План роботи на 2021 рік

                                                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                               Заступник міського голови

                                                                                              з питань діяльності виконавчих органів                                                                                                                                                                ___________ Ніна ХАРЧЕНКО

                                                                                              “ ____ “ ___________ 2020 р.

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

 

служби у справах дітей виконавчого комітету  Первомайської міської ради

 

на 2021рік

 

           

Вступ

 

Протягом 2020 року службою у справах дітей виконавчого комітету Первомайської міської ради проводилась  робота щодо активізації національного усиновлення, розвитку опіки, піклування, як базової форми виховання, влаштування дітей до прийомних  сімей,  дитячих будинків сімейного типу та  соціального захисту дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.

З метою захисту прав та законних інтересів дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї, розв’язання проблем дитячої бездоглядності і безпритульності служба у справах дітей працювала над втіленням у життя законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Постанови Кабінету Міністрів від 24.09.08 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», Постанови Кабінету Міністрів від 08.10.08 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»,  Постанови Кабінету Міністрів   від 16.03.2017 № 148   « Деякі питання здійснення патронату над дитиною», Постанови Кабінету Міністрів від 01.06.2020 № 586 « Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS –CoV-2.

Станом на 31.12.2020 року на первинному обліку служби у справах дітей перебуває 85 дітей – сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування,  з них до сімейних форм виховання влаштовано 83 дитини.

  У 2020 році службою у справах дітей поставлено на первинний облік та надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування 9 дітям, з них влаштовано: під опіку - 3 дітей, 3 – в ДБСТ, 3 – до ПС.

 

 

 

 

Національне усиновлення

 

       Станом на 31.12.2020 на місцевому обліку дітей, які можуть бути усиновлені, перебуває 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом 2020 року  усиновлено одну дитину позбавлену батьківського піклування.

 

Опіка та піклування

 

Станом на 31.12.2020 під опікою та піклуванням перебуває 64 дитини, що становить 75,2 % від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Проаналізовано стан виплат соціальної допомоги на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням за фактичним місцем проживання. Із 64 дітей, які виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників таку допомогу на дітей отримують всі  опікуни.

 

Прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу

 

Станом на 31.12.2020 року  в місті функціонує  4 прийомні сім’ї, в яких виховується 9 дітей.

 У 2020 році в м. Первомайський створено перший дитячий  будинок сімейного типу, в якому наразі виховується  п’ятеро дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 

Захист житлових та майнових прав дітей

 

          З 85 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку, мають  закріплене житло на праві власності або  праві користування 83 дитини. 2 дитини та одна особа з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування перебувають на квартирному обліку.

         Проведено аналіз виплати  одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування по досягненню 18-річного віку. У 2020 році вказану  допомогу отримали 6 дітей.

         Із загальної кількості дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на утриманні в державних закладах призначено аліменти 1 дитині,  з них лише 25 %  їх отримують.

         Державними виконавцями проводяться звірки щодо виконання судових рішень в частині стягнення аліментів. Разом з тим, переважна більшість батьків, з яких в  судовому порядку  призначено стягнення аліментів, не працюють, отже аліменти не сплачують.

         З метою захисту майнових прав дитини органами опіки та піклування, державними виконавцями вживаються заходи щодо притягнення батьків до відповідальності за  несплату аліментів. 

         Питання стану виплати пенсій, аліментів перебуває на постійному контролі служби у справах дітей.

  У зв’язку із введенням карантинних обмежень, пов’язаних із поширенням  гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом                            SARS –CoV-2  оздоровча компанія на території області була призупинена.

 

ЄІАС «Діти»

         У 2020 році служба у справах дітей продовжила роботу по впровадженню ЄІАС «Діти».

         Спеціалістами служби у справах дітей  проводиться щоденний моніторинг щодо кількісного та якісного наповнення  інформацією про дітей, які перебувають на обліку служби.

