Громадянам | Електронні петиції, адресовані Первомайській міській раді та її виконавчим органам | Положення про електронні петиції в Первомайській міській раді та її виконавчих органах
Положення про електронні петиції в Первомайській міській раді та її виконавчих органах

УКРАЇНА
Первомайська міська рада Харківської області
26 сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 січня 2017 року                                                      № 440-26/7
м. Первомайський

 

Про затвердження Положення
про електронні петиції в
Первомайській міській раді
та її виконавчих органах


З метою розширення можливостей прямої участі територіальної громади у вирішенні місцевих питань, відповідно до ст. 23-1 Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про звернення громадян” щодо електронного звернення та електронної петиції керуючись ст. 25, ч. 1ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Первомайська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про електронні петиції в Первомайській міській раді та її виконавчих органах (додається).
2. Загальному відділу виконавчого комітету Первомайської міської ради створити розділ «Електронні петиції» на офіційному веб-сайті Первомайської міської ради (www.pervom-rada.gov.ua).
3. Начальникам відділів та структурних підрозділів Первомайської міської ради чітко додержуватись вимог положення «Про електронні петиції в Первомайській міській раді її виконавчих органів».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності та правопорядку та керуючому справами виконавчого комітету Первомайської міської ради.

 

Секретар міської ради                                   С.О.Чемшит


Додаток 

до рішення 26 сесії 7скликання
Первомайської міської ради №440-26/7

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ
В ПЕРВОМАЙСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ ТА ЇЇ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНАХ


РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Право на подання електронної петиції

1.1. Громадяни України та особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають право звертатися до органів і посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до їх функціональних обов’язків шляхом подання електронних петицій.
Глава 2. Електронна петиція
2.1. Електронна петиція – особлива форма колективного звернення, розміщеного на офіційному веб-сайті Первомайської міської ради в мережі Інтернет, подається ініціатором через офіційний сайт Первомайської міської ради (www.pervom-rada.gov.ua) шляхом розміщення тексту петиції у розділі «Електронна петиція» або порталі громадського об’єднання, що здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, яке за умови набрання необхідної кількості підписів на його підтримку, обов’язкове до розгляду органами чи посадовими особами місцевого самоврядування в особливому порядку.
2.2. Порядок подання і розгляду електронних петицій в місті Первомайський визначається Законом України «Про звернення громадян» та цим Положенням.

РОЗДІЛ ІІ. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

Глава 1. Вимоги до електронної петиції
1.1. Предметом електронної петиції можуть бути будь-які питання, віднесені до компетенції відповідного органу чи посадової особи місцевого самоврядування.
1.2. Електронна петиція подається в електронній формі і повинна містити:
1.2.1. Найменування органу чи посадової особи, до якої подається петиція.
1.2.2. Прізвище, ім’я, по батькові, електронна адреса особи, що подає петицію (ініціатора).
1.2.3. Суть звернення з обґрунтуванням необхідності його розгляду та вирішення.
1.3. До електронної петиції можуть додаватись проекти актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
1.4. Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та вислови порнографічного, еротичного або сексуального характеру, матеріали та вислови, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт і послуг.
Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.
Глава 2. Ініціатор подання електронної петиції
2.1. Ініціатором подання електронних петицій (далі - ініціатор) може бути громадянин України або особа, яка не є громадянином України і законно знаходиться на її території.
Глава 3. Подання електронної петиції
3.1. Для створення електронної петиції її ініціатор заповнює спеціальну форму та розміщує текст петиції на офіційному веб-сайті Первомайської міської ради в мережі Інтернет або на порталі громадського об’єднання, що здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.
3.2. Для подання електронної петиції ініціатору необхідно пройти реєстрацію, зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти та надати згоду на обробку своїх персональних даних.
3.3. Електронна петиція оприлюднюється на веб-сайті Первомайської міської ради в мережі Інтернет впродовж 2 робочих днів з моменту надсилання її ініціатором.
3.4. У разі невідповідності електронної петиції вимогам пунктів 1.2 і 1.4 глави 1 розділу ІІ цього Положення оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється ініціатору не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.
3.5. Відповідальна особа направляє ініціатору повідомлення про оприлюднення або мотивовану відмову в оприлюдненні петиції на електронну адресу, вказану під час реєстрації.
3.6. Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні електронної петиції, може виправити недоліки та подати цю ж петицію повторно.
Глава 4. Збір підписів на підтримку електронної петиції
4.1. Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті Первомайської міської ради в мережі Інтернет або порталі громадського об’єднання, що здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції є датою початку збору підписів на її підтримку.
4.2. Первомайська міська рада або громадське об’єднання, що здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, зобов’язані забезпечити:
4.2.1. Безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів.
4.2.2. Електронну реєстрацію громадян для підписання петиції.
4.2.3. Недопущення автоматичного введення інформації, в тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина.
4.2.4. Фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.
4.3. Збір підписів здійснюється на офіційному веб-сайті Первомайської міської ради в мережі Інтернет або на порталі громадського об’єднання, що здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.
4.4. Для підтримки петиції учасник проходить електронну реєстрацію, зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, електронну адресу.
4.5. Підписи, надіслані від однієї і тієї ж особи, з однієї і тієї електронної адреси, визнаються відповідальною особою недійсними та не враховуються при підрахунку підписів, про що відповідальна особа повідомляє такого учасника на його електронну адресу.
4.6. Для розгляду електронної петиції органом або посадовою особою, якій вона подана, необхідно, щоб на її підтримку було зібрано не менше 100 підписів впродовж не більш як трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

