Міська влада | Структура | Центр соціальних служб Первомайської міської ради Харківської області | Поточна діяльність | Звіт про проведення ЦСС внутрішньої оцінки якості соціальних послуг за 1 півріччя 2023 року
Звіт про проведення ЦСС внутрішньої оцінки якості соціальних послуг за 1 півріччя 2023 року

 

 Звіт

про проведення Центром соціальних служб Первомайської міської ради

 Харківської обл.  внутрішньої оцінки якості соціальних послуг,

які надавались у І півріччі 2023 року

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», наказу директора центру від 03.01.2020 № 09 «Про призначення відповідального та створення комісії з оцінки якості соціальних послуг» в липні 2023 року проведено внутрішню оцінку якості надання послуг консультування, соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, соціальної профілактики, соціальної інтеграції та реінтеграції, представництва інтересів та інформування  за І півріччя 2023 року. 

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувались показники якості соціальних послуг, які визначено у Державному стандарті соціальної послуги консультування, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 02.07.2015 № 678; у Державному стандарті соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 11.08.2017 № 1307; у Державному стандарті соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 № 318; у Державному стандарті соціальна профілактика, затвердженого  наказом Міністерства соціальної політики України від 10.09.2015 № 912; Державному стандарті соціальної інтеграції та реінтеграції, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 19.09.2013 № 596, Державному стандарті соціальної послуги представництва інтересів, затверджено наказом Міністерства соціальної політики від 31.12.2015р. № 1261, наказі Мінстерства соціальної політики від 28.10.14 № 828.

Під час внутрішньої оцінки якості соціальних послуг було проведено:

— аналіз інформаційно-методичного забезпечення, забезпечення приміщенням, обладнанням для надання послуг, кадрових ресурсів;

— спостереження за процесом надання соціальних послуг;

— супервізійні робочі наради;

— аналіз особових справ сімей, які перебували під соціальним супроводом;

— аналіз звітів за результатами соціального супроводу сім’ї/особи;

— вивчення документ

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
соціальної послуги консультування

Доступність соціальної послуги

Послуга надається відповідно до Державного стандарту соціальної послуги консультування, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 02.07.2015 № 678 за місцем мешкання отримувачів послуг та у приміщенні Центру.

Інформація про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги  розміщена на інформаційних стендах вздовж коридору центру, доступні буклети, плакати та листівки. Всім отримувачам соціальної послуги зрозумілий її зміст та умови її надання.

Незалежність отримувача соціальної послуги

Фахівці, які надають послугу консультування, в своїй роботі застосовують індивідуальний підхід, шанобливе ставлення до расової приналежності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, громадянства та мови отримувачів соціальної послуги, не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

Захист та безпека отримувачів соціальної послуги

Фахівці із соціальної роботи, які надають послугу провадять свою діяльність із повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, застосування фізичного, психічного чи іншого насильства щодо них.

Отримувачі послуги володіють інформацією про порядок оскарження непрофесійних дій фахівців, які здійснюють соціальний супровід.

Використання фахівцями із соціальної роботи речей сімей (осіб), для особистих цілей, отримання коштів, подарунків не допускається. Кошти, подарунки від отримувачів соціальної послуги надавачам даної послуги не пропонуються.

Отримувачі соціальної послуги проінформовані щодо заборони вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин в приміщенні центру, недопустимість застосування насильства щодо надавача послуги.

Конфіденційність інформації

Фахівці із соціальної роботи, які надають соціальну послугу консультування, вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних». Випадків розголошення конфіденційної інформації не було.

Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям.

1. Кількісні показники.

Кількість скарг і результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги) скарг стосовно надання соціальних послуг від отримувачів не надходило;

Кількість задоволених звернень за отриманням соціальної послуги (% від загальної кількості звернень) – 100% ;

Чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%) – 100% ;

Періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги – один раз на рік;

Відповідність встановлених показників якості (встановлюється шляхом здійснення моніторингу) – за результатами минулорічного моніторингу надання соціальних послуг отримано  оцінку «Добре».