Проблемою залишається матеріально - технічне забезпечення служби у справах дітей для роботи в ЄІАС «Діти».

 

Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності

 

          Протягом 2020 року було проведено 48 профілактичних рейдів: рейди в місця проведення масових заходів для молоді з метою профілактики вживання алкогольних напоїв, психотропних речовин, рейди «Діти вулиці» з метою виявлення безпритульних та бездоглядних дітей,  рейди в кафе, торгівельні точки з метою попередження продажу алкогольних напоїв неповнолітнім та рейди в зали комп’ютерних ігор, з метою виявлення безпритульних та бездоглядних дітей, під час проведення  рейдів неповнолітніх дітей не виявлено, правоохоронними органами було притягнуто до відповідальності 7 батьків за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків. До Первомайського міськрайнного суду подано 2 позови щодо позбавлення батьківських прав 3 батьків за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків, обидва позови задоволено в повному обсязі.

           У 2020 році  на облік сімей,  які опинились у складних життєвих обставинах було поставлено 3 сім’ї, в яких виховуються 5 дітей.

            Протягом 2020 року проведено 5 перевірок організації профілактично-виховної роботи по попередженню правопорушень серед учнів загальноосвітніх шкіл.

           Спеціалістами служби проведено профілактично-виховну роботу з учнями  з метою попередження дитячої злочинності та правопорушень, негативних проявів та шкідливих звичок в підлітковому середовищі.

           За підсумками Всеукраїнського рейду « Урок» у м.Первомайський дітей, які без поважних причин своєчасно не приступили до навчання виявлено не було.

          Виходячи із аналізу роботи, служба у справах дітей виконавчого комітету Первомайської міської ради у 2021 році працюватиме над такими завданнями:

 

 1. Своєчасним виявленням та взяттям на облік дітей, які залишилися без батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

Забезпеченням влаштування дітей, які набули правового статусу в сімейні  форми виховання (усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу).

 1. Контролем за станом утримання та вихованням дітей, які проживають в      сім'ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та в сім’ях, де батьки не виконують батьківських обов’язків.
 2. Доукомплектовуванням особових справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 3. Сприянням максимальному охопленню дітей пільгового контингенту позашкільною та гуртковою роботою.
 4. Якістю, своєчасністю та достовірністю внесення інформації до електронної бази даних на дітей, які перебувають на обліку  служби у справах дітей.
 5. Оптимізацією профілактичної роботи щодо попередження правопорушень у дитячому середовищі.
 6. 7.Покращення матеріально-технічного забезпечення служби у справах дітей для роботи в ЄІАС «Діти».

 

 

                              І. Організаційна та інформаційна робота

Зміст

Термін

Виконавець

1.

Забезпечити виконання та якісний розгляд заяв та звернень громадян. 

      Постійно

Петренко В.І.

Хмирова АО.

Малих М.А.

2.

Забезпечити планування роботи служби у справах  дітей міськвиконкому

Протягом року

Петренко В.І.

Хмирова АО.

Малих М.А.

3.

Продовжити практику розширення зв’язків з громадськістю та співпрацю з засобами масової інформації

Протягом року

Петренко В.І.

Хмирова АО.

Малих М.А.

4.

Здійснювати контроль за своєчасним виконанням наказів, доручень, розпоряджень

Постійно

Петренко В.І.

Хмирова АО.

Малих М.А.

 

  5.

Забезпечити проведення комісії з питань захисту прав дитини

Щомісяця

Петренко В.І.

Хмирова АО.

Малих М.А.

6.

Забезпечити проведення координаційної ради у справах дітей

Раз у квартал

Петренко В.І.

Хмирова АО.

Малих М.А.

7.

Питання, які виносяться на розгляд засідання виконавчого комітету та апаратні наради Первомайського  міськвиконкому:

 

1. « Про реалізацію державної політики щодо соціально-правового захисту прав дітей в м. Первомайський»

2. Про підсумки роботи служби у справах дітей у 2020 році.

