Охорона праці

Про День охорони праці у 2022 році

 

       Відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 щороку 28 квітня, у Всесвітній день охорони праці, в Україні відзначається День охорони праці.

       Враховуючи повномасштабну збройну агресію російської федерації проти України, яка почалася 24 лютого 2022 року, всі зусилля країни спрямовані на захист Батьківщини. В цей складний час бізнес та працівники – друга лінія оборони, фундамент економічної стабільності та безцінна допомога Збройним силам України.

      Праця в умовах воєнного стану пов’язана з великою кількістю нових, в тому числі смертельно небезпечних ризиків, що призводять до погіршення умов праці в усіх галузях економіки. Україна несе великі втрати в цій війні і ці втрати збільшуються внаслідок загибелі працівників на робочих місцях.      Так, за час збройної агресії Держпраці вже зареєстровано 110 нещасних випадків на виробництві, що підлягають спеціальному розслідуванню, в яких постраждав 191 працівник, у тому числі 115 - зі смертельним наслідком.

      При виконанні трудових обов’язків через активні бойові дії постраждали 94 працівники, 50 з яких загинули, а саме на підприємствах:

- соціально-культурної сфери - 57 осіб, в тому числі 28 із смертельним наслідком;

- транспорту - 12 осіб, в тому числі 7 із смертельним наслідком;

- енергетики - 14 осіб, в тому числі 6 із смертельним наслідком;

- житлово-комунального господарства – 5 осіб, в тому числі 3 із смертельним наслідком;

- інші галузі - 6 осіб.

       В середньому три особи щодня гинуть в Україні під час роботи. За всіма нещасними випадками утворені комісії та проводяться спеціальні розслідування.

      Наразі Держпраці використовує всі можливі засоби для поширення інформації з питань праці. Відповіді на найбільш запитувані питання розміщуються на офіційному веб-сайті служби та на сторінках у соціальних мережах, перезавантажено сервіс «інтерактивний інспектор», регулярно розміщуються інформаційні повідомлення у засобах масової інформації, інспектори праці відвідують роботодавців та надають індивідуальні консультації релокованим підприємствам, безпосередньо спілкуються з людьми тощо.

       Також, Держпраці, з метою оперативного поширення інформації з питань праці запустила Telegram бот для оперативного отримання відповідей на поширені запитання з трудового законодавства (@ask_sls_bot) та створила інформаційний портал про трудові відносини в умовах воєнного стану (pratsia.in.ua). За допомогою порталу можна отримати консультаційну допомогу Держпраці релокованим підприємствам, проконсультуватися онлайн або знайти відповіді на найбільш розповсюджені запитання.

      Держпраці розроблені та розміщені на сайті Рекомендації для роботодавців  щодо організації виконання робіт підвищеної небезпеки під час воєнних (бойових) дій; Рекомендації для роботодавців щодо безпеки та здоров’я на роботі працівників під час експлуатації вантажопідіймального устатковання в умовах воєнних (бойових) дій; Рекомендації для роботодавців щодо безпеки та здоров’я на роботі працівників сільського господарства в умовах воєнних (бойових) дій; Рекомендації для роботодавців щодо забезпечення належних та безпечних умов праці на робочих місцях суб’єктів господарювання, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які функціонують та надають соціальні послуги в умовах воєнних (бойових) дій.

       З огляду на зазначене, пропонуємо 28 квітня 2022 року вшанувати пам’ять працівників, які загинули на виробництві, як в мирний час, так і під час воєнного стану.

      Також просимо долучитися до інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань оперативної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, направлених на збереження життя та здоров’я під час виконання своїх професійних обов’язків, дотримання вимог охорони праці.

 

Всесвітній день охорони праці 2021

 

Відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 р. № 685/2006, щороку 28 квітня, у Всесвітній день охорони праці, в Україні відзначається День охорони праці.

