2019

Звіт зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської ради та Первомайським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за 2019 рік

 

   Управління соціального захисту населення Первомайської міської ради надає звіт зовнішньої оцінки якості соціальних послуг.

   На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 р. № 904 “Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг” та з метою визначення відповідності наданих соціальних послуг державним стандартам та потребам отримувачів   проведено внутрішню та    зовнішню оцінку якості   соціальних послуг догляду вдома, догляду стаціонарного, соціальної адаптації, що надаються відділеннями  територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської ради та послуг соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, консультування, які надаються Первомайським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

       Наказом директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської ради від 24.09.2019 р. № 52 призначені відповідальні та створена комісія з внутрішньої оцінки якості соціальних послуг. Проведено внутрішню оцінку якості соціальних послуг  в період з 22.10.2019 по 24.12.2019 р. відповідно до затвердженого плану.

   Територіальний центр використовував такі методи оцінки: опитувальник, який заповнюється з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальних послуг. В опитуванні взяли участь 578 отримувачів соціальних послуг, з них соціальної послуги догляду вдома – 244 особи, соціальної адаптації – 309 осіб, стаціонарного догляду – 25 осіб. Проводились співбесіди, телефонне опитування, анкетування.

   За результатами внутрішньої оцінки якості розроблено та затверджено план заходів, спрямованих на покращення якості надання соціальних послуг.

   Рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради від 22.06.2016 р. № 105 створено комісію та затверджено Порядок з проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг. Зовнішня оцінка якості соціальних послуг за 2019 рік в територіальному центрі проведена комісією 18.02.2020 року.  

    Соціальні послуги надаються відділеннями територіального центру  особам похилого віку, особам з інвалідністю на безоплатній та платній основі. За 2019 рік   відділеннями територіального центру надано послуг  2007 особам. Кількість обслужених  осіб дорівнює кількості виявлених.

    При здійсненні зовнішнього оцінювання якості соціальних послуг застосовувалися такі методи оцінки: опитування отримувачів соціальних послуг та/або їх законних представників за місцем проживання,  за місцем надання послуги соціальної адаптації та стаціонарного догляду; спостереження за процесом надання соціальної послуги; співбесіда с соціальними робітниками; вивчення документації з внутрішньої оцінки якості; візуальний аналіз житлово-побутових умов проживання отримувачів щодо якості надання послуг.

   Спеціаліст відділу у справах осіб з інвалідністю, ветеранів та організації соціальних послуг УСЗН  особисто приймала участь у внутрішній оцінці якості соціальних послуг. Серед  опитуваних отримувачів соціальної послуги догляду вдома всі мали позитивні відгуки щодо якості надання соціальних послуг, відзначили сумлінне виконання  своєї роботи соціальними робітниками. Всі підопічні мають щоденники відвідувань коректно заповнені, екземпляри договорів та свої екземпляри індивідуальних планів надання соціальних послуг. Надані соціальні послуги відповідають строкам, змісту та обсягам зазначеним у договорах. Спостерігаючи за процесом надання соціальної послуги догляду вдома стає зрозумілим, що самі прості послуги соціального робітника є “рятівними” для осіб не здатних до самообслуговування. Спостереження за наданням соціальних послуг відділення денного перебування показало, який позитивний ефект мають клуби за інтересами, в якому піднесеному настрої підопічні залишають кружки, що є дуже важливим для збереження позитивного емоційно-психічного стану підопічних. Спостереження за процесом надання соціальної послуги  стаціонарного догляду показує наскільки життєво необхідною є ця послуга для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, зокрема одиноких. Всі мешканці стаціонару мали вдячні відгуки за надані послуги, ставлення персоналу та, взагалі, про існування такої установи.

   Директором територіального центру постійно ведеться робота з благоустрою установи.   Так, в 2019 році, завдяки плідній співпраці з благодійними фондами та підприємствами міста територіальний центр отримав натуральну допомогу у вигляді одягу, господарчих товарів та медикаментів на суму 51319,97 грн. та 20 тис. грн. в грошовій формі.  Для поліпшення умов проживання мешканців стаціонарного відділення  в територіальному центрі було замінено 9 вікон на металопластикові склопакети, зроблені відкоси,  вдосконалена система опалення та водопостачання, проведено косметичний ремонт приміщень, придбана пральна машина. Для ефективного використання робочого часу соціальні робітники, які обслуговують приватний сектор, забезпечені велосипедами, всі соціальні робітники забезпечені верхнім одягом та взуттям .

     При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувались показники якості соціальної послуги такі як:                                              адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, зручність, повага до отримувача соціальної послуги, професійність.

      При зверненні громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах за результатами яких складені індивідуальні плани. Всі особові справи підопічних містять індивідуальні плани надання соціальної послуги.    моніторинг індивідуальних планів проводиться кожні півроку.

    В ході проведення опитування щодо рівня задовільності, збору відгуків щодо якості надання соціальних послуг, були отримані позитивні відгуки щодо роботи соціальних робітників, персоналу стаціонарного відділення та відділення денного догляду.

