Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради «Про затвердження розміру внесків за встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії по окремих житлових будинках м. Первомайський».

  1. Визначення проблеми

З метою надання якісних послуг з теплопостачання та на виконання чинного законодавства України відповідно до принципів державної регуляторної політики, керуючись пропозицією Державної регуляторної служби України від 11.10.2017 року №8892/0/20-17 щодо рішення міської ради, виникла необхідність  затвердити рішення Первомайської міської ради «Про затвердження розміру внесків за встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії по окремих житлових будинках м. Первомайський».

Проект рішення розроблено відповідно до Конституції України; Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними  системами опалення та/або гарячого водопостачання», інших нормативно-правових актів чинного законодавства України

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб'єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

-

В загальній структурі споживачів послуги з постачання теплової енергії, суб’єкти підприємницької діяльності складають – 0,71%.

 

2.         Цілі державного регулювання

 

Проект акта спрямовано на розв’язання проблем, визначених у попередньому розділі аналізу регуляторного впливу. Основними цілями його розроблення є:

- визначення чіткого та прозорого механізму розрахунку операторами зовнішніх інженерних мереж витрат, пов’язаних з оснащенням будівель вузлами комерційного обліку, обслуговуванням та заміною таких вузлів обліку;

- встановлення єдиного порядку визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системи опалення та/або гарячого водопостачання;

- забезпечення єдиного підходу до встановлення органами місцевого самоврядування внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку;

- встановлення прозорого механізму відшкодування споживачами комунальних послуг та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системи опалення та/або гарячого водопостачання, витрат оператора зовнішніх інженерних мереж, пов’язаних із встановленням вузлів комерційного обліку

 

 

 

  1. 3.                  Визначення та   оцінка  альтернативних способів досягнення цілей

 

  1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Не дозволяє забезпечити вимоги чинного законодавства; не забезпечує практичної реалізації вимог Закону в частині відшкодування споживачами комунальних послуг та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системи опалення та/або гарячого водопостачання, у відповідній будівлі, витрат, понесених оператором зовнішніх інженерних мереж на встановлення вузлів комерційного обліку.

Прийняття проекту акта

Відповідає вимогам чинного законодавства України. Забезпечує виконання вимог Закону. Забезпечує практичну реалізацію вимог Закону в частині визначення внесків за встановлення вузлів комерційного обліку.

 

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (територіальної громади)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

 

 

Прийняття проекту акта

Створення нормативно-правових умов для практичної реалізації вимог Закону. Встановлення визначення розміру внесків за встановлення вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системи опалення та/або гарячого водопостачання.

Додаткові витрати відсутні

  1. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України

Прийняття проекту акта

Запровадження справедливих умов щодо відшкодування витрат, пов’язаних із встановленням, комерційного обліку.

Додаткові витрати відсутні

 

  1. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України та не дозволяє забезпечити практичну реалізацію вимог Закону

Прийняття проекту акта

Визначення чіткого та прозорого механізму розрахунку операторами зовнішніх інженерних мереж витрат, пов’язаних з оснащенням будівель вузлами комерційного обліку таких вузлів обліку; уникнення непорозумінь зі споживачами комунальних послуг, власниками(співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системи опалення та/або гарячого водопостачання, а також органами місцевого самоврядування в частині визначення розмірів внесків;

Можливі лише трудові витрати, пов’язані із процесом здійснення оператором зовнішніх інженерних мереж розрахунків внесків та встановленням їх в органах місцевого самоврядування.

Для суб’єктів господарювання можливі витрати від 66,73 грн. до 123,38 грн. в квартал протягом одного року.

 

  1. 4.                  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін надання більш якісної послуги з теплопостачання та чесного нарахування за надану теплову енергію  буде не можливим. Такожвимоги Закону не зможуть бути реалізованими на практиці

Прийняття проекту акта

4

У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети розрахунку розміру внесків за встановлення, вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання. При цьому буде запроваджено прозорий та справедливий розрахунок відшкодування витрат, пов’язаних із встановленням вузлів комерційного обліку.

 

  1. 5.                  Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Проектом акта передбачається затвердити розміри внесків за встановлення вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системи опалення та/або гарячого водопостачання. Згідно з положення цієї Методики:

- передбачається розрахунок витрат, пов’язаних зі встановленням вузлів комерційного обліку, які можуть бути включеними до складу відповідних внесків;

- визначається прозорий механізм відшкодування споживачами комунальних послуг та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системи опалення та/або гарячого водопостачання, у відповідній будівлі, витрат, понесених оператором зовнішніх інженерних мереж на встановлення вузлів комерційного обліку .

