Інформація з укладання колективних договорів

   

   Двомісячник з укладання колективних договорів у 2023 році

            До уваги підприємств, розташованих на території Первомайської міської  територіальної громади! У лютому – березні проводиться  черговий двомісячник з укладання   колективних договорів підприємствами,  установами  та  організаціями. 

       Рекомендуємо переглянути діючи колективні договори, в разі необхідності внести зміни та доповнення до них, а також, в разі закінчення терміну дії вашого колективного договору або взагалі його відсутності, звертаємо вашу увагу  на необхідність укладання та реєстрацію колективного договору.

        Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників» від 12 травня 2022 року № 2253-IX внесено зміни до Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) та до Закону України «Про колективні договори і угоди».

        На даний час колективний договір укладається на підприємстві, в установі, організації, а також фізичною особою, яка використовує найману працю.    

 

       Отже, колективний договір тепер укладають і фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю.

 

         Колективний договір укладається на основі законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, і узгодження інтересів працівників та роботодавців.

        Відповідно до частини 11 статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективні договори і територіальні угоди підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

      Повідомну реєстрацію колективних договорів (угод) підприємств, організацій та установ, які зареєстровані на території Первомайської міської територіальної громади, проводить управління соціального захисту населення Первомайської міської ради за адресою: м. Первомайський, 4 мікрорайон, буд. 21, кім. 23. Роз’яснення з цього питання можна отримати зателефонувавши на номер: (05748) 35384.

 


       Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників» від 12 травня 2022 року № 2253-IX внесено зміни до Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) та до Закону України «Про колективні договори і угоди».

        На даний час колективний договір укладається на підприємстві, в установі, організації, а також фізичною особою, яка використовує найману працю (далі - роботодавець). 

         Отже, колективний договір тепер укладають і фізичні осіби – підприємці, які використовують найману працю.

         Колективний договір укладається на основі законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, і  узгодження інтересів працівників та роботодавців.

         Відповідно до частини 11 статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективні договори і територіальні угоди підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

         Повідомну реєстрацію колективних договорів (угод) підприємств, організацій та установ, розміщених на території Первомайської міської територіальної громади, проводить Управління соціального захисту населення Первомайської міської ради Харківської області (відділ праці та соціальних зв’язків) за адресою: м. Первомайський, 4 мікрорайон, буд. 21, кім. 23.

 


 