2. Якісні показники

1) адресність та індивідуальний підхід

Основні дії та заходи надання соціальної послуги консультування виконуються відповідно до вимог Державного стандарту та відповідають визначеним індивідуальним потребам її отримувача. Вибірковий аналіз  карток визначення індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги консультування, алфавітних карток отримувачів соціальної послуги та опитування клієнтів центру показав, що  соціальна послуга консультування надається у відповідності до індивідуальних потреб отримувачів.

2) результативність

Протягом І півріччя 2023 року надано   послугу консультування 1372 сім’ям/особам наступних категорій:

 • постраждалі від жорстокого поводження та насильства -3;
 • внутрішньо переміщені сім'ї (особи) – 494;
 • учасників АТО – 23;
 • одинока матір (батько) -27;
 • сім’ї, в яких  батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання своїх обов’язків із виховання дитини – 14;
 • сім'ї, члени яких перебувають / перебували у конфлікті з законом – 22;
 • сім'ї, яких торкнулася проблема ВІЛ – 2;
 • сім'ї, де є алко/наркозалежні члени родини – 4;
 • сім'ї, де один чи кілька членів мають інвалідність – 147;
 • сім'ї усиновлювачів – 1;
 • сім'ї опікунів / піклувальників – 10;
 • прийомні сім’ї / ДБСТ – 6;
 • сім'ї патронатних вихователів – 3;
 • особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 10;
 • сім'ї, яким призначена державна допомога при народженні дитини – 51;
 • особи похилого віку – 152;
 • інші – 403.

За результатами проведеної роботи були задоволені потреби клієнтів щодо допомоги в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних потреб, шляхів їх вирішення, налагодження зв’язків з членами родини і громади, отримання психологічної допомоги. Протягом звітного періоду 1703 клієнтам центру надано 8214 послуг консультування, в тому числі надані в ході надання послуг соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироту і діти,позбавлені батьківського піклування.

3) своєчасність

 Вибірковий аналіз  карток з визначення індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги консультування та алфавітних карток отримувачів соціальних послуг показав, що  надання соціальної послуги консультування відбувається у строки та терміни, визначені Державним стандартом.

4) доступність та відкритість

Послуга  консультування  надається у приміщенні  центру та за місцем мешкання отримувачів послуг.

Приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності водопостачання, водовідведення, освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям. Є обладнані кімнати для проведення індивідуальних та групових консультацій.

Кабінети ЦСС знаходяться на  першому поверсі, будівля є доступною для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Вздовж коридору оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, доступні буклети, плакати та листівки.

Інформація щодо заходів, послуг ЦСС, постійно висвітлюється на сайті Первомайської міської ради.

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги

Отримувачам послуги консультування надавалась повна інформацію про центр та соціальні послуги, які надаються фахівцями. Надавачі послуги завжди відносяться з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги консультування та не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

В центрі ведеться журнал відгуків та пропозицій, в якому отримувачі соціальної послуги залишають відгуки про ставлення до них надавачів соціальної послуги

Працівники, які надають соціальні послуги, вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

6) професійність

В центрі затверджено штатний розпис в кількості 7,75 посад, кількість фактично працюючих станом на 01.07.2023 року 7,5 осіб, що становить  97 % від загальної кількості затверджених посад. 

Наявні затверджені посадові інструкції, всі працівники ознайомлені зі своїми посадовими інструкціями під особистий підпис.

Розроблено графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників. Всі працівники центру щомісячно брали участь у  навчальних заходах у форматі вебінарів та тренінгів, які проводив Харківський обласний центр соціальних служб. Один фахівець із соціальної роботи  пройшов підвищення кваліфікації та отримав сертифікат державного зразку.

В особових справах працівників центру наявні документи / завірені копії документів про освіту державного зразка). Всі фахівці центру мають повну освіту педагогічного або психологічного вищу.

Наявні  особисті медичні книжки фахівців із соціальної роботи центру.

Приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності водопостачання, водовідведення, освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям. Є обладнані кімнати для проведення індивідуальних та групових консультацій. Транспорту для надання соціальної послуги немає.

Всі працівники Центру  беруть участь у нарадах, конференціях з обміну досвідом, круглих столах, що проводить Харківський обласний центр соціальних служб, у тому числі за допомогою інтернет-ресурсів.

