Міська влада | Структура | Центр соціальних служб Первомайської міської ради Харківської області | Поточна діяльність | Результати проведення Первомайським МЦСССДМ внутрішньої оцінки якості соціальних послуг
Результати проведення Первомайським МЦСССДМ внутрішньої оцінки якості соціальних послуг

Звіт про проведення Первомайським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  внутрішньої оцінки якості соціальних послуг консультування, соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що надавались у 2020році

                    На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», наказу директора центру від 03.01.2020 № 09 «Про призначення відповідального та створення комісії з оцінки якості соціальних послуг у 2020 році» у грудні 2020 - січні 2021 року проведено внутрішню оцінку якості надання послуг консультування, соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування за 2020 рік. 

Внутрішня оцінка якості соціальних послуг проводилася з метою оптимізації діяльності відділу соціальної роботи Центру, підвищення рівня якості надання соціальних  послуг. Наказом директора центру  від 03.01. 2020 року № 9  було призначено відповідального за організацію та проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг та затверджено склад Комісії з внутрішньої оцінки якості соціальних послуг.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання послуг консультування, соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, застосовувались показники якості соціальних послуг, які визначено у Державному стандарті соціальної послуги консультування, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 02.07.2015 № 678; у Державному стандарті соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 11.08.2017 № 1307; у Державному стандарті соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 № 318.

Під час внутрішньої оцінки якості соціальних послуг було проведено:

— аналіз інформаційно-методичного забезпечення, забезпечення приміщенням, обладнанням для надання послуг, кадрових ресурсів;

— спостереження за процесом надання соціальних послуг;

— супервізійні робочі наради;

— аналіз особових справ сімей, які перебували під соціальним супроводом;

— аналіз звітів за результатами соціального супроводу сім’ї/особи;

— вивчення документації.

Послуга консультування

Кількісні показники якості надання соціальної послуги консультування.

кількість скарг і результати їх розгляду — скарг стосовно надання соціальних послуг від отримувачів не надходило;

кількість задоволених звернень за отриманням соціальної послуги — 100 %;

чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації – 100 % (5 працівників).

Адресність та індивідуальний підхід.

Індивідуальний план надання соціальної послуги консультування складається відповідно до вимог Державного стандарту, відповідає визначеним індивідуальним потребам її отримувача.

Вибірковий аналіз індивідуальних планів надання соціальної послуги консультування показав, що соціальна послуга консультування надається у відповідності до індивідуальних потреб отримувачів.

Індивідуальний план підписується як надавачем, так і отримувачем послуги консультування з урахуванням потреб отримувача послуг. Індивідуальний план соціальної послуги переглядається відповідно до Державного стандарту.

Результативність

Протягом 2020 року надійшло повідомлень або самостійно звернулись для отримання соціальних послуг 690 осіб\сімей. Послугу консультування надано 647 особам та сім’ям з дітьми. З них  консультування середньої тривалості надано 909 сім’ям (особам).

Вибірковий аналіз оцінки алфавітних карток та індивідуальних планів показав, що прийняття рішення щодо надання соціальної послуги консультування, надання соціальної послуги відбувається у строки та терміни, визначені Державним стандартом.

Своєчасність

Надання соціальної послуги консультування відбувається у строки та терміни, зазначені у Державному стандарті.

Доступність та відкритість

Послуга консультування надається у приміщенні центру та за місцем мешкання отримувачів послуг.

Приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності водопостачання, водовідведення, освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям. Є обладнані кімнати для проведення індивідуальних та групових консультацій.

Кабінети центру СССДМ знаходяться на  першому поверсі, будівля є доступною для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Вздовж коридору оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, доступні буклети, плакати та листівки.

Інформація щодо заходів, послуг центру СССДМ, постійно висвітлюється на сайті Первомайської міської ради.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

Отримувачам послуги консультування надано повну інформацію про центр та соціальні послуги, які надаються фахівцями. Надавачі послуги завжди відносяться з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги консультування та не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

Працівники, які надають соціальні послуги, вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

Професійність

В центрі затверджено штатний розпис в кількості 7,75 посад, кількість фактично працюючих станом на кінець 2020 року 6,25 осіб, що становить  94 % від загальної кількості затверджених посад. В наявності розроблені посадові інструкції, всі працівники ознайомлені зі своїми посадовими інструкціями під особистий підпис. Наявні діючі правила внутрішнього трудового розпорядку та регламент роботи, з якими ознайомлені всі спеціалісти під підпис.

З метою підвищення кваліфікації, протягом 2020 року 6 працівниів центру (крім бухгалтера та прибиральниці службових приміщень) прийняли участь у   25 семінарах, тренінгах.