Двомісячник з укладання колективних договорів у 2022 році

        У лютому – березні проводиться  черговий двомісячник з укладання   колективних договорів підприємствами,  установами  та  організаціями.  
        Відповідно до статті 2 Закону № 3356, повністю продубльованої статтею 11 Кодексу законів про працю України (КЗпП), колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. Причому колективний договір можна укладати і в структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів.
Колективний договір укладається між собою власник або уповноваженим ним орган і первинна профспілкова організація підприємства. Вимоги до змісту і порядок, за яким укладають колективний договір, визначає Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-ХІІ (далі — Закон № 3356).
Сторони укладають колективний договір, щоб попереджати конфлікти і спори, які можуть виникати у трудовому колективі, та їх врегульовувати. Адже що більше працівників на підприємстві, то імовірніше, що такі конфлікти виникатимуть унаслідок різноманітності професійних інтересів, прагнень і поглядів учасників трудового процесу.
Увага: Якщо інтереси трудового колективу представляє профспілковий орган інтереси роботодавця не можуть представляти особи, які є членами виборного органу профспілки.
На новоствореному підприємстві колективний договір укладають за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства (ч. 8 ст. 9 Закону № 3356, ч. 7 ст. 17 КЗпП).
При цьому під сторонами колективного договору розуміють роботодавця і один або кілька профспілкових органів (представників працівників, обраних і уповноважених трудовим колективом — за відсутності таких органів).
Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у ньому, незалежно від його реєстрації.
При цьому Закон № 3356 не конкретизує строк, на який може укладатися колективний договір. Цей строк визначається за домовленістю сторін. Після закінчення терміну дії колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачене договором.
Також зауважимо, що момент реєстрації не впливає на набрання чинності колективним договором. Він є чинним з моменту підписання його сторонами або з дня, зазначеного у ньому, незалежно від того, чи була здійснена реєстрація договору.
Колективний договір набирає чинності з дня, коли його підписали представники сторін, або із дня, зазначеного у ньому. Після спливу строку чинності колективний договір продовжує діяти, допоки сторони не укладуть нового або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачає власне договір.
Колективний договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого уклали цей договір.
У разі реорганізації підприємства колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його уклали. Його також можна переглянути за згодою сторін. У разі зміни власника чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше ніж один рік. У цей період сторони мають розпочати перемовини про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.
Якщо підприємство ліквідують, колективний договір діє протягом усього строку процедури ліквідації. На новоствореному підприємстві колективний договір укладають за ініціативою однієї зі сторін у тримісячний строк після реєстрації юридичної особи.
Чинне законодавство не передбачає відповідальності за відсутність колективного договору на підприємстві. Це підтверджують також Мінпраці (лист від 28.09.2005 № 09-444) та Мін’юст (лист від 05.04.2006 № 21-5-197).
Хоча законодавство не містить норм, які передбачають відповідальність за відсутність колективного договору, стаття 17 Закону № 3356 передбачає відповідальність за ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору. А саме: штраф до 10 НМДГ (170 грн.) на осіб, які представляють роботодавців. Таку саму санкцію встановлює й стаття 41-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП).
Сплата штрафу не звільняє винну особу від обов’язку розпочати переговори, а допущене порушення не може бути причиною для відмови від переговорів.
У будь-якому разі при вирішенні питання щодо доцільності укладення колективного договору варто враховувати те, що лише достатньо повний і змістовний колективний договір може забезпечити стабільні відносини між працівниками і роботодавцями із чітким визначенням їх прав та обов’язків. Крім того, у колективному договорі можна врахувати особливості діяльності певного підприємства, використати його можливості і ресурси в інтересах працівників, розвитку виробництва.

 


 

До уваги підприємств, розташованих на території Первомайської міської територіальної громади! Протягом лютого - березня проводиться двомісячник з укладання колективних договорів. Рекомендуємо до 1 квітня 2021 року переглянути і внести зміни та доповнення до діючих колективних договорів, а також, у разі розробки колективного договору вперше або на новий строк, враховувати положення Територіальної, Генеральної і галузевих угод, законів України «Про колективні договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні» та інші.

У сфері трудових відносин та продуктивної зайнятості рекомендуємо до включення у колективні договори норм щодо:

- запровадження попереджувальних заходів для запобігання на підприємствах, незалежно від форми власності та господарювання, масових звільнень працюючих з ініціативи роботодавця;

- погодження питання скорочення більше 5% працівників протягом року з відповідним вищим органом профспілки;

- підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на 5 років, а також проводити професійну перепідготовку та підвищувати кваліфікацію працівників у періоди їх неповної зайнятості та для працівників, які перебувають під загрозою вивільнення; 

- підвищення мотивації до праці. З цією метою не допускати необґрунтованого встановлення неповного робочого дня (тижня). У випадках тимчасових фінансово-економічних труднощів зменшувати тривалість робочого часу на період не більше трьох місяців, з оплатою відпрацьованого часу відповідно до вимог чинного законодавства України, але не менше законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати;

- передбачення умов та механізму захисту прав своїх працівників у разі передачі частини робіт стороннім організаціям;

- обґрунтованого застосування строкових договорів, сумісництва, прийому працівників на тимчасову роботу тощо.

- запровадження стимулів  для працевлаштування та стажування молоді.

У сфері оплати праці :

Врахувати, що на 2021 рік Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 року № 1082-IX, встановлені наступні розміри мінімальної заробітної плати:

у місячному розмірі: з 1 січня – 6000 грн., з 1 грудня – 6500 грн.

у погодинному розмірі: з 1 січня – 36,11 грн., з 1 грудня - 39,12 грн.

Довідково: норма тривалості робочого часу у разі 40- годинного робочого тижня на 2021 рік становитиме 1994 год.