   Рішення щодо надання соціальних послуг, визначення індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг, підготовка індивідуальних планів надання соціальних послуг приймаються протягом строків, визначених у державних стандартах соціальних послуг.

    Скарг або виявлених фактів негуманних чи дискримінаційних дій до отримувачів соціальних послуг не зафіксовано. В міськрайонній газеті “Знамя труда” надрукована  подяка колективу територіального центру від вдячних отримувачів послуг.   У договорах  про надання соціальних послуг включено положення щодо дотримання принципу конфіденційності. Випадків порушення принципу конфіденційності не виявлено. 

     Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації. Затверджені посадові інструкції. В особових справах наявні документи про освіту працівників суб’єкта. Всі працівники мають медичні книжки та проходять медогляди з урахуванням термінів проходження. Один раз на рік медогляд для всіх працівників терцентру та два рази на рік для працівників харчового блоку та сестри-господині. Наявні графіки проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг.

     Працівники відділень повністю забезпечені твердим та м’яким інвентарем та велосипедами.

     Будівля територіального центру розташована в межах городу, в центрі мікрорайону. Будівля обладнана “кнопкою виклику спеціаліста”, відповідає санітарним та протипожежним вимогам . Наявний пожежний щит, вогнегасники, протипожежна система.

     В кімнатах для очікування наявні інформаційні стенди. Інформація щодо надання соціальних послуг територіальним центром періодично висвітлюється на сторінці в Facebook "Первомайський міський терцентр" та на місцевому телебаченні ТРК “Надія”. Загальна інформація про територіальний центр та картки соціальних послуг розміщені на офіційному сайті Первомайської міської ради.

     Доступність територіального центру є частковою для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Майже вся зона надання соціальних послуг знаходиться на другому поверсі (крім відділення денного перебування та кількох кімнат стаціонару), що для мешканців стаціонару є великою незручністю, зокрема з захворюваннями опорно-рухового апарату.  

     Таким чином, загальна оцінка роботи територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської ради відповідає статусу  – “Добре”.

     Недоліками в роботі територіального центру є:

- недостатнє наповнення матеріально-технічної бази;

- вся зона надання соціальних послуг (крім відділення денного перебування) знаходиться на другому поверсі, що обмежує безперешкодну доступність для відвідувачів, в тому числі для мешканців стаціонарного відділення;

- перевантаження соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома

     Результати зовнішньої оцінки якості соціальної послуги обговорено на зборах за участю представників Комісії з внутрішньої оцінки якості соціальних послуг територіального центру. Для покрашення якості соціальних послуг, оптимізації та удосконалення діяльності суб’єкта-надавача рекомендовано:

- розширити штат чисельності соціальних робітників відділення догляду вдома із-за наявного перевантаження;

- розширення матеріально-технічної бази територіального центру;

- проводити інформаційну роз’яснювальну роботу серед мешканців міста щодо надання соціальних послуг територіальним центром;

- активно співпрацювати з благодійними фондами, приватними підприємцями та підприємствами міста для покращення матеріально-технічної бази територіального центру.

   Наказом директора Первомайського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді від 25.10.2019 р. № 61/1-З “Про проведення оцінки якості соціальних послуг у 2019 році” проведено внутрішню оцінку якості соціальних послуг, які надавались центром в 2019 році, зокрема, послуги консультування, соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

  Під час внутрішньої оцінки якості соціальних послуг було проведено:

- аналіз інформаційно-методичного забезпечення, забезпечення приміщенням, обладнанням для надання послуг, кадрових ресурсів;

- спостереження за процесом надання соціальних послуг

- супервізійні робочі наради;

- аналіз особових справ сімей, які перебували під соціальним супроводом;

- вивчення документації.

    Зовнішню оцінку якості соціальних послуг за 2019 рік в Первомайському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведено комісією 18.02.2020 року. Оцінювались, як зовнішньо так і внутрішньо,  три соціальні послуги, які надаються центром: соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, консультування. Зовнішня оцінка проводилась за результатами внутрішньої оцінки та вивчення документації за місцем надання соціальних послуг.

    Зовнішня та внутрішня оцінка якості послуги консультування відповідає статусу “добре”.

    Наявні картки визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, індивідуальні плани; розроблені анкети для опитування отримувачів соціальної послуги щодо рівня задоволеності послугою; наявна система заохочення (Положення про преміювання); зовнішня та внутрішня оцінка соціальних послуг в центрі проводиться  згідно плану.

  Терміни щодо прийняття рішення  надання соціальної послуги дотримуються частково.  Спостерігається співвідношення періодичності та термінів надання соціальної послуги, зазначених в індивідуальних планах надання соціальних послуг.

   Доступність приміщення центру частково відповідає вимогам, визначеним Державним стандартом; протипожежна безпека не відповідає вимогам; в приміщенні наявні стенди з інформацією для отримувачів послуг; у договорах про надання соціальних послуг передбачено положення щодо дотримання принципу конфіденційності (п.8.3),  виявлених порушень конфіденційності не було.

    Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації суб'єкта; наявні затверджені посадові інструкції; розроблена програма стажування для початківців; проведена атестація одного фахівця із соціальної роботи; щорічно проводиться флюорографічне обстеження; обладнання, твердий та м’який інвентар наявні, потреби у транспорті немає; 

    Фахівці центру пройшли тренінги на тему: “Виявлення дітей, постраждалих від торгівлі людьми ”, “Розширення прав і можливостей жінок і молоді”, “Мистецтво діалогу через ненасильницьке спілкування”, “Психологічна реабілітація населення, постраждалого внаслідок конфлікту”, “Соціальна згуртованість можливості для інтеграції, стійкості та попередження конфліктів у громаді”, “Школа відповідального та гармонійного батьківства”, “Дорослі-діти: налагодження ефективної взаємодії та взаєморозуміння”, “Попередження емоційного та професійного вигорання”, “Антидискримінаційне та толерантне ставлення до членів суспільства”, “Базові навички арт терапії”, “Розбудова послуги раннього втручання”.

   Зовнішня оцінка якості послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування відповідає статусу “добре”.

     Протягом 2019 року під соціальним супроводом заноходилось п’ять прийомних  сімей, в яких виховується 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та дві сім’ї опікунів/піклувальників, в яких виховується 5 дітей, позбавлених батьківського піклування.  Жодна дитина з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, не була повернута до закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, через відсутність взаєморозуміння. Одна сім’я опікуна, в якій виховувались двоє дітей, позбавлених батьківського піклування, припинила своє функціонування, у зв’язку з неготовністю опікуна до виконання своїх обов’язків, діти влаштовані під опіку до іншого опікуна. Скарги щодо надавача соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування відсутні. Всі прийомні батьки та опікуни залучаються до прийняття рішень в процесі здійснення усіх етапів соціальної послуги соціального супроводу та до процесу внутрішньої оцінки якості.

      Строки відвідування отримувачів соціальної послуги соціального супроводу за місцем його проживання (перебування) в більшості випадків  дотримуються. Порушення (перенесення) строків відбувається з поважних причин отримувачів соціальної послуги.

      Фахівець із соціальної роботи пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації соціальних працівників ЦСССДМ щодо встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу.   

 Навантаження начальника відділу з зазначеного напрямку роботи не перевищує показник, визначений Державним стандартом соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. 

      У Первомайському МЦСССДМ 6 приміщень, що відповідають вимогам, визначеними в Державних стандартах надання соціальних послуг, крім протипожежної безпеки. Для проведення індивідуальної роботи та забезпечення конфіденційності під час зустрічей і консультацій з отримувачем в центрі передбачена діалогова кімната.  Наявна інформаційно-довідкова інформація з переліком послуг. Всі клієнти, які є отримувачами послуг, знайомі з інформацією на стендах та отримують інформаційну продукцію.

     Зовнішня  оцінка якості послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах відповідає  статусу “добре”.

     Всього під соціальним супроводом протягом 2019 року перебувало 28 сімей, в яких виховується 52 дитина. Знято з соціального супроводу 17 сімей, зокрема з позитивним результатом-16. Повторно взято під соціальний супровід три сім’ї. Сімей, яким достроково завершено надання послуги соціального супроводу у зв’язку з досягненням позитивного результату не було.

     В центрі працювало в 2019 році  два фахівці із соціальної роботи, під соціальним супроводом яких знаходиться  28 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, що  перевищує навантаження на фахівців відповідно до Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.  

      Для покрашення якості соціальних послуг, оптимізації та удосконалення діяльності          центру рекомендовано:

   -   своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги в частині їх перегляду;

   -  розширити штат працівників центру, зокрема існує потреба в посаді фахівця із соціальної роботи та практичного психолога;

   -  привести будівлю центру у відповідність до вимог протипожежної безпеки.

Переглядів: 2476
Дата публікації: 08:02 20.07.2020
Міський голова
Надіслати електронне звернення
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання
 
 
 
 

 

 
Пошук
Міська владаМіський головаМіська радаКерівний складСтруктураВакансіїЗаходи щодо запобігання корупціїГрафік особистого прийому громадянГрафік виїзних прийомів громадянІнструкція з діловодства у виконавчому комітеті Первомайської міської ради (зі змінами Розпорядження міського голови від 01.04.2020р. №59)ДокументиРезультати поіменного голосуванняРішення Первомайської міської ради Харківської областіРішення виконавчого комітету Первомайської міської радиРозпорядження міського голови з основної діяльностіПроекти рішень Первомайської міської радиПроекти рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської областіПереліки розпоряджень міського голови з основної діяльностіПротоколиАрхів рішень Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіПрозоре містоБюджет та фінансиПоточна діяльністьДокументиКомунальна власністьЖитлові питанняЗакупівліОчищення владиВідкриті даніДоступ до публічної інформаціїРегуляторна політика
Первомайська міська рада Харківської області >>>