Кількісні показники якості надання соціальної послуги консультування

Кількісні показники

від 0% до 20%

від 21% до 50%

від 51% до 100%

Кількість скарг та результати їх розгляду

 

 

100%

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги консультування

 

 

100%

чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації

 

 

100%

періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги

 

 

100%

Якісні показники надання соціальної послуги консультування

Показники якості від

від 80% до 100% «Добре»

51% до 79% «Задовільно»

від 0% до 50% «Незадовільно»

Адресність та індивідуальний підхід

100%

 

 

Результативність

100%

 

 

Своєчасність

100%

 

 

Доступність та відкритість

100%

 

 

Повага гідності отримувача

100%

 

 

Професійність

100%

 

 

Результати внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги консультування

 

Принципи надання соціальної послуги

Результат

1

Доступність соціальної послуги соціального супроводу

Добре

2

Незалежність отримувача соціальної послуги соціального супроводу

Добре

3

Захист та безпека отримувача соціальної послуги соціального супроводу

Добре

4

Конфіденційність інформації

Добре

Послуга соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

          Послуга надається відповідно до Державного стандарту соціальної послуги соціальний супровід сімей, яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 11.08.2017 № 1307.

Соціальна послуга соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування - комплекс заходів, що передбачає допомогу у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім’ї, адаптацію дитини в нових умовах, створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні, захист майнових, житлових та інших прав дитини, сприяння навчанню та розвитку дитини, допомогу у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків, у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення, підготовку дитини до виходу із сім’ї, в тому числі до самостійного життя.

Послуга соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування складається багатьох компонентів: допомога у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім'ї; адаптація дитини в нових умовах; створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні; захист майнових, житлових та інших прав дитини; сприяння навчанню та розвитку дитини; допомога у зміцненні / відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; допомога у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення; підготовка дитини до виходу із сім'ї, у тому числі і до самостійного життя.

Відповідно до основних дій та заходів, що становлять зміст соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування прийомним батькам, батькам-вихователям та дітям, які виховуються в цих сім’ях надавалися послуги інформування, консультування, психологічної допомоги (очно, телефоном);  відвідування отримувачів соціальної послуги за місцем їх  проживання не рідше одного разу на два місяці, посередництва, представництва інтересів, соціальна профілактика.

В ході оцінювання встановлено, що протягом І півріччя 2023 року послугу соціального супроводу отримували 4 прийомні сім’ї, в яких знаходяться на вихованні  10 дітей, 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких знаходиться на вихованні 12 дітей та дві сім’ї піклувальників, в яких знаходилось на вихованні 2 дітей. У зв’язку з агресією Російської федерації 2 прийомні сім’ї та 2 дитячих будинка сімейного типу знаходяться за межами України. Під час соціального супроводу  даних сімей зв’язок з ними підтримується за допомогою телефонного зв’язку або доступних месенджерів.

Доступність соціальної послуги

Послуга соціального супроводу сімей (осіб), у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, надається за місцем мешкання отримувачів послуг та у приміщенні Центру.

Інформація про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги соціального супроводу сімей,в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування розміщена на інформаційних стендах вздовж коридору центру, доступні буклети, плакати та листівки. Всім отримувачам соціальної послуги зрозумілий її зміст та умови її надання.

Незалежність отримувача соціальної послуги

Фахівці, які здійснюють соціальний супровід сімей (осіб), в своїй роботі застосовують індивідуальний підхід, шанобливе ставлення до расової приналежності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, громадянства та мови отримувачів соціальної послуги, не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

Сім’ям (особам), що перебували протягом 1 півріччя 2023 року під соціальним супроводом, надавалася повна інформація про їх права та обов’язки, про центр та соціальні послуги, які надаються фахівцями, шляхом розповсюдження листівок, буклетів.

Захист та безпека отримувачів соціальної послуги

Фахівці , які надають послугу соціального супроводу, провадять свою діяльність із повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, застосування фізичного, психічного чи іншого насильства щодо них.

Отримувачі послуги соціального супроводу володіють інформацією про порядок оскарження непрофесійних дій фахівців, які здійснюють соціальний супровід.