3.Здійснення профілактичної роботи щодо недопущення правопорушень та насильства в сім’ї над дітьми.

4. Про стан утримання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в прийомних сім’ях та  під опікою, піклуванням.

5.Про організацію роботи з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах та взаємодію з об’єктами соціальної роботи в місті Первомайський.

 

 

 

 

 

травень

 

 

 

 

 

 

За окремим графіком

За окремим графіком

 

За окремим графіком

 

За окремим графіком

 

 

 

 

 

Петренко В.І.

 

 

 

 

 

 

Петренко В.І.

 

Петренко В.І.

 

 

Петренко В.І.

 

 

Петренко В.І.

 

8.

Висвітлювати  роботу ССД в ЗМІ.

Раз у квартал

Петренко В.І.

Хмирова АО.

Малих М.А.

9.

Взяти участь в міських, обласних, семінарах з питань соц. захисту дітей.

Протягом року

Петренко В.І.

 

10.

Вести роботу з поточною документацією, здійснювати підготовку інформації, довідок з питань, які відносяться до компетенції служби.

Постійно

Петренко В.І.

Хмирова АО.

Малих М.А.

11.

Організувати навчання спеціалістів,  ( курси підвищення кваліфікації)

За розпорядженням ССД ХОДА

Петренко В.І.

Хмирова АО.

Малих М.А.

 

ІІ. Організація роботи по забезпеченню законних прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та їх соціальному захисту

 

№ п/п

Зміст

Термін

Виконавець

1.

На виконання ст. 6 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» забезпечувати реалізацію права дитини на розвиток у сім’ї.

Постійно

Петренко В.І.

Хмирова АО.

Малих М.А.

2.

Реалізація Постанови  Кабінету Міністрів України від 24.09.08 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», Постанови Кабінету Міністрів від 08.10.08 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», Постанови Кабінету Міністрів   від 16.03.2017 № 148   « Деякі питання здійснення патронату над дитиною», Постанови Кабінету Міністрів від 01.06.2020 № 586 « Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом                            SARS –CoV-2,    Постанови Кабінету Міністрів від 27.12.01 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми».

Постійно

 

Петренко В.І.

Хмирова АО.

Малих М.А.

3.

Аналізувати:

 • стан утримання дітей, які утримуються в сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях,

 

 • правильність оформлення анкет на дітей, які підлягають усиновленню;

 

 • збільшення (зменшення) кількості дітей, усиновлених громадянами України;

 

 

 • розвиток мережі прийомних сімей;

 

 •  своєчасне встановлення правових статусів дітям, які залишились без батьківського піклування;

 

 • стан призначення та виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

 

 

Стан виконання розпоряджень, облдержадміністрації:

 

- розпорядження Харківської облдержадміністрації від 23 липня 2009 року              № 409 «Про забезпечення якості утворення та діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

- розпорядження Харківської облдержадміністрації від 26 січня 2010 року № 24 «Про затвердження заходів профілактики правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів, вчинених неповнолітніми;

 

 •              стан формування та наповнення якісною інформацією про дітей ЄІАС «Діти»;

 

 

 • виплату одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у
  2021 році виповниться 18 років;

 

 • розгляд звернень громадян;

 

 

 

Постійно

 

 

Протягом року

 

 

Щоквартально

 

 

 

Протягом року

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

Щомісяця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щоквартально

 

 

 

 

Щопівроку

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

Щокварталу

 

 

 

 

Постійно

 

Петренко В.І.

Хмирова АО.

Малих М.А.

 

Хмирова АО.

 

 

 

Хмирова АО.

 

 

 

Малих М.А.

 

 

Хмирова АО.

 

 

 

 

Малих М.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петренко В.І.

 

 

 

 

Петренко В.І.

 

 

 

 

Малих М.А.

Хмирова А.О.