Кількісні показники якості надання соціальної послуги консультування

Кількісні показники

від 0% до 20%

від 21% до 50%

від 51% до 100%

Кількість скарг та результати їх розгляду

100%Добре

 

 

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги консультування

 

 

91% Добре

Результати внутрішньої оцінки якості соціальної послуги консультування

Показники якості від

від 80% до 100% «Добре»

51% до 79% «Задовільно»

від 0% до 50% «Незадовільно»

Адресність та індивідуальний підхід

100% Добре

 

 

Результативність

100%Добре

 

 

Своєчасність

100%Добре

 

 

Доступність та відкритість

100%Добре

 

 

Повага гідності отримувача

Добре

 

 

Професійність

94%Добре

 

 

Послуга соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

Доступність соціальної послуги соціального супроводу

Послуга соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, надається за місцем мешкання отримувачів послуг та у приміщенні Центру.

Приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності водопостачання, водовідведення, освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям. Є обладнані кімнати для проведення індивідуальних та групових консультацій.

Кабінети центру СССДМ знаходяться на першому поверсі, будівля є  доступною для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Інформація про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, розміщена на інформаційних стендах вздовж коридору центру, доступні буклети, плакати та листівки. Всім отримувачам соціальної послуги зрозумілий її зміст та умови її надання.

Незалежність отримувача соціальної послуги соціального супроводу

Сім’ям, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що перебували протягом 2020 року під соціальним супроводом, надається повна інформація про центр та соціальні послуги, які надаються фахівцями.

Начальник відділу  соціальної роботи, який здійснюють соціальний супровід даної категорії, в своїй роботі застосовує індивідуальний підхід, завжди відносяться з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та не допускає негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

Прийомні батьки та опікуни проінформовані про свої права та обов’язки.

Захист та безпека отримувача соціальної послуги соціального супроводу

Начальник відділу соціальної роботи та фахівець із соціальної роботи які надали послугу соціального супроводу, провадять свою діяльність із повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, застосування фізичного, психічного чи іншого насильства щодо них.

Отримувачі послуги соціального супроводу володіють інформацією про порядок оскарження дій або бездіяльності фахівців, які здійснюють соціальний супровід.

Кошти, подарунки від отримувачів соціальної послуги надавачам даної послуги не пропонуються. Використання для особистих цілей речей прийомних сімей, дитячого будинку сімейного типу, сімей опікунів/піклувальників не допускається.

Конфіденційність інформації

Начальник відділу соціальної роботи та фахівець із соціальної роботи які надають соціальну послугу соціального супроводу, вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних». Випадків розголошення конфіденційної інформації не було.

Послуга соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, протягом 2020 року надавалася начальником відділу соціальної роботи та фахівцем із соціальної роботи, які мають повну вищу освіту психологічного та педагогічного спрямування, пройшли відповідне навчання, мають посвідчення єдиного зразка, посадову інструкцію, що містить кваліфікаційні вимоги, регулює права та обов’язки надавачів.  Мають своє робоче місце, забезпечені комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям.

В ході оцінювання встановлено, що протягом 2020 року послугою соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, охоплено 4 прийомних сім’ї, в яких виховується 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і 1 особа з числа дітей-сиріт, 1 будинок сімейного типу, в якому виховується 5 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та 1 сім’я опікунів, в якої виховується 2 дітей, позбавлених батьківського піклування.

В кожній особовій справі в наявності укладений договір (100 %);

Здійснено оцінку потреб кожної дитини (100 %);

Складено план соціального супроводу кожної сім’ї (100 %).

В наявності накази про початок соціального супроводу та призначення відповідального фахівця (100 %).

В серпні 2020 року прийомні батьки з 4 прийомних сімей пройшли  навчання за Програмою підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків-вихователів

Протягом 2020 року 1 сім’я пройшла навчання та отримали рекомендації Харківського обласного ЦСССДМ про включення до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

Скарг стосовно надання соціальної послуги соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського потенціалу, від отримувачів не надходило.