Використання фахівцями речей сімей, які отримували послугу соціального супроводу, для особистих цілей, отримання коштів, подарунків не допускається. Кошти, подарунки від отримувачів соціальної послуги надавачам даної послуги не пропонуються.

Отримувачі соціальної послуги проінформовані щодо заборони вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин в приміщенні центру, недопустимість застосування насильства щодо надавача послуги.

Конфіденційність інформації

Фахівці із соціальної роботи, які надають соціальну послугу соціального супроводу, вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних». Випадків розголошення конфіденційної інформації не було.

Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям.

ПОКАЗНИКИ 
якості соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

1. Частка отримувачів послуги (діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування), які були повернуті до закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, через відсутність взаєморозуміння, від загальної кількості дітей, влаштованих у сімейні форми виховання.

Протягом звітного періоду жодна з 24 дітей не були повернуті або вилучені до закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

2. Частка сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що припинили своє функціонування з причин неготовності опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів до виконання своїх функцій.

Протягом  1 півріччя 2023 року послугу соціального супроводу отримували 4 прийомні сім’ї, в яких знаходяться на вихованні  10 дітей, 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких знаходиться на вихованні 12 дітей та дві сім’ї піклувальників, в яких знаходилось на вихованні 2 дітей.

3. Відсутність скарг щодо надавача соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

Скарг стосовно надання соціальної послуги соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського потенціалу, від отримувачів не надходило.

4. Отримувач соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, залучається до прийняття рішень в процесі здійснення усіх етапів соціальної послуги соціального супроводу та до процесу оцінювання якості її надання.

Прийомні батьки, батьки вихователі та піклувальники залучаються до прийняття рішень в процесі здійснення усіх етапів соціальної послуги соціального супроводу та до процесу оцінювання якості її надання.

5. Дотримання строків відвідування отримувача соціальної послуги соціального супроводу за місцем його проживання (перебування).

Відповідно до основних дій та заходів надання соціальної послуги частота відвідування ПС ДБСТ та сімей опікунів/піклувальників складає не менше ніж одного разу щотижня протягом першого місяця; наступні три місяці - не менше одного разу на два тижні; надалі протягом першого року функціонування - за потреби, але не рідше одного разу на місяць; потім - не рідше одного разу на два місяці. Прийомні сім’ї функціонують з 2007 року, ДБСТ з 2020, дві опікунських сім’ї створені у 2022 році. Строки відвідування сімей не були порушені, відповідають вимогам.

6. Частка надавачів соціальної послуги соціального супроводу сім’ям, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які мають відповідну фахову освіту (%), пройшли відповідне навчання (%), пройшли чергове підвищення кваліфікації, від кількості тих, які потребують такої підготовки (%).

Послуга соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування надавалася заступником директора – керівником служби соціальної роботи, та фахівцем із соціальної роботи, які мають повну вищу освіту психологічного та педагогічного спрямування, пройшли відповідне навчання, мають посадову інструкцію, що містить кваліфікаційні вимоги. Підвищення кваліфікації спеціалістів, які надають послугу заплановано для заступника директора у 2023 році, для провідного фахівця із соціальної роботи у 2024 році.  

7. Частка надавачів соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, навантаження яких перевищує показник, визначений Державним стандартом соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, від загальної кількості надавачів цієї послуги.

Навантаження працівників, які надають послугу не перевищує  показник, визначений Державним стандартом соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

8. Рівень забезпечення приміщеннями, обладнанням і витратними матеріалами, необхідними для надання соціальної послуги соціального супроводу відповідно до встановлених норм.

Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям

ПОКАЗНИКИ 
якості соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

Стан за 1 півріччя  2023 р

1.

Частка отримувачів послуги (діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування), які були повернуті до закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, через відсутність взаєморозуміння, від загальної кількості дітей, влаштованих у сімейні форми виховання

0 %

2.

Частка сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що припинили своє функціонування з причин неготовності опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів до виконання своїх функцій

0 %

3.

Відсутність скарг щодо надавача соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

100%

Скарг не було

4.

Отримувач соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, залучається до прийняття рішень в процесі здійснення усіх етапів соціальної послуги соціального супроводу та до процесу оцінювання якості її надання

100%

5.

