Первомайський | Почесні громадяни міста | Положення про присвоєння звання
Положення про присвоєння звання

УКРАЇНА
Первомайська   міська   рада   Харківської   області
 18 сесія    6  скликання
                                         
Р І Ш Е Н Н Я

від 29 серпня   2011 року                                                                                                                                 № 222-18/6                
 м. Первомайський   

  Про затвердження Положення
 про присвоєння звання «Почесний
 громадянин міста Первомайський»

З метою вшанування громадян, які внесли значний особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток міста, відповідно до статті 6 Статуту територіальної громади міста Первомайський, статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення  про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Первомайський» (додається) .
2. Фінуправлінню міськвиконкому Первомайської міської ради щорічно передбачати в бюджеті міста кошти на відшкодування пільг та виготовлення атрибутів передбачених цим Положенням.
3. Рішення про  затвердження Положення про присвоєння  звання «Почесний громадянин міста Первомайський» розмістити на сторінках міськрайонної газети «Знамя труда» та на сайті Первомайської міської ради.
 4. Рішення 4 сесії Первомайської міської ради 3 скликання від  10.08.98р.  «Про затвердження Положеня про присвоєння звання Почесний громадянин міста Первомайський»,  вважати таким, що втратило чинність.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову комісії по попередньому розгляду пропозицій про присвоєння звання «Почесний громадянин м.Первомайський» та постійну комісію Первомайської міської ради з питань депутатської діяльності, етики та місцевого самоврядування.

Міський голова                                                                 С.Л.Теплицький
 

                                                                                         Додаток
                                                                                          до рішення  18  сесії міської ради
                                                                                                                  6 скликання
                                                                                                               від 29.08.2011р.   № 222-18/6
                                                                   

ПОЛОЖЕННЯ
     про присвоєння  звання «Почесний громадянин міста Первомайський»

1. Загальні положення


1.1. Звання «Почесний громадянин міста Первомайський» (надалі Звання) присвоюється мешканцям міста Первомайським, громадянам України та інших країн за значний внесок в  соціальний, економічний та  культурний розвиток міста; за вагомі досягнення  у галузях науки, освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, охорони громадського порядку,  будівництва та житлово-комунального господарства,  підприємництва; за громадську та благодійну діяльність.
1.2. Звання присвоюється рішенням Первомайської міської ради.
1.3. Звання присвоюється особі лише один раз.
1.4.Церемонія присвоєння  Звання  відбувається щорічно,  як правило,  на святкування Дня міста Первомайський. Рішення сесії міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Первомайський» набуває чинності з моменту  його оголошення на урочистій церемонії.
1.5. Встановити квоту з присвоєння звання „Почесний громадянин міста Первомайський" – не більше двох на рік.
1.6. Присвоєння Звання не проводиться посмертно.
1.7. Особам, яким присвоюється Звання вручається нагрудний знак, посвідчення та диплом.
1.8. Почесних громадян міста Первомайський записують до «Книги почесних громадян міста Первомайський» в хронологічному порядку, яка ведеться в одному екземплярі та зберігається в Первомайському краєзнавчому музеї.
1.9. Звання не може бути присвоєно громадянам, які раніше скоїли кримінальний злочин, були засудженими і судимість яких не погашена.
1.10. У разі здійснення особою, якій було присвоєно Звання, кримінального злочину, за який особу було засуджено і вирок щодо якої вступив у законну силу, питання позбавлення її Звання вирішуються на пленарних засіданнях  Первомайської міської ради.

2. Порядок представлення до присвоєння звання «Почесний громадянин міста Первомайський»
2.1. Право висування кандидатур на присвоєння Звання належить:
- Первомайському міському голові;
- секретарю Первомайської міської ради;
- постійним комісіям Первомайської міської ради;
- трудовим колективам підприємств, установ, організацій міста (не залежно від форм їх власності);
- громадським організаціям, профспілкам, творчим спілкам.
2.2. У разі подання кандидатури до присвоєння Звання, подаються такі документи:
- клопотання на ім’я голови комісії по попередньому розгляду пропозицій про присвоєння звання «Почесний громадянин м.Первомайський»;
-   вичерпні біографічні дані про кандидата;
- відомості  про досягнення кандидата у сферах діяльності, зазначених у п.1.1 цього Положення та обґрунтування його вагомого особистого внеску у розвиток міста;
-  копії паспорта, ідентифікаційного коду;
- фото 3х4см, 9х12 см, 20х30 см ( 2 шт.);
- копії документів про державні нагороди (за наявності).
До пакету документів можуть додаватися  відгуки-клопотання юридичних, фізичних осіб, трудових колективів та зібрань громадян, які підтримують висування цієї кандидатури (кількість відгуків не обмежується).
2.3. Не розглядаються:
- подання у порядку самовисування;
- документи, що не відповідають вимогам, визначеним у п.2.2. цього розділу.
2.4. Попередній розгляд матеріалів та висновки щодо кандидатури на присвоєння Звання проводить комісія по попередньому розгляду пропозицій про присвоєння звання «Почесний громадянин м.Первомайський».
2.5. Пропозиції комісії по попередньому розгляду про присвоєння звання «Почесний громадянин м.Первомайський» з подальшим розглядом на сесії міської ради опубліковуються в засобах масової інформації.
        2.6. Протокол засідання комісії по попередньому розгляду разом з іншими документами направляється на розгляд постійних комісій міської ради та виноситься на пленарне засідання міської ради.
2.7. Рішення про присвоєння Звання приймає сесія міської ради рейтинговим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини депутатів від загального складу.

