Додаток 2 Порядок конкурсу

Додаток 2

до наказу відділу освіти

від 30.04.2021 № 98

 

 ПОРЯДОК

 проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу

«Первомайський ліцей №7 Первомайської міської ради Харківської області»

 

Цей порядок визначає правові та організаційні засади проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу  «Первомайський ліцей №7 Первомайської міської ради Харківської області»  як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Первомайської міської територіальної громади, затвердженого рішенням 10 сесії 8 скликання Первомайської міської ради від 29.04.2021 №209-10/8.

 

1. Загальні положення

1.1. Мета проведення конкурсу – об`єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на посаду директора комунального закладу «Первомайський  ліцей №7 Первомайської міської ради Харківської області» (далі – Первомайський ліцей №7).

1.2. Конкурс проводиться конкурсною комісією, яка затверджена рішенням 10 сесії 8 скликання Первомайської міської ради від 29.04.2021 №210-10/8 «Про визначення уповноваженого органу за підготовку та проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу «Первомайський  ліцей №7 Первомайської міської ради Харківської області» та затвердження складу конкурсної комісії».

1.3. До участі в конкурсі допускаються кандидати, документи яких відповідають вимогам чинного законодавства.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам або надали недостовірні відомості, за рішенням конкурсної комісії до участі в конкурсі не допускаються.

1.4. Об`єктивність проведення конкурсу забезпечується рівними умовами (тривалість проведення конкурсу, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.5. Перелік питань для перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів у сфері освіти затверджується наказом відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської  області (далі – відділ освіти).

1.6. Питання мають бути актуальними, грунтуватися на нормах чинного законодавства України.

1.7. Перелік питань розміщується на сайтах Первомайської міської ради, відділу освіти, комунального закладу «Первомайський ліцей №7 Первомайської міської ради Харківської області».

1.8. Процедура конкурсу складається з трьох етапів:

    І. Організаційна підготовка проведення конкурсу.

   ІІ. Конкурсний відбір:

1. Письмове тестування.

2. Перевірка професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання.

3. Публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу освіти.

   ІІІ. Оцінювання та підбиття підсумків.

        Відділ освіти за погодженням голови конкурсної комісії визначає дату проведення конкурсу та повідомляє кандидатів про місце та час його проведення.

1.9. Не пізніше п`яти робочих днів до початку проведення конкурсу кандидати знайомляться із закладом  освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування закладу.

 

2. Організаційна підготовка проведення конкурсу

2.1. Організаційна підготовка проводиться в день проведення конкурсу з усіма кандидатами на посаду директора Первомайського ліцею №7.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру проведення конкурсу та забезпечує (за необхідності) технічні умови для захисту перспективного плану розвитку закладу освіти.

2.3. Спірні питання вирішуються головою конкурсної комісії.

 

3. Проведення конкурсу

3.1. Під час проведення конкурсу та підготовки відповідей на тести в приміщенні мають бути присутніми не менше двох третин затвердженого складу конкурсної комісії.

3.2. Конкурсні завдання виконують одночасно усі кандидати на посаду директора Первомайського ліцею №7.

3.3. Приміщення для проведення конкурсу має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання.

Учасники конкурсу не можуть самостійно залишати приміщення, в якому проходить конкурс, до його закінчення.

3.4. Тестування та розв`язання ситуаційного завдання складається письмово за білетами, які пропонуються учасникам за їхнім вибором.

3.5. Конкурсні завдання виконуються державною мовою.

3.6. Після підготовки відповідей на аркуші ставиться підпис учасника та дата  проведення конкурсу.

3.7. Загальний час підготовки відповіді на письмове тестування має становити не більше 30 хвилин.

3.8. Усі кандидати, які претендують на посаду  директора Первомайського ліцею №7, розв`язують однакові ситуаційні завдання, на які надається не більше 30 хвилин.

3.9. Захист перспективного плану здійснюється кожним кандидатом окремо згідно черги. Черга формується на підставі подання документів.

 

4. Оцінювання конкурсних завдань

4.1. Для визначення результатів тестування використовується така система: за кожну правильну відповідь виставляється 1 бал. Результати тестування вважаються позитивними, якщо учасник набрав пороговий рівень балів (50%).

4.2. Під час виконання ситуаційних завдань визначаються вимоги до професійної компетентності кандидата, які будуть оцінюватись за результатами їх розв`язання (максимальна кількість балів – 10).