Дотримання строків відвідування отримувача соціальної послуги соціального супроводу за місцем його проживання (перебування)

100 %

6.

Частка надавачів соціальної послуги соціального супроводу сім’ям, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які мають відповідну фахову освіту- (100 %), пройшли відповідне навчання - 100%, пройшли чергове підвищення кваліфікації, від кількості тих, які потребують такої підготовки (50 %)

 %

 

7.

Частка надавачів соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, навантаження яких перевищує показник, визначений Державним стандартом соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, від загальної кількості надавачів цієї послуги

0 %

(не перевищує стандарту)

8.

Рівень забезпечення приміщеннями, обладнанням і витратними матеріалами, необхідними для надання соціальної послуги соціального супроводу відповідно до встановлених норм

100%

Результати внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

 

Принципи надання соціальної послуги

Результат

1

Доступність соціальної послуги соціального супроводу

Добре

2

Незалежність отримувача соціальної послуги соціального супроводу

Добре

3

Захист та безпека отримувача соціальної послуги соціального супроводу

Добре

4

Конфіденційність інформації

Добре

Послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

          Послуга надається відповідно до Державного стандарту соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 № 318.

Соціальна послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах (далі - соціальна послуга), - комплекс заходів, що передбачає оцінку потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань, сприяння у отриманні інших послуг, допомогу в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними, навчання та розвиток навичок, спрямованих на подолання чи мінімізацію складних життєвих обставин.

Послуга соціального супроводу сімей /осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, протягом  І півріччя 2023 року надавалася 4 фахівцями із соціальної роботи та психологом, які мають повну вищу освіту, пройшли відповідне навчання за Програмою підготовки спеціалістів щодо соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, мають посадову інструкцію, що містить кваліфікаційні вимоги, регулює права та обов’язки надавачів

Звітного періоду послугу соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах отримали 43 сім’ї, в яких виховується 78 дітей.

Доступність соціальної послуги

Послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надається за місцем мешкання отримувачів послуг та у приміщенні Центру.

Інформація про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, розміщена на інформаційних стендах вздовж коридору центру, доступні буклети, плакати та листівки. Всім отримувачам соціальної послуги зрозумілий її зміст та умови її надання.

Незалежність отримувача соціальної послуги

Фахівці, які здійснюють соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, в своїй роботі застосовують індивідуальний підхід, шанобливе ставлення до расової приналежності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, громадянства та мови отримувачів соціальної послуги, не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

Сім’ям (особам), що перебували протягом 1 півріччя 2023 року під соціальним супроводом, надавалася повна інформація про їх права та обов’язки, про центр та соціальні послуги, які надаються фахівцями, шляхом розповсюдження листівок, буклетів.

Захист та безпека отримувачів соціальної послуги

Фахівці із соціальної роботи, які надають послугу соціального супроводу, провадять свою діяльність із повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, застосування фізичного, психічного чи іншого насильства щодо них.

Отримувачі послуги соціального супроводу володіють інформацією про порядок оскарження непрофесійних дій фахівців, які здійснюють соціальний супровід.

Використання фахівцями із соціальної роботи речей сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, для особистих цілей, отримання коштів, подарунків не допускається. Кошти, подарунки від отримувачів соціальної послуги надавачам даної послуги не пропонуються.

Отримувачі соціальної послуги проінформовані щодо заборони вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин в приміщенні центру, недопустимість застосування насильства щодо надавача послуги.

Конфіденційність інформації

Фахівці із соціальної роботи, які надають соціальну послугу соціального супроводу, вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних». Випадків розголошення конфіденційної інформації не було.

Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям.

В ході оцінювання встановлено, що протягом І півріччя   2023 року на обліку центру знаходилось 166 сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, в яких виховується 284 дитини. Послугу соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах отримували 47 сімей, в них 78 дітей.

Протягом звітного періоду  завершено соціальний супровід 16 сімей, в них 24 дитини, з них:

— з позитивним результатом 15 сімей, в них 24 дитини (32%);

— без досягнення результату 1сім’я, в ній 2 дітей ( 2 %);

Складено оцінку потреб сім’ї/особи та висновків  – 47(100 %);

Укладено договорів про здійснення соціального супроводу – 47 (100 %);

Складено план соціального супроводу сім’ї/особи – 47 (100 %).