РОЗДІЛ ІІІ. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

Глава 1. Реєстрація петиції та направлення її на розгляд
1.1. Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка впродовж установленого строку набрала 100 підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням органу або посадовій особі, яким адресована петиція, із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.
1.2. Впродовж 1 робочого дня з моменту набрання на офіційному веб-сайті Первомайської міської ради в мережі Інтернет 100 підписів на підтримку електронної петиції, або надходження електронної петиції від громадського об’єднання, що здійснювало збір підписів на її підтримку, така петиція реєструється в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян» виконавчим органом міської ради, відповідальним за прийом документів, та невідкладно передається на розгляд посадовій особі.
1.3. Інформація про початок розгляду електронної петиції оприлюднюється на офіційному веб-сайті Первомайської міської ради в мережі Інтернет не пізніш як через 3 робочих дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання - не пізніш як через 2 робочих дні після отримання такої петиції.
1.4. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, реєструється та розглядається в порядку, передбаченому для розгляду звернень громадян.
Глава 2. Строк розгляду петиції
2.1. Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не більше 10 робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.
2.2. Якщо петиція подана для розгляду на засіданні міської ради, виконавчого комітету міської ради або містить клопотання щодо її розгляду на громадських слуханнях, строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення таких засідань, слухань відповідно до вимог законодавства.
2.3. У випадку, передбаченому пунктом 2.2 цієї глави, інформація про дату розгляду електронної петиції надсилається її ініціатору на електронну адресу, вказану під час реєстрації, та публікується на офіційному веб-сайті Первомайської міської ради в мережі Інтернет.
Глава 3. Розгляд електронної петиції
3.1. Електронна петиція після її реєстрації розглядається органом або посадовою особою, яким вона подана. На розгляд запрошується ініціатор, якому надається право представити свою електронну петицію. Ініціатор може делегувати право представляти свою електронну петицію представнику.
3.2. Якщо електронна петиція, подана на розгляд міській раді або виконавчому комітету міської ради, секретар ради або керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради відповідно, дає доручення виконавчому органу міської ради, до компетенції якого належить розгляд порушених у петиції питань, підготувати проект рішення міської ради чи виконавчого комітету міської ради, що може бути прийняте за результатами розгляду електронної петиції з метою вирішення питань, порушених у петиції, чи врахування поданих у ній пропозицій.
3.3. Міська рада організовує і проводить громадські слухання або консультації з громадськістю щодо електронної петиції, якщо таке клопотання міститься у відповідній електронній петиції.
3.4. У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.
3.5. Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Первомайської міської ради в мережі Інтернет, а також надсилається у письмовому вигляді ініціатору електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.

РОЗДІЛ IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ

1.1. Посадові особи органу місцевого самоврядування несуть відповідальність за невиконання цього Положення згідно з законодавством України.
1.2. У разі незгоди з рішенням органу місцевого самоврядування щодо розгляду петиції, ініціатор має право оскаржити його в порядку, передбаченому законодавством України.

 

Секретар міської ради                 С.О.Чемшит

 

Переглядів: 68
Дата публікації: 09:01 07.05.2024
Міський голова
Надіслати електронне звернення
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Відшкодування вартості отриманих послуг при самостійному санаторно-курортному лікуванні на території   18.06.2024
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД 2024‑2   18.06.2024
Щомісячна адресна грошова допомога дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України   12.06.2024
Щомісячна адресна грошова допомога на оплату житлово-комунальних послуг   12.06.2024
Звіт про періодичне відстеження результативності рішення міської ради від 11.09.2014 №1051-61/6 "Про   07.06.2024
Виплата часткової компенсації за виготовлення та встановлення пам’ятних знаків (надгробків) на могил   03.06.2024
Компенсація оплати за навчання захисникам і захисницям України   03.06.2024
Співпраця з КНП "Центр Життєстійкості". Про надання послуги життєстійкості   03.06.2024
соціальна картка Терцентр   22.05.2024
соціальна картка Життєстійкість   22.05.2024
Посилання
 
 
 
 

 

 
Пошук
Міська владаМіський головаМіська радаКерівний складСтруктураВакансіїЗаходи щодо запобігання корупціїГрафік особистого прийому громадянГрафік виїзних прийомів громадянІнструкція з діловодства у виконавчому комітеті Первомайської міської ради (зі змінами Розпорядження міського голови від 01.04.2020р. №59)ДокументиРезультати поіменного голосуванняРішення Первомайської міської ради Харківської областіРішення виконавчого комітету Первомайської міської радиРозпорядження міського голови з основної діяльностіПроекти рішень Первомайської міської радиПроекти рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської областіПереліки розпоряджень міського голови з основної діяльностіПротоколиАрхів рішень Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіПрозоре містоБюджет та фінансиПоточна діяльністьДокументиКомунальна власністьЖитлові питанняЗакупівліОчищення владиВідкриті даніДоступ до публічної інформаціїРегуляторна політика
Первомайська міська рада Харківської області >>>