3. Порядок вручення посвідчення, диплому та нагрудного знаку «Почесний громадянин міста Первомайський»
3.1. Громадянам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Первомайський», вручається посвідчення, диплом та нагрудний знак.
3.2. Відзнаку вручає Первомайський міський голова або за його дорученням один із заступників міського голови.
3.3. Короткі біографічні дані про почесного громадянина, його фото, зміст рішення міської ради заносяться до «Книги почесних громадян міста Первомайський».
3.4. Повідомлення про присвоєння Звання розміщується в засобах масової інформації та на сайті міської ради.

4. Пільги громадянам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Первомайський»
 4.1.  Почесному громадянину міста виявляються всі знаки уваги, що відповідають його високому званню, соціальному статусу. Він персонально запрошується як почесна особа на заходи, присвячені державним святам і іншим важливим подіям у житті міста.
4.2. Почесний громадянин має права і пільги на:
-  позачерговий прийом з особистих і службових питань посадовими особами міської ради, виконавчого комітету, керівниками установ, підприємств і організацій, що перебувають  у комунальній власності;
- безкоштовний проїзд усіма видами міського транспорту (за винятком таксі) при пред’явленні посвідчення;
- безкоштовну підписку на міськрайонну газету «Знамя Труда».

5. Позбавлення звання «Почесний громадянин міста Первомайський»
5.1. Почесний громадянин міста Первомайський може бути позбавлений свого звання  рішенням міської ради у випадку вступу в силу обвинувального вироку суду.
5.2. У разі позбавлення особи Звання:
- посвідчення про присвоєння Звання та інші нагородні атрибути підлягають поверненню до міської ради;
- громадянин позбавляється встановлених  прав і пільг дійсного Положення.

6. Заключні положення.
6.1. Робота щодо узагальнення поданих документів, подання їх на розгляд постійної комісії міської ради, підготовки проектів рішень міської ради з питань присвоєння Звання покладається на секретаря комісії по попередньому розгляду про присвоєння звання «Почесний громадянин м.Первомайський».
6.2. Запис інформації у «Книзі почесних громадян», покладається на директора Первомайського краєзнавчого музею.
6.3. Збереження та виготовлення посвідчень, дипломів, нагрудних знаків забезпечує фінансово-господарчій відділ виконкому Первомайської  міської ради.
6.4. У випадку втрати (псування) диплому та нагрудного знаку дублікат не видається, у випадку втрати посвідчення необхідно звернутися до комісії по попередньому розгляду про присвоєння звання «Почесний громадянин м.Первомайський» щодо видачі дублікату.
6.5. В разі смерті особи, відзначеної Званням, посвідчення, диплом, нагрудний знак залишаються у спадкоємців без права носіння та отримання пільг, а в разі їх відсутності або за бажанням передаються на збереження до Первомайського краєзнавчого музею.
6.6. Дане Положення вступає в силу з моменту прийняття рішення міської ради і поширюється на всіх Почесних громадян міста Первомайський,  в тому числі на тих, кому звання "Почесний громадянин міста Первомайський" присвоєно до прийняття даного рішення.

7. Опис атрибутів «Почесного громадянина міста Первомайський»
7.1. Опис посвідчення «Почесний громадянин міста Первомайський».
Бланк посвідчення представляє собою двосторінкову книжку, наклеєну на щільну основу, що складається пополам. На обкладинці розташоване зображення герба міста Первомайський і нижче написи: «Посвідчення» і  «Почесний громадянин міста Первомайський».
Внутрішня частина посвідчення складається з лівої та правої сторінок.
Лівий бік
Герб міста Первомайський
Первомайська міська рада
Посвідчення №___
Прізвище , ім’я, по батькові
є «Почесним громадянином міста Первомайський»
Звання присвоєно рішенням Первомайської міської ради
№_____ від______
Міський голова   _________         ___________
                                                (підпис)                   (ім’я, прізвище)

Правий бік:
Місце для фотографії
Видано «____» ________201_р.

Розмір складеного бланку посвідчення – 105х70мм

7.2. Опис диплома «Почесний громадянин міста Первомайський».
Диплом виготовляється з високоякісного паперу форматом 310х220 мм.
Диплом вкладається в папку синього кольору, на обкладинці якої зроблено тиснення гербу міста Первомайський і напис «Почесний громадянин міста Первомайський».

7.3. Опис нагрудного знаку «Почесний громадянин міста Первомайський».

Нагрудний знак «Почесний громадянин міста Первомайський» складається з наступних елементів:
- лаврового вінка із золотистого металу, символу слави;
- рівностороннього хреста, який заповнений голубою емаллю;
- в центрі хреста накладний герб міста Первомайський;
- хрест з’єднується з колодкою, що має форму прямокутної трапеції.

Міський голова                                                   С.Л.Теплицький

 

Переглядів: 4262
Дата публікації: 20:49 05.02.2020
Міський голова
Надіслати електронне звернення
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання
 
 
 
 

 

 
Пошук
Міська владаМіський головаМіська радаКерівний складСтруктураВакансіїЗаходи щодо запобігання корупціїГрафік особистого прийому громадянГрафік виїзних прийомів громадянІнструкція з діловодства у виконавчому комітеті Первомайської міської ради (зі змінами Розпорядження міського голови від 01.04.2020р. №59)ДокументиРезультати поіменного голосуванняРішення Первомайської міської ради Харківської областіРішення виконавчого комітету Первомайської міської радиРозпорядження міського голови з основної діяльностіПроекти рішень Первомайської міської радиПроекти рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської областіПереліки розпоряджень міського голови з основної діяльностіПротоколиАрхів рішень Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіПрозоре містоБюджет та фінансиПоточна діяльністьДокументиКомунальна власністьЖитлові питанняЗакупівліОчищення владиВідкриті даніДоступ до публічної інформаціїРегуляторна політика
Первомайська міська рада Харківської області >>>