Директором центру видано накази про надання послуги соціального супроводу та призначення відповідального фахівця – 47 (100 %).

Звіти за результатами соціального супроводу складаються разом з отримувачами послуги. Скарг стосовно надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, від отримувачів не надходило.

ПОКАЗНИКИ
якості соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

1. Частка отримувачів послуги соціального супроводу, в яких після отримання послуги відбулося покращення фізичного, психологічного, соціального стану, від загальної кількості отримувачів цієї послуги.

            У 15 сімей, в них 22дітей , в яких після отримання послуги відбулося покращення фізичного, психологічного, соціального стану

2. Частка отримувачів послуги, які повторно отримують послугу соціального супроводу, від загальної кількості отримувачів цієї послуги.

 Повторно  послуга соціального супроводу не надавалась.

3. Частка отримувачів послуги, які не набули належних навичок справлятися із складними життєвими обставинами (далі - СЖО), від загальної кількості отримувачів цієї послуги.

            Одна сім’я, в ній 2 дитини не набули належних навичок справлятися із складними життєвими обставинами. На комісію по Первомайського міськвиконкому з питань захисту прав дитини надано листа щодо доцільності позбавлення батьківського піклування матері по відношенню до своїх малолітніх дітей.

4. Частка отримувачів послуги, які набули навичок справлятися із СЖО та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів цієї послуги.

            15 сімей, в них 22 дитини, які набули навичок справлятися із СЖО та мінімізувати їхні наслідки

5. Частка отримувачів послуги, яким достроково завершено надання послуги соціального супроводу у зв’язку з досягненням позитивного результату, від загальної кількості отримувачів цієї послуги.

Дострокового завершення соціального супроводу не було.

6. Частка отримувачів послуги, яким послуга надавалася відповідно до потреб отримувача, від загальної кількості отримувачів цієї послуги.

            Всі сім’ї отримували послугу відповідно до їх  потреб.

7. Частка надавачів послуги соціального супроводу, у яких перевищено навантаження відповідно до Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, від загальної кількості надавачів цієї послуги.

Навантаження працівників, які надають послугу не перевищує  показник, визначений Державним стандартом соціального супроводу сімей, які перебувають уу складних життєвих обставинах.

8. Рівень забезпечення приміщеннями, обладнанням і витратними матеріалами, необхідними для надання послуги відповідно до встановлених норм.

Приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності водопостачання, водовідведення, освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям. Є обладнані кімнати для проведення індивідуальних та групових консультацій.

Кабінети ЦСС знаходяться на першому поверсі, будівля є  доступною для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Аналіз якості соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

ПОКАЗНИКИ
якості соціального супроводу сімей, перебувають у складних життєвих обставинах

Стан за 1 півріччя  2023 р

1.

Частка отримувачів послуги соціального супроводу, в яких після отримання послуги відбулося покращення фізичного, психологічного, соціального стану, від загальної кількості отримувачів цієї послуги

32 %

2.

Частка отримувачів послуги, які повторно отримують послугу соціального супроводу, від загальної кількості отримувачів цієї послуги

0%

3.

Частка отримувачів послуги, які не набули належних навичок справлятися із складними життєвими обставинами (далі — СЖО), від загальної кількості отримувачів цієї послуги.

2 %

4.

Частка отримувачів послуги, які набули навичок справлятися із СЖО та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів цієї послуги

21 %

5.

Частка отримувачів послуги, яким достроково завершено надання послуги соціального супроводу у зв’язку з досягненням позитивного результату, від загальної кількості отримувачів цієї послуги.

0%

 

6.

Частка отримувачів послуги, яким послуга надавалася відповідно до потреб отримувача, від загальної кількості отримувачів цієї послуги.

100 %

7.

Частка надавачів послуги соціального супроводу, у яких перевищено навантаження відповідно до Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, від загальної кількості надавачів цієї послуги.

0 %

 

 

8.

Рівень забезпечення приміщеннями, обладнанням і витратними матеріалами, необхідними для надання послуги відповідно до встановлених норм.

