДокументиКомунальна власністьЖитлові питанняЗакупівліОчищення владиВідкриті даніДоступ до публічної інформаціїРегуляторна політика
Первомайська міська рада Харківської області >>>