Рекомендуємо для підприємств, установ, організацій шляхом домовленостей передбачати норми щодо:

- визначення системи оплати праці;

Увага , це важливо!

В даний час на підприємствах області все більшого поширення набувають безтарифні системи оплати праці. Найпоширенішим їх прикладом є грейдова та акордна системи оплати праці. Для мінімізації ризиків від її впровадження дуже важливо на рівні колективного договору закріпити:

- попереднє (не менше ніж за 3 місяці ) інформування профспілкового комітету про плановані зміни в організації оплати праці на підприємстві (ст. 49 – 4 КЗпП) та працівників - не менше ніж за 2 місяці (ст. 32 КЗпП) ;

- безпосередню участь профспілкового комітету в розробці критеріїв оцінки посад і професій для віднесення до певної групи грейдів і в проведенні оцінки посад;

- конкретного розміру тарифних ставок (посадових окладів) заробітної плати, міжпосадові, міжрозрядні співвідношення

Важливо! Мінімальна тарифна ставка (посадовий оклад) не може бути нижчою рівня прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (з 01.01.2021 р. — 2270 грн). На підприємствах, в організаціях не бюджетної сфери всіх форм власності тарифна ставка робітника I розряду встановлюється у розмірі: - визначеному відповідною галузевою угодою. Для галузей, де не укладено галузеві угоди, або їх положення не регулюють розмір тарифної ставки робітника I розряду, - на рівні, що не менше як на 10% перевищує визначений Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» прожитковий мінімум для працездатної особи;

- встановлення переліку доплат і надбавок в розмірах не нижче передбачених законодавством, Генеральною, галузевими угодами;

- заходів, спрямованих на збільшення частки оплати праці в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг;

- вжиття невідкладних заходів у випадку утворення заборгованості із заробітної плати та зі сплати єдиного соціального внеску:

- складання погодженого з первинною профспілковою організацією графіку погашення заборгованості;

- розробки, спільно з профкомом, заходів для повного повернення боргів з виплати заробітної плати, страхових внесків до Пенсійного фонду України та єдиного соціального внеску;

- надання роботодавцем на вимогу виборних профспілкових органів інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації у разі затримки виплати заробітної плати;

- своєчасної видачі, за зверненням працівників, довідок про суму заборгованої заробітної плати;

- у разі необхідності, встановити підсумований облік робочого часу, визначити категорії працівників, для яких він встановлюється, а також обліковий період (місяць , квартал , півріччя, рік ) (ст. 61 КЗпП , наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 138 від 19.04 . 2006р.); розробити Положення про застосування підсумованого обліку робочого часу, яке зробити додатком до колективного договору.

У сфері охорони праці та здоров'я  слід приділити увагу питанням:

 - вжиття комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, промисловим аваріям і пожежам, забезпечення джерел та обсягів їх фінансування, не менше передбаченого законом, чинними галузевими та територіальними угодами, контроль профспілок за виконанням зазначених заходів;

- спрямування коштів на охорону праці в обсязі не менше законодавчо встановленого мінімального рівня витрат на охорону праці – для не бюджетних організацій -  не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік{частина третя ст. 19 в редакції Закону  України «Про охорону праці» від 02.06.2011 р.№ 3458-VI }; для бюджетних організацій -  визначення конкретної суми з урахуванням фінансових можливостей підприємства, установи, організації {частина четверта ст. 19 в редакції Закону України  від 28.12.2014р. № 77-VIII 

- оздоровлення працівників, які працюють у шкідливих та важких умовах праці ;

- організації для працівників та представників профспілок на підприємстві, в організації чи установі необхідного навчання з питань охорони праці.

- організації своєчасного і кваліфікованого надання першої домедичної та невідкладної медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і аварій на виробництві, створення служб гігієни праці;

- безперешкодного доступу до робочих місць представників відповідної профспілки для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, соціально-економічних прав працівників;

- недопущення притягнення до відповідальності працівників внаслідок вчинених ними належним чином дій щодо захисту своїх прав з питань охорони праці, або працівників, які відмовились від виконання роботи чи залишили роботу і мали достатні підстави вважати, що вона становить безпосередню й серйозну небезпеку для їх життя чи здоров'я, життя та здоров'я інших людей;

- організації профілактичної роботи для попередження виробничого травматизму і професійних захворювань.