 

 

Петренко В.І.

 

 

 

 

Петренко В.І.

Хмирова А.О.

Малих М.А.

 

 

ІІІ. Робота по запобіганню дитячій бездоглядності 

та попередження негативних проявів у дитячому середовищі

 

Зміст

Термін

Виконавець

1.

Забезпечити виявлення, облік та соціальний супровід дітей, які виховуються в сім’ях, де батьки не виконують своїх батьківських обов’язків.

 

постійно

 

Петренко В.І.

Хмирова А.О.

Малих М.А.

2.

Здійснювати постійний контроль за відвідуванням учнями занять, вживати заходів щодо повернення дітей, які не навчаються до навчальних закладів.

 

Забезпечити проведення на території міста Всеукраїнського рейду «Урок».

постійно

Петренко В.І.

Хмирова А.О.

Малих М.А.

3.

Забезпечити проведення на території міста Всеукраїнського тижня права

Грудень

Петренко В.І.

Хмирова А.О.

Малих М.А.

4.

Забезпечити виконання наказів Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014р. № 27 «Про порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах», стан формування та наповнення якісною інформацією про дітей ЄІАС «Діти»,
від 08.06.10 № 1724 «Про затвердження примірного переліку документів, які зберігаються в особовій справі дитини, яка опинилась у складних життєвих обставинах».

постійно

 

 

Малих М.А.

5.

Аналізувати:

- стан злочинності у дитячому середовищі;

- умови утримання дітей, які опинились в складних життєвих обставинах;

 •  

Постійно

Петренко В.І.

 

6.

Розробити квартальний графік проведення рейдів на 2021 рік.

Щокварталу

Петренко В.І.

 

 

 

ІV. Проведення масових заходів

Зміст

Термін

Виконавець

1.

Взяти участь у проведенні заходів, присвячених Міжнародному дню усиновлення

ІІІ квартал

Петренко В.І.

Хмирова А.О.

Малих М.А.

Ленівенко В.В.

Чередник С.І.

Білоус Г.М.

2.

Взяти участь у проведені заходів, присвячених Міжнародному дню захисту дітей.

Червень

Петренко В.І.

 

3.

 Спільно з органами юстиції забезпечити проведення міського тижня права, пропаганди здорового способу життя серед дітей міста.

Грудень

Петренко В.І.

Хмирова А.О.

Малих М.А.

4.

Забезпечити проведення заходів до Всесвітнього дня дитини.

Листопад

Петренко В.І.

Садченко А.Р.

5.

Організувати та провести новорічні та різдвяні свята для дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Грудень

Петренко В.І.

Білоус  Г.М.

Павлова О.А.

 

 

 

 

 

 

 Начальник служби у справах дітей                                        Вадим  ПЕТРЕНКО

 

 

 

 

Переглядів: 3166
Всього переглядів вкладених ресурсів: 3166
Міський голова
Надіслати електронне звернення
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Посилання
 
 
 
 

 

 
Пошук
Міська владаМіський головаМіська радаКерівний складСтруктураВакансіїЗаходи щодо запобігання корупціїГрафік особистого прийому громадянГрафік виїзних прийомів громадянІнструкція з діловодства у виконавчому комітеті Первомайської міської ради (зі змінами Розпорядження міського голови від 01.04.2020р. №59)ДокументиРезультати поіменного голосуванняРішення Первомайської міської ради Харківської областіРішення виконавчого комітету Первомайської міської радиРозпорядження міського голови з основної діяльностіПроекти рішень Первомайської міської радиПроекти рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської областіПереліки розпоряджень міського голови з основної діяльностіПротоколиАрхів рішень Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіПрозоре містоБюджет та фінансиПоточна діяльністьДокументиКомунальна власністьЖитлові питанняЗакупівліОчищення владиВідкриті даніДоступ до публічної інформаціїРегуляторна політика
Первомайська міська рада Харківської області >>>