За рекомендацією Міжнародної організації праці девіз зазначеного заходу у 2021 році «Передбачати, готуватися та реагувати на кризу — інвестуймо зараз у стійкі системи БЗР».

У 2021 році Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі присвячений залученню потенціалу елементів системи БЗР, визначених у Конвенції № 187 про основи, що сприяють безпеці та здоров’ю на роботі. У доповіді до Всесвітнього дня висвітлено питання про те, як нинішня криза демонструє важливість зміцнення систем БЗР, включно зі службами безпеки та охорони здоров’я на роботі як на національному рівні, так і на рівні підприємств.

 

План заходів із відзначення Дня охорони праці в Україні у 2021 році

 


 

Охорона праці та пожежна безпека.

        Закон України «Про охорону праці» регулює питання безпеки персоналу в Україні. Закон встановлює обов’язки роботодавця, працівника та служби охорони праці по відношенню один до одного.

Ці відносини такі:

Роботодавці зобов’язані надавати робочі місця, які є вільними від відомих небезпек, які можуть завдати шкоди здоров’ю їх співробітників або будь-яким чином загрожувати їх життю.

Працівники зобов’язані дотримуватися правил безпеки, встановлені їх роботодавцем.

Служба охорони праці несе відповідальність за організацію процесу створення сприятливих умов на робочому місці і контроль за дотриманням встановлених правил.

Питання пожежної безпеки в Україні регулюються низкою законодавчих актів. Основні з них такі:

1. Кодекс цивільного захисту України.

2. Правила пожежної безпеки України.

3. Державні будівельні кодекси України (ДБН).

Кодекс визначає основні напрямки діяльності організацій в галузі пожежної безпеки. Правила пожежної безпеки встановлюють більш конкретні вимоги до протипожежного захисту будівель і споруд. Державні будівельні норми встановлюють вимоги до проектування будівель, систем евакуації, протипожежного обладнання.

Вимоги міжнародних стандартів безпеки ISO можуть застосовуватися, але не є обов’язковими в Україні. Місцеві законодавчі акти має пріоритет перед міжнародними стандартами.

     Обов’язки компанії в області охорони праці:

Для створення оптимальних умов на робочих місцях і виконання вимог законодавства керівництво компанії має вирішити такі завдання:

1. Розробити та впровадити внутрішню документацію підприємства в галузі охорони праці (положення, інструкції та програми).

2. Розподіліть завдання в галузі безпеки персоналу серед менеджерів.

3. Провести тренінг для менеджерів в спеціалізованому навчальному центрі.

4. Провести тренінги серед співробітників за розробленими внутрішніми документами.

Обов’язки компанії в галузі пожежної безпеки:

Для дотримання Правил пожежної безпеки компанія повинна зробити наступне:

1. Зареєструвати декларацію про початок робіт в органах пожежного нагляду.

2. Розподілити завдання в галузі пожежної безпеки серед менеджерів.

3. Провести тренінг для менеджерів в спеціалізованому навчальному центрі.

4. Забезпечити будівлі компанії необхідною кількістю вогнегасників.

5. Проводити тренінги серед персоналу за процедурою евакуації.

      Внутрішня документація суспільства повинна включати такі документи:

1. Положення.

1.1. Положення про систему управління охороною праці.

1.2. Положення про службу охорони праці.

1.3. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

1.4. Положення про обов’язки осіб, уповноважених трудовим колективом здійснювати контроль за дотриманням правил охорони праці.

2. Інструкції.

3. Замовлення.

4. Процедури і програми.

5. Навчання облікових книгах.

1.1. Положення про систему управління охороною праці.

Це положення встановлює цілі, які організація прагне досягти в області безпеки персоналу, методи досягнення цих цілей, а також методи контролю на шляху досягнення цих цілей. Положення також встановлює області компетенції менеджерів і служб, а також їх взаємодію.

1.2. Положення про службу охорони праці.

У цьому документі описуються обов’язки і технічні можливості служби охорони праці або працівника, який виконує її функції.