- стимулювання окремих працівників, колективів, які є активістами здорового способу життя у боротьбі зі шкідливими звичками;

 - визначення переліку робіт, де через умови виробництва працівнику неможливо установити перерву для відпочинку і харчування, передбачити створення умов для прийняття їжі працівниками, зайнятими на таких роботах;

- забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту, а також миючими та знезаражуючими речовинами;

своєчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці (не рідше 1 разу на 5 років), узгодження профкомом графіків її проведення та результатів атестації, контроль за наданням працівникам пільг і компенсацій за шкідливі (особливо шкідливі) та важкі умови праці за результатами атестації робочих місць, ознайомлення працівників з результатами атестації робочих місць та долучення наказів про результати атестації до особистої справи працівників;

- участі представників первинних профспілкових організацій у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, аналізу причин виробничого травматизму і професійної захворюваності, виявлення прихованих нещасних випадків, не допущення випадків безпідставного звинувачення самих потерпілих.

У сфері соціального захисту, соціальних прав і гарантій працівників.

Рекомендуємо включати до колективних договорів положення щодо:

- надання додаткових, порівняно із законодавством, трудових і соціально-побутових пільг для працівників (додаткові оплачувані відпустки, пільги за вислугу років, вихідну допомогу, виплату у зв'язку з виходом на пенсію, компенсації (на придбання ліків, твердого палива, оплату комунальних платежів) для ветеранів праці, інвалідів, сімей з дітьми-інвалідами) тощо;

- надання додаткових пільг та компенсацій працівникам, які приймають або приймали участь в АТО, та членам їх родин; (Слід врахувати, що за працівниками,  призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, в яких вони працювали на час призову.

Учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік п.12, ст..12 вказаного Закону України).

- надання допомоги ветеранам праці, війни, військової служби, інвалідам, малозабезпеченим працівникам, сім’ям з дітьми, пенсіонерам;

відрахування коштів на рахунки виборних органів первинних профспілкових організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу (не менше ніж 0,3% від фонду оплати праці);

- забезпечення гендерної рівності працівників відповідно до Закону України від 08.09.2005 № 2866-ІV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;

- забезпечення роботодавцями повного виконання обов’язку щодо офіційного документального оформлення фактичних трудових відносин з працівниками та виплати їм заробітної плати, збереження та передачі до архівних установ документів особового складу.

Нагадуємо, що в Порядок  повідомної реєстрації  колективних договорів (угод) внесено зміни згідно з постановою КМУ від 21 серпня 2019 року № 768.

Повідомну реєстрацію колективних договорів (угод) підприємств, організацій та установ, розміщених на території Первомайської міської територіальної громади, проводить управління соціального захисту населення Первомайської міської ради за адресою: м. Первомайський, 4 мікрорайон, буд. 21, кім. 23. Роз’яснення з цього питання можна отримати зателефонувавши на номер: (05748) 35384.


 

ДО УВАГИ !

 Зміни процедури повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів.

