ОБГРУНТУВАННЯ щодо необхідності коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення ПКВУ ВКГ Первомайської міської ради

Опубліковано: Четвер, 29 листопада 2018, 14:14

Діючі тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення Первомайського КВУ ВКГ встановлені рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області № 137 від 17.08.2017 р. і складають за 1м3 з ПДВ:

- на централізоване водопостачання – 16,61 грн;
- на централізоване водовідведення – 26,11 грн.
Діючі тарифи на даний час не відшкодовують повну вартість послуг. Така ситуація виникла з об'єктивних причин, що не залежать від підприємства. З часу затвердження діючих тарифів, зросли витрати на основні складові собівартості послуг.
Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 1875-IV від 24.06.2004 р., постанови КМУ № 869 від 01.06.2011 р. із змінами та доповненнями, у разі
зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов'язаних із провадженням ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, може проводитися перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення.
Згідно з вищевикладеним, Первомайським КВУ ВКГ сформовано проект коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, який враховує:
1. Зростання витрат на хлор рідкий, за рахунок росту ціни. В проект коригування тарифів включена фактична ціна на хлор рідкий станом на 01.11.2018р. в розмірі 42000 грн/тн (без ПДВ), проти 13341,68 грн/тн (без ПДВ) в діючому тарифі, тобто
ціна зросла в 3,1 рази.
2. Зростання витрат на електроенергію, за рахунок росту тарифів на електроенергію, яка в тарифах становить більше 30%, в тарифах закладена ціна 1,82 грн за 1 кВт/год без ПДВ, а з 01.10.2018р.ціна складає 2,13 грн, підвищення тарифу становить 17%.
3. Зростання витрат на паливно-мастильні матеріали за рахунок росту ціни в
середньому на 35%.
4. Збільшення витрат на оплату праці та відрахування на соціальні заходи.
Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07 грудня 2017 року № 2246-VIII прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.12.2018 р. встановлено в розрахунку на місяць у розмірі – 1921 грн, в діючих тарифах – 1684 грн, виріс на 14,1%. Мінімальна заробітна плата збільшилась на
16,3% (з 3200 грн в тарифах до 3723 грн з 01.01.2018 р.). Крім того, мінімальна заробітна плата, згідно проекту Державного бюджету України на 2019 рік, з 01.01.2019 р. становитиме 4173 грн, або зросте на 30,4% проти закладеної в діючих тарифах. Також відповідно до змін і доповнень до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців та Центральним комітетом профспілки житлово-комунального господарства на 2017-2018 роки збільшені коефіцієнти співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника I розряду до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на рівні 140 % замість 120 % та коефіцієнт співвідношення за видами робіт на рівні 1,58 замість 1,50.
Збільшення витрат на оплату праці становить 38 % і відповідно збільшаться
витрати відрахування на соціальні заходи.
.

5. Вилучення невикористаних коштів інвестиційної програми, кошти які були
включені в тариф і не використані на розвиток виробництва протягом року. З
водопостачання знімається 1,36 грн/м3, з водовідведення – 1,31 грн/м3.

Впорядкування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення необхідно для того, щоб привести їх до економічно обґрунтованого рівня.
Згідно здійснених розрахунків, тарифи на послуги для всіх категорій споживачів складатимуть:
- централізоване водопостачання – 20,04 грн за 1 м3 з ПДВ, збільшення на 20,6%;
- централізоване водовідведення – 31,01 грн за 1м3 з ПДВ, збільшення на 18,8%.

Зауваження та пропозиції просимо подавати до 09.12.2018р. за адресою: 64102, м.Первомайський, вул.Комарова, буд.1, (тел.3,53-30; 3-20-82).


Начальник ПКВУ ВКГ                                                       Л.В.Бєлєвцов