Конкурсна комісія визначає результати розв`язання ситуаційного завдання згідно з установленими вимогами до професійної компетентності кандидатів.

Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв`язання ситуаційного завдання за кожною окремою вимогою виставляються такі бали:

6-10 балів – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов`язків;

1-5 балів – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі мінімально достатньому для виконання посадових обов`язків;

0 балів – кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

Оцінювання професійної компетентності кандидатів  за кожною окремою вимогою під час розв`язання ситуаційного завдання здійснюється шляхом виведення середнього балу, який вносять до відомості про результати  розв`язання ситуаційного завдання.

4.3. Окремо оцінюється захист перспективного плану розвитку.

 

 

Критерії

Обгрунтування критеріїв

Бали

1. Зміст

1.1. Розуміння завдання

- робота демонструє точне розуміння завдання;

- використані матеріали, що мають відношення до теми  і ті, що не мають відношення до теми;

-   використані матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми, зібрана інформація не аналізується і не оцінюється

6

 

3

 

 

0

1.2.  Повнота розкриття теми

- повно;

- частково;

- не розкрита

6

3

0

1.3. Авторська оригінальність

- унікальна робота, містить велику кількість оригінальних, винахідницьких прийомів;

-  в роботі наявні авторські знахідки;

- стандартна робота, не відрізняється авторською індивідуальністю, наявний плагіат

6

 

 

3

0

2. Зміст

2.1. Якість доповіді

- аргументованість основних позицій, композиція виступу логічна, повнота представлених у презентації результатів роботи;

- порушено логіку виступу, неповне представлення результатів роботи, неповна система аргументації;

- немає аргументів щодо обгрунтування основних положень, повне порушення логіки, не представлені результати дослідження

6

 

 

 

3

 

 

0

2.2. Обсяг та глибина знань за темою

- доповідач демонструє ерудицію, відображає міжгалузеві зв`язки;

-  доповідач грамотно викладає матеріал, проте не показує достатньо глибоких знань;

- доповідач виявляє повну відсутність володіння матеріалом 

6

 

3

 

 

0

2.3. Відповіді на питання

- доповідач переконливо і повно відповідає на питання, намагається використати відповіді для успішного розкриття теми;

- доповідач не на всі питання може знайти переконливі відповіді;

- доповідач не може відповісти на питання або під час відповідей поводиться некоректно

6

 

 

 

3

 

0

2.4. Ділові та вольові якості доповідача

- доповідач прагне досягти високих результатів, готовий до дискусії, дружньо налаштований, контактний;

-  доповідач готовий до дискусії, не завжди виявляє доброзичливість;

- доповідач не готовий до дискусії, уникає контакту

6

 

 

3

 

0

 

Усього:

 

 

42

 

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами  конкурсної комісії у відповідальної особи за ведення кадрової роботи у відділі освіти.

 

5. Підбиття підсумків

 

5.1. Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів до відомості.

5.2. Кандидати, які не впоралися із завданнями конкурсу, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

5.3. Конкурсна комісія за  результатами конкурсних випробувань протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсу визначає переможця  або визнає конкурс таким, що не відбувся.

 

6. Оприлюднення результатів

Конкурсна комісія  протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору оприлюднює результати конкурсу на офіційних вебсайтах Первомайської міської ради, відділу освіти, Первомайського ліцею №7.

 

Переглядів: 373
Дата публікації: 14:37 05.05.2021
Міський голова
Надіслати електронне звернення
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання
 
 
 
 

 

 
Пошук
Міська владаМіський головаМіська радаКерівний складСтруктураВакансіїЗаходи щодо запобігання корупціїГрафік особистого прийому громадянГрафік виїзних прийомів громадянІнструкція з діловодства у виконавчому комітеті Первомайської міської ради (зі змінами Розпорядження міського голови від 01.04.2020р. №59)ДокументиРезультати поіменного голосуванняРішення Первомайської міської ради Харківської областіРішення виконавчого комітету Первомайської міської радиРозпорядження міського голови з основної діяльностіПроекти рішень Первомайської міської радиПроекти рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської областіПереліки розпоряджень міського голови з основної діяльностіПротоколиАрхів рішень Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіПрозоре містоБюджет та фінансиПоточна діяльністьДокументиКомунальна власністьЖитлові питанняЗакупівліОчищення владиВідкриті даніДоступ до публічної інформаціїРегуляторна політика
Первомайська міська рада Харківської області >>>