1.3. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Дане положення визначає порядок проведення інструктажів для працівників, а також спеціальні тренінги для менеджерів в навчальних центрах.

1.4. Положення про обов’язки осіб, уповноважених трудовим колективом здійснювати контроль за дотриманням правил охорони праці.

Відповідно до законодавства трудовий колектив має право брати участь в управлінні системою охорони праці суспільства. Для цього співробітники компанії вибирають представника на загальних зборах, який буде стежити за діями менеджерів по забезпеченню безпечних умов праці і відстоювати інтереси працівників від роботодавця.

Такі положення визначають механізм цих взаємодій.

2. Інструкції

Інструкції повинні містити опис основних принципів безпечної роботи для конкретної професії, якщо робота на цій посаді передбачає будь-які дії або операції, які можуть призвести до травми.

Якщо посаду працівника не пов’язана з професійними ризиками травми, такий працівник повинен отримати інструкції про тип робіт або обладнання, які він / вона використовує.

3. Замовлення

Замовлення компанії розподіляють функціональні обов’язки в галузі контролю, відповідальності та інших взаємодій в системах охорони праці та пожежної безпеки. Замовлення повинні визначати зони відповідальності за документообіг, інструкції, звернення з обладнанням і контроль персоналу.

Якщо в замовленні не вказані обов’язки, перераховані вище, то відповідно до закону такі обов’язки автоматично покладаються на керівника компанії.

4. Процедури і програми.

Компанія повинна розробити спеціальні програми навчання для своїх співробітників з безпечних методів роботи (така програма повинна включати перелік питань, які повинні бути вивчені, і такі питання розкриті в тексті інструкцій), порядок дій у разі пожежі, інші процедури і програми відповідно до основними ризиками компанії.

5. Навчання облікових книгах.

Інструкції, тренінги або брифінги, а також інші періодичні заходи повинні реєструватися в реєстраційних книгах, підписаних людьми, які брали участь в таких напрямках, тренінгах або брифінгах.

Ці записи повинні вважатися доказом того, що співробітники знайомі з правилами безпеки, що встановлені компанією.

     Керівники, що відповідають за безпеку, проходять навчання в спеціальних навчальних центрах відповідно до своїх сферами відповідальності.

Найбільш поширеними сферами відповідальності є наступні:

Загальні питання охорони праці (даний навчальний курс розроблений для керівників компаній та керівників підрозділів)

Пожежна безпека

Електробезпека

Безпека автомобіля

Робота на складах з використанням вантажної техніки

Також штат встановив перелік робіт, за якими працівники повинні проходити спеціальну підготовку в навчальному центрі. Як правило, це роботи з використанням технологічного обладнання або виробничих процесів.

Компанія оплачує навчання своїх співробітників в навчальних центрах.

     Відповідно до чинного законодавства персонал повинен пройти навчання з охорони праці і пожежної безпеки в наступних випадках:

1. В процесі підбору персоналу.

2. У період працевлаштування (з встановленою періодичністю).

3. Періодичність повторних брифінгів встановлюється державою.

4. Співробітники, чия робота не пов’язана з ризиком отримання травми, повинні проходити навчання кожні шість місяців. Співробітники, чия робота пов’язана з ризиком отримання травми – кожні три місяці.

5. Тренінги з пожежної безпеки проводяться один раз на рік. Якщо підприємство виконує пожежонебезпечні роботи або надає пожежонебезпечні послуги – кожні шість місяців. Тренінги з охорони праці та пожежної безпеки можуть проводитися спільно.

Співробітники, які виконують:

Роботи, пов’язані з ризиком забруднення,

Робота на відкритому повітрі повинна бути забезпечена спеціальним одягом за рахунок коштів підприємства.

Якщо працівник виконує роботи, пов’язані з ризиком отримання травми або шкідливих або небезпечних факторів, компанія повинна надати таким працівникам засоби захисту від цих чинників.