 

6. Оцінка виконання  вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Виконання вимог регуляторного акта оцінюється вище середнього. Для виконання вимог регуляторного акту передбачаються можливі витрати суб’єктів господарювання, які представлятимуть собою додаткові трудові та, відповідно, матеріальні витрати, пов’язані із здійсненням розрахунків внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку за вимогами Методики.

 

 

 

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акту до повного відшкодування планових витрат оператора зовнішніх інженерних мереж  пов’язаних із оснащенням будівлі відповідним вузлом комерційного обліку.

8. Визначення показників результативності дії результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

рівень оснащеності будівель вузлами комерційного обліку води та теплової енергії в м. Первомайський;

кількість будинків, мешканці яких (співвласники) оплачують внески за встановлення вузлів комерційного обліку;

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – усі підприємства, предметом діяльності яких є надання комунальних послуг;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – середній.

 

 

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відносно цього регуляторного акта повинно послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Зокрема:

базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта;

повторне відстеження результативності – через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;

періодичне відстеження результативності – один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом

 

 

Директор ПКП «Тепломережі»                                                    М.С. Черняк

 

 

Вик.  Шевляков В.П.  36626

Мобільна версія | Повна версія
Ви тут

Наші партнери:

Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №5 - 1300,713 тис.грн.
В дошкільні навчальні заклади міста придбано дитячі меблі - 1115,800 тис.грн.
Придбано меблі в ЗОШ №2 - 120,000 тис.грн. 
Придбано меблі, мультимедійне обладнання та 10 комп’ютерів в ЗОШ №5 - 134,0 тис.грн
Придбано офісне обладнання для Центру надання адміністративних послуг - 221,298 тис.грн.
Придбано в пологове відділення ЦРБ медичне обладнання - 563,000 тис.грн.
Придбано для Палацу культури «Хімік» сучасну звукову апаратуру - 599,732 тис.грн.
Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ №2 - 1506,016 тис.грн.
Капітальний ремонт ЗОШ №2 - 8989,680 тис.грн.
Капітальний ремонт по заміні алюмінієвих вітражів на енергозберігаючі в будівлі Палацу культури «Хімік» - 1513,099 тис.грн.
Капітальний ремонт центральної міської бібліотеки - 1273,151 тис.грн.
Капітальний ремонт частини пологового відділення ЦРЛ - 4608,706 тис.грн.
Побудовано спортивний майданчик зі штучним покриттям - 2378,087 тис.грн.
Молодіжному центру «KOMORA» на базі центральної міської бібліотеки закуплено меблі та обладнання - 231,240 тис.грн.
Отримано в ЦНАП дитячий куточок для відвідувачів з дітьми, кейс “Мобільний Офіс”.
Придбано меблі, медичне обладнання, пральна, прасувальна та сушильна машини для ЦРЛ – 697,023 тис.грн.
Придбано 2 дефібрилятори, 8 апаратів штучної вентиляції легенів з ручним приводом для КНП «ПЦПМСД» - 127,520 тис.грн.

 

 

 

Придбано 60 комп’ютерів, 3 інформаційні кіоски, меблі, медтехніка, тренажери для фізіотерапевтичного відділення Перво-майської ЦРЛ, капітальний ремонт відділення – 4045,245 тис.грн.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Проведено тренінги в рамках проекту «Розвиток партисипативної демократії в м.Первомайський» - 27,902 тис.грн.

 

  

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт групи в ДНЗ № 5 - 506,683 тис.грн.

Капітальний ремонт групи в ДНЗ № 10 - 365,924 тис.грн.
Улаштовано спортивний майданчик з вуличними тренажерами - 217,137 тис.грн

  

 

  

Підтримка впровадження та розвитку громадського бюджету - 32,000 тис. грн.

 

 

 

 

 

Встановлено 30 (тридцять) камер відеоспостереження - 262,078 тис.грн.

 

 


  

 

Проект ЄС «Угода мерів – Схід» 

 

 


  

 

Розробка планів місцевого економічного розвитку для підписантів Ініціативи ЄС «Мери за Економічне Зростання» (M4EG)