Громадянам | Соціальний захист | Управління соціального захисту населення Первомайської міської ради Харківської області | ... | КОНКУРСИ | Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з місцевого бюджету у 2022 році
Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з місцевого бюджету у 2022 році

Управління соціального захисту населення Первомайської міської ради (далі - Управління) оголошує конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування (далі - громадські об’єднання), для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з місцевого бюджету у 2022 році.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку використання коштів місцевого бюджету для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі), затвердженого рішеннями Первомайської міської ради від 26 серпня 2021 року  №  330-16/8.

Метою конкурсу є розвиток партнерства з громадськими об’єднаннями, залучення їх до життя громади, до розв’язання соціальних проблем громадян, які мешкають на території  Первомайської міської територіальної громади.     

У конкурсі можуть брати участь громадські об’єднання, які:

1) є юридичними особами та зареєстровані в установленому чинним законодавством України порядку;

2) зареєстровані не пізніше ніж за шість місяців до дати оголошення конкурсу.

Конкурсні пропозиції, які подаються на конкурс, мають бути спрямовані на вирішення наступних цілей та пріоритетних завдань:

 • забезпечення статутної діяльності громадських об’єднань;
 • надання соціальних послуг ветеранам та особам з інвалідністю для забезпечення реабілітації, соціалізації, адаптації тощо;
 • інформаційну та культурно-просвітницьку діяльність для ветеранів та осіб з інвалідністю;
 • популяризація здорового способу життя серед населення;
 •  відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат.

Кошти місцевого бюджету, надані громадським об’єднанням, спрямовуються на такі види діяльності:

1) реалізацію програм (проєктів, заходів) громадських об’єднань за результатами конкурсу, а саме:

- відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних із вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, становленням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників;

- проведення заходів з пошуку, ексгумації та перепоховання останків загиблих(крім видатків розвитку);

- проведення спортивно-реабілітаційних заходів;

- проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за «круглим столом» та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проєкту, заходу);

- розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань із питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів, осіб з інвалідністю та щодо діяльності громадських об’єднань, без права їх подальшого використання в комерційних цілях;

2) адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадських об’єднань для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів), а саме:

- оренду нежитлових приміщень, в яких громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність, у разі відсутності власних приміщень або наданих їм безоплатно відповідно до статті 20 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

- оплату комунальних послуг у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність;

- оплату праці (матеріальне заохочення) не більше як трьох штатних працівників у розмірі не більше середньої заробітної плати по Україні за минулий рік;

- придбання канцелярських товарів;

- оплату послуг зв’язку та з обслуговування оргтехніки;

- оплату послуг з придбання та використання програм бухгалтерського обліку;

  - придбання періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту і реабілітації осіб з інвалідністю, діяльності громадських об’єднань та бухгалтерського обліку (тільки для громадських об’єднань осіб з інвалідністю);

  - оплату послуг з придбання, встановлення, користування та обслуговування довідково-інформаційних, системних програм, а також нотаріальних послуг з оформлення установчих документів громадського об’єднання, що надаються державними нотаріальними конторами (тільки для громадських об’єднань осіб з інвалідністю);

-  інші витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності громадського об’єднання, організаційний розвиток, які підтверджені відповідними документами (тільки для громадських об’єднань осіб з інвалідністю);

3) витрати на організаційний розвиток громадського об’єднання осіб з інвалідністю, у тому числі:

- оплату короткострокового навчання працівників громадського об’єднання на тренінгах, конференціях, курсах тощо;

- оплату перекладацьких, редакторських та юридичних послуг;

- придбання офісної техніки (видатки споживання), витратних матеріалів для офісно їтехніки;

- оплату вартості послуг з розробки, вдосконалення, перекладу веб-сайту громадського об’єднання, користування хостингом та доменним ім’ям сайту.

Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію програми (проєкту, заходу) на адміністративні витрати закладається  не більше:

 • для громадських об’єднань ветеранів адміністративні витрати -  20 відсотків від загального обсягу коштів фінансової підтримки;
 • для громадських об’єднань осіб з інвалідністю на витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності, організаційний розвиток громадського об’єднання – 55 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки.