Одяг та захисні засоби, видані працівникові, є власністю компанії.

Порядок надання одягу та засобів захисту встановлюється документом, який називається: «Вимоги до засобів індивідуального захисту, що використовуються на роботі (НПАОП 0.00-7-17-18)»

      Перелік робочих місць і професій, за якими працівник повинен пройти медичний огляд при прийомі на роботу, встановлюється державою в документі: «Порядок проведення медичних оглядів окремих категорій працівників». (Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246)

     Якщо працівник збирається виконувати роботи, зазначені в Додатку 5, або для контакту з речовинами, переліченими в Додатку 4 до цього документу, він повинен бути оглянутий медичною комісією і отримати дозвіл на виконання таких робіт до прийому на роботу.

Частота повторних медичних оглядів також вказана в цьому документі. Найчастіше це раз на рік або раз на два роки.

Медичні огляди оплачуються компанією.

Існує два типи урядових дозволів:

1. Дозволи від державної служби праці.

2. Дозволи від органів пожежної охорони.

Дозволи від державної служби праці повинні бути отримані в разі використання обладнання, яке може викликати підвищені ризики при його експлуатації, або в разі виконання робіт, які можуть викликати підвищені ризики для їх виконавців, а також третіх осіб.

Перелік такого обладнання і таких робіт встановлюється державою в «Порядку видачі дозволів на роботи з підвищеним ризиком і на експлуатацію (використання) машин, механізмів, устаткування високого ризику» (затверджених Постановою № 1107 Кабінет Міністрів України від 26 жовтня 2011 року)

Якщо компанія виконує таку роботу або використовує обладнання, вказане в Додатках 2 і 3 до цієї Процедурі, компанія повинна отримати офіційний дозвіл на цю роботу.

Якщо компанія виконує роботи або використовує обладнання, вказане в Додатках 4 та 5, компанія повинна заявити про виконання такої роботи.

Декларація являє собою письмове повідомлення державних органів при певних діях або операціях. Декларація може бути подана в електронному вигляді на сайті державної служби праці.

Дозвіл пожежної інспекції – це декларація, в якій компанія гарантує відповідність своїх приміщень правилам пожежної безпеки.

Цей тип декларації також можна подати в електронному вигляді на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Порядок заповнення і реєстрації такої декларації описано в розділі «Порядок подачі і реєстрації декларації про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» (затверджений Постановою №. 80 Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року).

Аудити безпеки підприємств зазвичай проводяться:

1. Державна служба праці.

2. Державна аварійна служба (протипожежні органи).

Такі перевірки можуть бути плановими і позаплановими.

Періодичність проведення планових перевірок державною службою праці встановлюється в залежності від класу ризику, наданого підприємству:

компанії з низьким рівнем ризику – один раз в 5 років,

з середнім класом ризику – один раз на 3 роки,

з високим класом ризику – один раз на 2 роки.

Частота проведення планових перевірок пожежними органами також встановлюється в залежності від класу ризику:

компанії з низьким рівнем ризику – один раз в 5 років,

з середнім класом ризику – один раз на 2 роки,

з високим класом ризику – один раз на рік.

Компанія повинна бути повідомлена поштою за 10 днів до прибуття інспекторів.

За порушення вимог законодавства в галузі охорони праці та пожежної безпеки можуть бути накладені штрафи на компанію або її керівників. Розмір такого штрафу встановлений в Кодексі про адміністративні правопорушення. На сьогоднішній день адміністративний штраф за порушення стандартів охорони праці становить від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів.

У разі серйозних порушень, які призвели до нещасного випадку, травми або загибелі людей, керівники компанії можуть бути покарані кримінальним законодавством.

Стаття 271. Порушення вимог законодавства про охорону праці

1. Якщо порушення заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого, суспільство / керівник / керуючий суспільства карається штрафом в розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років або обмеження волі на той самий строк.