Аналіз якості соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

ПОКАЗНИКИ 
якості соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

Стан за 2020 рік

11

Частка отримувачів послуги (діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування), які були повернуті до закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, через відсутність взаєморозуміння, від загальної кількості дітей, влаштованих у сімейні форми виховання

41 %

22

Частка сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що припинили своє функціонування з причин неготовності опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів до виконання своїх функцій

0 %

33

Відсутність скарг щодо надавача соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

100%

Скарг не було

44

Отримувач соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, залучається до прийняття рішень в процесі здійснення усіх етапів соціальної послуги соціального супроводу та до процесу оцінювання якості її надання

100%

55

Дотримання строків відвідування отримувача соціальної послуги соціального супроводу за місцем його проживання (перебування)

100 %

66

Частка надавачів соціальної послуги соціального супроводу сім’ям, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які мають відповідну фахову освіту (100 %), пройшли відповідне навчання, пройшли чергове підвищення кваліфікації, від кількості тих, які потребують такої підготовки (0 %)

100 %

 

77

Частка надавачів соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, навантаження яких перевищує показник, визначений Державним стандартом соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, від загальної кількості надавачів цієї послуги

0 %

(не перевищую стандарту)

88

Рівень забезпечення приміщеннями, обладнанням і витратними матеріалами, необхідними для надання соціальної послуги соціального супроводу відповідно до встановлених норм

100%

Результати внутрішньої оцінки якості соціальної послуги соціального супроводу

 

Принципи надання соціальної послуги

Результат

1

Доступність соціальної послуги соціального супроводу

Добре

2

Незалежність отримувача соціальної послуги соціального супроводу

Добре

3

Захист та безпека отримувача соціальної послуги соціального супроводу

Добре

4

Конфіденційність інформації

Добре

 

Послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

Доступність соціальної послуги

Послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надається за місцем мешкання отримувачів послуг та у приміщенні Центру.

Приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності водопостачання, водовідведення, освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям. Є обладнані кімнати для проведення індивідуальних та групових консультацій.

Кабінети центру СССДМ знаходяться на першому поверсі, будівля є  доступною для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Інформація про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, розміщена на інформаційних стендах вздовж коридору центру, доступні буклети, плакати та листівки. Всім отримувачам соціальної послуги зрозумілий її зміст та умови її надання.

Незалежність отримувача соціальної послуги

Фахівці, які здійснюють соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, в своїй роботі застосовують індивідуальний підхід, шанобливе ставлення до расової приналежності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, громадянства та мови отримувачів соціальної послуги, не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

Сім’ям (особам), що перебували протягом 2020 року під соціальним супроводом, надавалася повна інформація про їх права та обов’язки, про центр та соціальні послуги, які надаються фахівцями, шляхом розповсюдження листівок, буклетів.

Захист та безпека отримувачів соціальної послуги

Фахівці із соціальної роботи, які надають послугу соціального супроводу, провадять свою діяльність із повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, застосування фізичного, психічного чи іншого насильства щодо них.

Отримувачі послуги соціального супроводу володіють інформацією про порядок оскарження непрофесійних дій фахівців, які здійснюють соціальний супровід.

Використання фахівцями із соціальної роботи речей сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, для особистих цілей, отримання коштів, подарунків не допускається. Кошти, подарунки від отримувачів соціальної послуги надавачам даної послуги не пропонуються.

Отримувачі соціальної послуги проінформовані щодо заборони вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин в приміщенні центру, недопустимість застосування насильства щодо надавача послуги.

Конфіденційність інформації

Фахівці із соціальної роботи, які надають соціальну послугу соціального супроводу, вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

Випадків розголошення конфіденційної інформації не було.

Послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, протягом 2020 року надавалася 3 фахівцями із соціальної роботи та практичним психологом, які мають повну вищу освіту, пройшли відповідне навчання за Програмою підготовки спеціалістів щодо соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, посадову інструкцію, що містить кваліфікаційні вимоги, регулює права та обов’язки надавачів. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям.

В ході оцінювання встановлено, що протягом 2020 року послугою соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплено 30 сімей, в них 61 дитина.

Протягом 2020 року закінчено соціальний супровід 17 сімей, в них 29  дітей, з них:

— з позитивним результатом 16 сімей, в них 26  дитини ( 94 %);

— без досягнення результату 1 сім’ї, в них 3 дітей ( 6 %);

Питання щодо сімей (осіб), які опинилися у складних життєвих обставинах, розглядалися на засіданнях Координаційної ради з питань соціальної роботи з сім’ями (особами), які перебувають у складних життєвих обставинах – 30 (100 %);

Укладено договорів про здійснення соціального супроводу – 30 (100 %);

Здійснено оцінку потреб сім’ї/особи – 30 (100 %);

Складено план соціального супроводу сім’ї/особи – 30 (100 %).

Директором центру видано накази про початок соціального супроводу та призначення відповідального фахівця – 30 (100 %).

Звіти за результатами соціального супроводу складаються разом з отримувачами послуги. Скарг стосовно надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, від отримувачів не надходило.