            За рахунок коштів місцевого бюджету, що спрямовуються на фінансову підтримку громадських об’єднань, можуть здійснюватися видатки на:

 • оплату послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг), що передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, які залучаються до підготовки, реалізації проєкту або проведення заходу на підставі укладених цивільно-правових договорів (видатки на оплату послуг залучених спеціалістів не мають перевищувати 20 відсотків від загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки, які призначаються для реалізації програми (проєкту, заходу));
 • оплату праці працівників, які безпосередньо залучені до реалізації програми (проєкту, заходу) та оплата праці яких не включена до витрат на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності (тільки для громадських об’єднань осіб з інвалідністю);
 • оренду нерухомого майна (тільки для громадських об’єднань осіб з інвалідністю);
 • оренду приміщень, території, споруди;
 • художнє та технічне оформлення місць реалізації програми (проєкту, заходу);
 • оплату транспортних послуг (у тому числі оренду транспортних засобів);
 • оренду обладнання, оргтехніки;
 • оплату поштових витрат та послуг зв’язку;
 • оплату поліграфічних та інформаційних послуг;
 • придбання канцелярських та господарчих товарів, необхідних для проведення програм (проєктів, заходів), крім основних засобів;
 • оплату витрат на проїзд, харчування та проживання учасників програм (проектів, заходів),які залучені до виконання програми (проєкту, заходу), в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 року № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”;
 • одноразове навчання працівника громадського об’єднання ветеранів, відповідального за підготовку та проведення тендера (торгів), у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за тендерною процедурою;
 • інші витрати, обумовлені специфікою реалізації програми (проєкту, заходу), за умови, що такі витрати були зазначені у конкурсній пропозиції, яку визначено переможцем конкурсу.

Забороняється використання коштів місцевого бюджету на:

1) придбання товарів довгострокового користування (меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо);

2) виконання програм (проєктів, заходів), метою яких є отримання прибутку;

3) надання матеріальної допомоги, грантів та інших видів виплат населенню;

4) оплату фуршетів та банкетів;

5) пропагування діяльності релігійних та політичних організацій;

6) придбання подарунків, сувенірної продукції із символікою громадських об’єднань.

Граничний обсяг фінансування однієї програми (проєкту, заходу) за рахунок коштів місцевого бюджету становить не більше 50 тис. грн.

Для участі в конкурсі необхідно надати Управлінню такі документи:

 1. заяву про участь у конкурсі за формою, наведеною у додатку 4, із зазначенням найменування  інституту громадянського суспільства соціального спрямування  та назви програми (проєкту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства соціального спрямування;
 2. довідку учасника конкурсу за формою, наведеною у додатку 3;
 3. копію Статуту (Положення) інституту громадянського суспільства соціального спрямування;
 4. копію рішення уповноваженого органу про внесення інституту громадянського суспільства соціального спрямуваннядо Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 5. копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 6. звіт про використання бюджетних коштів за попередній рік з відповідними підтверджуючими документами (дляінституту громадянського суспільства соціального спрямування, яке отримало бюджетні кошти у попередньому році).
 7. опис програми (проєкту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), за формами, наведеними у додатках 5,6. Опис програми (проєкту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) інші громадські об’єднання, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;
 8. листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, громадських організацій, інших організацій та установ (у разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу);
 9. інформацію про діяльність громадського об’єднання, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства соціального спрямування, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення, за формою, наведеною у додатку7.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Проекти, що подаються для участі у конкурсі повинні бути розраховані не більше ніж на два місяці.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції надаються у друкованій формі та не повертаються учасникові конкурсу.

Громадські об’єднанняможуть подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції приймаються з 01 жовтня по 01 листопада 2021 року включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, за адресою:   64102, Харківська обл., м.Первомайський, 4 мікрорайон, буд.21, к.1, 25.

Консультація та додаткова інформація за телефонами 3-40-85, 3-50-15.

Приєднані документи
Переглядів: 1021
Дата публікації: 14:31 30.09.2021
Міський голова
Надіслати електронне звернення
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання
 
 
 
 

 

 
Пошук
Міська владаМіський головаМіська радаКерівний складСтруктураВакансіїЗаходи щодо запобігання корупціїГрафік особистого прийому громадянГрафік виїзних прийомів громадянІнструкція з діловодства у виконавчому комітеті Первомайської міської ради (зі змінами Розпорядження міського голови від 01.04.2020р. №59)ДокументиРезультати поіменного голосуванняРішення Первомайської міської ради Харківської областіРішення виконавчого комітету Первомайської міської радиРозпорядження міського голови з основної діяльностіПроекти рішень Первомайської міської радиПроекти рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської областіПереліки розпоряджень міського голови з основної діяльностіПротоколиАрхів рішень Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіПрозоре містоБюджет та фінансиПоточна діяльністьДокументиКомунальна власністьЖитлові питанняЗакупівліОчищення владиВідкриті даніДоступ до публічної інформаціїРегуляторна політика
Первомайська міська рада Харківської області >>>