100 %

Результати внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

 

Принципи надання соціальної послуги

Результат

1

Доступність соціальної послуги соціального супроводу

Добре

2

Незалежність отримувача соціальної послуги соціального супроводу

Добре

3

Захист та безпека отримувача соціальної послуги соціального супроводу

Добре

4

Конфіденційність інформації

Добре

Послуга соціальної профілактики

Послуга надається відповідно до Державного стандарту соціальна профілактика, затвердженого  наказом Міністерства соціальної політики України від 10.09.2015 № 912.

Доступність соціальної послуги

Послуга надається за місцем мешкання отримувачів послуг та у приміщенні Центру.

Інформація про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги  розміщена на інформаційних стендах вздовж коридору центру, доступні буклети, плакати та листівки. Всім отримувачам соціальної послуги зрозумілий її зміст та умови її надання.

Незалежність отримувача соціальної послуги

Фахівці, які надають послугу соціальної профілактики, в своїй роботі застосовують індивідуальний підхід, шанобливе ставлення до расової приналежності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, громадянства та мови отримувачів соціальної послуги, не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

Захист та безпека отримувачів соціальної послуги

Фахівці із соціальної роботи, які надають послугу провадять свою діяльність із повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, застосування фізичного, психічного чи іншого насильства щодо них.

Отримувачі послуги володіють інформацією про порядок оскарження непрофесійних дій фахівців, які здійснюють соціальний супровід.

Використання фахівцями із соціальної роботи речей сімей (осіб), для особистих цілей, отримання коштів, подарунків не допускається. Кошти, подарунки від отримувачів соціальної послуги надавачам даної послуги не пропонуються.

Отримувачі соціальної послуги проінформовані щодо заборони вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин в приміщенні центру, недопустимість застосування насильства щодо надавача послуги.

Конфіденційність інформації

Фахівці із соціальної роботи, які надають соціальну послугу вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних». Випадків розголошення конфіденційної інформації не було.

Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям.

1. Кількісні показники.

Кількість скарг і результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги) скарг стосовно надання соціальних послуг від отримувачів не надходило;

Кількість задоволених звернень за отриманням соціальної послуги (% від загальної кількості звернень) – 100% ;

Чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%) – 100% ;

Періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги – один раз на рік;

Відповідність встановлених показників якості (встановлюється шляхом здійснення моніторингу) – за результатами моніторингу надання соціальних послуг отримано  оцінку «Добре».

2. Якісні показники

1) адресність та індивідуальний підхід

Основні дії та заходи надання соціальної послуги соціальна профілактика виконуються відповідно до вимог Державного стандарту та відповідають визначеним індивідуальним потребам її отримувача. Вибірковий аналіз  карток визначення індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги консультування, алфавітних карток отримувачів соціальної послуги та опитування клієнтів центру показав, що  соціальна послуга консультування надається у відповідності до індивідуальних потреб отримувачів.

2) результативність

Протягом І півріччя 2023 року за висновками оцінки потреб   отримали соціальну послугу соціальної профілактики отримали 43 сім’ї, в них 78 дітей та 22  сім'ї, члени яких перебувають / перебували у конфлікті з законом

За результатами проведеної роботи були задоволені потреби клієнтів щодо інформування з питань соціальних послуг, стосовно здорового способу життя, профілактики суспільно небезпечних хвороб, протиправної поведінки, інституалізації дітей та дорослих з інвалідністю, дітей з групи ризику та громадян похилого віку, дискримінації, а також з питань толерантного ставлення до вразливих груп населення

3) своєчасність

 Вибірковий аналіз  карток з визначення індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги та алфавітних карток отримувачів соціальних послуг показав, що  надання соціальної послуги відбувається у строки та терміни, визначені Державним стандартом.

4) доступність та відкритість

Послуга  соціальної профілактики  надається у приміщенні  центру та за місцем мешкання отримувачів послуг.

Приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності водопостачання, водовідведення, освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям. Є обладнані кімнати для проведення індивідуальних та групових консультацій.