2. Якщо порушення призвело до смерті або інших серйозних наслідків, компанія / керівник / менеджер компанії повинні бути покарані виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

Стаття 272. Порушення правил безпеки під час виконання робіт, пов’язаних з підвищеним ризиком

1. Якщо порушення спричинило загрозу смерті або інших серйозних наслідків або завдало шкоди здоров’ю потерпілого – грошовий штраф в розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років.

2. Якщо порушення призвело до загибелі людей або інших серйозних наслідків – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до восьми років.

 


 

У 2020 році Україна відзначатиме День охорони праці під девізом «Зупинимо пандемію: безпека і здоров’я на роботі можуть врятувати життя».

Міжнародна організація праці, визнаючи масштабний виклик, пов'язаний з пандемією COVID-19 у світі, змінила девіз Всесвітнього Дня охорони праці – 2020. Всесвітній день безпеки та здоров'я на роботі буде присвячений спалахам інфекційних захворювань у світі праці.

З метою належного відзначення організаційний комітет з підготовки та проведення у 2020 році Дня охорони праці в Україні за участі представників Держпраці, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Міжнародної організації праці в Україні, Фонду соціального страхування України та організацій профспілок і роботодавців опрацював Звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій з нагоди Дня охорони праці в Україні.

Звернення

Контрольний перелік заходів

 


 

Пам'ятка роботодавцю, що робити, якщо стався нещасний випадок на виробництві

З 01 липня 2019р. було введено в дію новий «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві», затверджений Постановою Кабінету міністрів України від 17.04.2019р. № 337.

Порядок визначає процедуру проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сталися з особами, визначеними частиною першою статті 35 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Вимоги цього Порядку поширюються на всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку.

У разі отримання інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи тощо роботодавець зобов’язаний протягом двох годин повідомити підприємствам (установам, організаціям), зазначеним в абзацах четвертому — дев’ятому п.8 Порядку, з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення згідно з додатком 2 Порядку.

Повідомлення про нещасний випадок надається за місцем настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), а у разі настання нещасного випадку внаслідок події (аварії, катастрофи тощо) під час руху транспортних засобів усіх видів — за місцем реєстрації підприємства (установи, організації):

- територіальному органові Держпраці;

- робочому органові Фонду;

- керівникові підприємства (установи, організації), на території якого сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), якщо потерпілий є працівником іншого підприємства (установи, організації);

- керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві (в установі, організації) кількох профспілок

- керівникові профспілки, членом якої є потерпілий), а у разі відсутності профспілки - уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці;

- уповноваженому органові чи наглядовій раді підприємства (у разі її утворення);

- органові ДСНС у разі, коли нещасний випадок стався внаслідок пожежі.

Для випадків, що підлягають спеціальному розслідуванню, у повідомленні про нещасний випадок, що надається територіальному органові Держпраці, роботодавцем зазначаються кандидатури представників підприємства (установи, організації) та уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства (у разі її утворення) (із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, посади, контактних телефонів) для включення їх до складу спеціальної комісії.

Строк давності для розслідування нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь) на виробництві становить три роки з дня їх настання.

Спеціальному розслідуванню підлягають:

- нещасні випадки із смертельними наслідками;

- групові нещасні випадки;

- випадки смерті працівників під час виконання ними трудових (посадових) обов’язків;

- гострі професійні захворювання (отруєння), що призвели до тяжких чи смертельних наслідків;

- нещасні випадки, факт настання яких встановлено у судовому порядку, а підприємство (установа, організація), на якому вони сталися, ліквідовано без правонаступника;

- нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого;

- випадки зникнення працівника під час виконання трудових (посадових) обов’язків;

- нещасні випадки з особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, фізичними особами — підприємцями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства;

- нещасні випадки, що сталися з особами, фактично допущеними до роботи без оформлення трудового договору (контракту).

На підприємстві (в установі, організації), не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), наказом роботодавця утворюється комісія з розслідування нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь), що не підлягають спеціальному розслідуванню (далі — комісія).

Розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) комісією підприємства (установи, організації) проводиться протягом п’яти робочих днів з дня утворення комісії.

Держпраці та/або її територіальним органом утворюється комісія із спеціального розслідування (далі — спеціальна комісія) протягом одного робочого дня після отримання від роботодавця письмового повідомлення про нещасний випадок

Спеціальне розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) проводиться протягом 15 робочих днів.

Комісія (спеціальна комісія) зобов’язана:

- обстежити місце, де сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), аварія,

- вивчити наявні на підприємстві документи та матеріали стосовно нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння)

- визначити вид події, що призвела до нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння)

- з’ясувати обставини та причини настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння);

- визначити, пов’язані чи не пов’язані нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) з виробництвом;

- скласти акт за формою Н-1 згідно з додатком 11 у кількості, визначеній рішенням комісії (спеціальної комісії); у разі настання групових нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) скласти акти за формою Н-1 на кожного потерпілого;

розглянути та підписати примірники актів за формою Н-1 (тимчасові акти за формою Н-1 у разі їх складення), а у разі незгоди члена комісії (спеціальної комісії) із змістом розділів 5, 6, 7, 8 такого акта обов’язково підписати ці акти з відміткою про наявність окремої думки, яка викладається членом комісії письмово, в якій він обґрунтовано викладає пропозиції до змісту розділів 5, 6, 7, 8 акта (окрема думка додається до цих актів та є їх невід’ємною частиною);

- передати не пізніше наступного робочого дня після підписання актів за формою Н-1 матеріали розслідування та примірники таких актів керівнику підприємства (установи, організації) або органу, що утворив комісію (спеціальну комісію), для їх розгляду та затвердження;

Рішення щодо визнання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) пов’язаними чи не пов’язаними з виробництвом приймається комісією (спеціальною комісією) шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів членів комісії (спеціальної комісії) голос голови комісії (спеціальної комісії) є вирішальним

Переглядів: 1202
Дата публікації: 11:20 22.04.2020
Міський голова
Надіслати електронне звернення
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Оголошення аукціону з оренди нежитлового приміщення загальною площею 17,24 кв.м., розташованого за а   24.03.2023
ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі : «Печінка куряча, заморожена», розміру б   23.03.2023
1   23.03.2023
Інформація для роботодавців та найманих працівників Первомайської міської територіальної громади   21.03.2023
Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оголоcило прийом конкурсних пропоз   20.03.2023
Про психологічну підтримку мешканцям нашої громади   17.03.2023
До уваги ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів, Захисників    10.03.2023
«Рука допомоги» – кредити непрацюючим громадянам з малозабезпечених сімей на початок чи розвиток вла   10.03.2023
ФОТОЗВІТ ЛЮТОГО 2023р   09.03.2023
Робочі будні фахівців із соціальної роботи в лютому 2023 року   09.03.2023
Посилання
 
 
 
 

 

 
Пошук
Міська владаМіський головаМіська радаКерівний складСтруктураВакансіїЗаходи щодо запобігання корупціїГрафік особистого прийому громадянГрафік виїзних прийомів громадянІнструкція з діловодства у виконавчому комітеті Первомайської міської ради (зі змінами Розпорядження міського голови від 01.04.2020р. №59)ДокументиРезультати поіменного голосуванняРішення Первомайської міської ради Харківської областіРішення виконавчого комітету Первомайської міської радиРозпорядження міського голови з основної діяльностіПроекти рішень Первомайської міської радиПроекти рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської областіПереліки розпоряджень міського голови з основної діяльностіПротоколиАрхів рішень Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіПрозоре містоБюджет та фінансиПоточна діяльністьДокументиКомунальна власністьЖитлові питанняЗакупівліОчищення владиВідкриті даніДоступ до публічної інформаціїРегуляторна політика
Первомайська міська рада Харківської області >>>