    Кабінет Міністрів України спростив процедуру повідомної реєстрації угод (договорів), змін і доповнень до них. Зміни внесені постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р № 768 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р № 115« Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів ».
    Згідно вищезазначеної постанови, повідомна реєстрація проводиться з метою оприлюднення інформації про укладення угод (договорів), внесення в них змін і доповнень.
    Сторони угоди (договору) подають до реєструючого органу на повідомну реєстрацію один екземпляр угоди (договору) разом з додатками і супровідним листом у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками або у вигляді оригіналу електронного документа з пов'язаними з ним кваліфікованими електронними підписами, або у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), завіреної кваліфікованою електронною печаткою.
    Сторони угоди подають також копії свідоцтв про підтвердження репрезентативності суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців, які брали участь в колективних переговорах з питань укладення цієї угоди.
    У разі досягнення домовленості щодо поданням реєструючому органу переліку підприємств, установ та організацій (найменування та код ЄДРПОУ), для яких є обов'язковими положення цієї угоди, сторони угоди можуть подавати зазначений перелік до реєструючого органу.
    Реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації угоди (договору),  повертати на доопрацювання, витребувати додаткові документи і встановлювати вимоги до оформлення угод (договорів).
    Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня, наступного після надходження угоди (договору) до реєструючого органу. Реєструючий орган письмово інформує суб'єкта, який подав на реєстрацію угоду (договір) про проведення процедури не пізніше одного робочого дня після реєстрації угоди.
    Реєструючий орган оприлюднює на своєму офіційному сайті і щомісяця оновлює реєстр галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін та доповнень до них, їх текст, рекомендації щодо приведення угоди (договору) відповідно до вимог законодавства (в разі їх наявності).
    У разі подання сторонами угоди переліку підприємств, установ, організацій, для яких є обов'язковими його положення, такий перелік публікується на офіційному сайті реєструючого органу разом з текстом угоди.
    Текст договору, змін і доповнень до нього публікується, за винятком інформації, доступ до якої обмежується сторонами відповідно до закону або за їх рішенням.
    Копіювання та опублікування тексту угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) здійснюються разом з інформацією про повідомну реєстрацію, а також рекомендаціями реєструючого органу щодо приведення угоди (договору) відповідно до вимог законодавства (в разі їх наявності).
    У місті Первомайський повідомна реєстрація угод і колективних договорів здійснюються за адресою: 4 мікрорайон, буд.21, каб.23, електронна адреса: puszn@ukr.net
    Телефон для довідок: 3-53-84 (з 8.00 - до 17.00; в п'ятницю з 8.00 - до 15.00; обідня перерва 12.00 -13.00).
Зразки для оформлення та подання знаходяться в прикріплених файлах.
    Лист на реєстрацію угоди (колективного договору) змін і доповнень до них (Додаток 1)
    Титульний лист на реєстрацію угоди (колективного договору) змін і доповнень до них (Додаток 2)

Приєднані документи
Переглядів: 1205
Дата публікації: 14:14 11.02.2021
Міський голова
Надіслати електронне звернення
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Відшкодування вартості отриманих послуг при самостійному санаторно-курортному лікуванні на території   18.06.2024
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД 2024‑2   18.06.2024
Щомісячна адресна грошова допомога дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України   12.06.2024
Щомісячна адресна грошова допомога на оплату житлово-комунальних послуг   12.06.2024
Звіт про періодичне відстеження результативності рішення міської ради від 11.09.2014 №1051-61/6 "Про   07.06.2024
Виплата часткової компенсації за виготовлення та встановлення пам’ятних знаків (надгробків) на могил   03.06.2024
Компенсація оплати за навчання захисникам і захисницям України   03.06.2024
Співпраця з КНП "Центр Життєстійкості". Про надання послуги життєстійкості   03.06.2024
соціальна картка Терцентр   22.05.2024
соціальна картка Життєстійкість   22.05.2024
Посилання
 
 
 
 

 

 
Пошук
Міська владаМіський головаМіська радаКерівний складСтруктураВакансіїЗаходи щодо запобігання корупціїГрафік особистого прийому громадянГрафік виїзних прийомів громадянІнструкція з діловодства у виконавчому комітеті Первомайської міської ради (зі змінами Розпорядження міського голови від 01.04.2020р. №59)ДокументиРезультати поіменного голосуванняРішення Первомайської міської ради Харківської областіРішення виконавчого комітету Первомайської міської радиРозпорядження міського голови з основної діяльностіПроекти рішень Первомайської міської радиПроекти рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської областіПереліки розпоряджень міського голови з основної діяльностіПротоколиАрхів рішень Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіПрозоре містоБюджет та фінансиПоточна діяльністьДокументиКомунальна власністьЖитлові питанняЗакупівліОчищення владиВідкриті даніДоступ до публічної інформаціїРегуляторна політика
Первомайська міська рада Харківської області >>>