Аналіз якості соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

ПОКАЗНИКИ
якості соціального супроводу сімей, перебувають у складних життєвих обставинах

Стан за 2020 рік

11

Частка отримувачів послуги соціального супроводу, в яких після отримання послуги відбулося покращення фізичного, психологічного, соціального стану, від загальної кількості отримувачів цієї послуги

88 %

22

Частка отримувачів послуги, які повторно отримують послугу соціального супроводу, від загальної кількості отримувачів цієї послуги

10 %

33

Частка отримувачів послуги, які не набули належних навичок справлятися із складними життєвими обставинами (далі — СЖО), від загальної кількості отримувачів цієї послуги.

3 %

44

Частка отримувачів послуги, які набули навичок справлятися із СЖО та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів цієї послуги

88 %

55

Частка отримувачів послуги, яким достроково завершено надання послуги соціального супроводу у зв’язку з досягненням позитивного результату, від загальної кількості отримувачів цієї послуги.

0%

 не було

66

Частка отримувачів послуги, яким послуга надавалася відповідно до потреб отримувача, від загальної кількості отримувачів цієї послуги.

100 %

77

Частка надавачів послуги соціального супроводу, у яких перевищено навантаження відповідно до Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, від загальної кількості надавачів цієї послуги.

25 %

 

88

Рівень забезпечення приміщеннями, обладнанням і витратними матеріалами, необхідними для надання послуги відповідно до встановлених норм.

100 %

Результати внутрішньої оцінки якості соціальної послуги соціального супроводу

 

Принципи надання соціальної послуги

Результат

1

Доступність соціальної послуги соціального супроводу

Добре

2

Незалежність отримувача соціальної послуги соціального супроводу

Добре

3

Захист та безпека отримувача соціальної послуги соціального супроводу

Добре

4

Конфіденційність інформації

Добре

Оцінка якості соціальних послуг консультування, соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що надавались у 2020 році, в цілому

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

Добре

Продовжувати роботу із суб’єктом

Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Первомайської міскої ради заплановано ряд заходів для покращення роботи з надання послуг  консультування, соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що надавались у 2020 році:

— підвищення рівня кваліфікації фахівців із соціальної роботи (участь у семінарах, навчаннях, нарадах);

— підвищення професійного рівня фахівців із соціальної роботи шляхом проведення  нарад, робочих супервізій з питань надання соціальних послуг та ведення документації згідно вимог Державних стандартів.

— тісна взаємодія зі службою у справах дітей для своєчасного отримання копій рішень про створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, призначення опіки/піклування, обліково-статистичних карток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, індивідуальних планів соціального захисту дитини для якісного здійснення соціального супроводу;

— розгляд питань щодо сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, на Комісії з питань захисту прав дитини.

 

Голова Комісії з внутрішньої

оцінки якості соціальних послуг                                  Світлана ЧЕРЕДНИК

 

Переглядів: 687
Дата публікації: 11:33 17.03.2021
Міський голова
Надіслати електронне звернення
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Відшкодування вартості отриманих послуг при самостійному санаторно-курортному лікуванні на території   18.06.2024
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД 2024‑2   18.06.2024
Щомісячна адресна грошова допомога дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України   12.06.2024
Щомісячна адресна грошова допомога на оплату житлово-комунальних послуг   12.06.2024
Звіт про періодичне відстеження результативності рішення міської ради від 11.09.2014 №1051-61/6 "Про   07.06.2024
Виплата часткової компенсації за виготовлення та встановлення пам’ятних знаків (надгробків) на могил   03.06.2024
Компенсація оплати за навчання захисникам і захисницям України   03.06.2024
Співпраця з КНП "Центр Життєстійкості". Про надання послуги життєстійкості   03.06.2024
соціальна картка Терцентр   22.05.2024
соціальна картка Життєстійкість   22.05.2024
Посилання
 
 
 
 

 

 
Пошук
Міська владаМіський головаМіська радаКерівний складСтруктураВакансіїЗаходи щодо запобігання корупціїГрафік особистого прийому громадянГрафік виїзних прийомів громадянІнструкція з діловодства у виконавчому комітеті Первомайської міської ради (зі змінами Розпорядження міського голови від 01.04.2020р. №59)ДокументиРезультати поіменного голосуванняРішення Первомайської міської ради Харківської областіРішення виконавчого комітету Первомайської міської радиРозпорядження міського голови з основної діяльностіПроекти рішень Первомайської міської радиПроекти рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської областіПереліки розпоряджень міського голови з основної діяльностіПротоколиАрхів рішень Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіПрозоре містоБюджет та фінансиПоточна діяльністьДокументиКомунальна власністьЖитлові питанняЗакупівліОчищення владиВідкриті даніДоступ до публічної інформаціїРегуляторна політика
Первомайська міська рада Харківської області >>>