Кабінети ЦСС знаходяться на  першому поверсі, будівля є доступною для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Вздовж коридору оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, доступні буклети, плакати та листівки.

Інформація щодо заходів, послуг ЦСС, постійно висвітлюється на сайті Первомайської міської ради.

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги

Отримувачам послуги надавалась повна інформацію про центр та соціальні послуги, які надаються фахівцями. Надавачі послуги завжди відносяться з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги консультування та не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

В центрі ведеться журнал відгуків та пропозицій, в якому отримувачі соціальної послуги залишають відгуки про ставлення до них надавачів соціальної послуги

Працівники, які надають соціальні послуги, вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

6) професійність

В центрі затверджено штатний розпис в кількості 7,75 посад, кількість фактично працюючих станом на 01.07.2023 року 7,5 осіб, що становить  97 % від загальної кількості затверджених посад. 

Наявні затверджені посадові інструкції, всі працівники ознайомлені зі своїми посадовими інструкціями під особистий підпис.

Розроблено графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників. Всі працівники центру щомісячно брали участь у  навчальних заходах у форматі вебінарів та тренінгів, які проводив Харківський обласний центр соціальних служб. Один фахівець із соціальної роботи та психолог пройшли курси підвищення кваліфікації та отримали сертифікат державного зразка.

В особових справах працівників центру наявні документи / завірені копії документів про освіту державного зразка). Всі фахівці центру мають повну освіту педагогічного або психологічного вищу.

Наявні  особисті медичні книжки фахівців із соціальної роботи центру.

У наявності графік проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг.

Приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності водопостачання, водовідведення, освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям. Є обладнані кімнати для проведення індивідуальних та групових консультацій. Транспорту для надання соціальної послуги немає.

Всі працівники Центру  беруть участьу нарадах, конференціях з обміну досвідом, круглих столах, що проводить Харківський обласний центр соціальних служб, у тому числі за допомогою інтернет-ресурсів.

Кількісні показники якості надання соціальної соціальної профілактики

Кількісні показники

від 0% до 20%

від 21% до 50%

від 51% до 100%

Кількість скарг та результати їх розгляду

 

 

100%

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги консультування

 

 

100%

чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації

 

 

100%

періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги

 

 

100%

Якісні показники надання соціальної послуги соціальна профілактика

Показники якості від

від 80% до 100% «Добре»

51% до 79% «Задовільно»

від 0% до 50% «Незадовільно»

Адресність та індивідуальний підхід

100%

 

 

Результативність

100%

 

 

Своєчасність

100%

 

 

Доступність та відкритість

100%

 

 

Повага гідності отримувача

100%

 

 

Професійність

100%

 

 

Результати внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги соціальної профілактики

 

Принципи надання соціальної послуги

Результат

1

Доступність соціальної послуги

Добре

2

Незалежність отримувача соціальної послуги

Добре

3

Захист та безпека отримувача соціальної послуги

Добре

4

Конфіденційність інформації

Добре

Соціальна послуга соціальна інтеграція та реінтеграція

Доступність соціальної послуги

Послуга соціальна надається за місцем мешкання отримувачів послуг та у приміщенні Центру відповідно до Державного стандарту соціальної інтеграції та реінтеграції, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 19.09.2013 № 596

Інформація про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги  розміщена на інформаційних стендах вздовж коридору центру, доступні буклети, плакати та листівки. Всім отримувачам соціальної послуги зрозумілий її зміст та умови її надання.

Незалежність отримувача соціальної послуги

Фахівці, які надають послугу соціальна інтеграція та реінтеграція , в своїй роботі застосовують індивідуальний підхід, шанобливе ставлення до расової приналежності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, громадянства та мови отримувачів соціальної послуги, не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

Захист та безпека отримувачів соціальної послуги

Фахівці із соціальної роботи, які надають послугу провадять свою діяльність із повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, застосування фізичного, психічного чи іншого насильства щодо них.

Отримувачі послуги володіють інформацією про порядок оскарження непрофесійних дій фахівців, які здійснюють соціальний супровід.

Використання фахівцями із соціальної роботи речей сімей (осіб), для особистих цілей, отримання коштів, подарунків не допускається. Кошти, подарунки від отримувачів соціальної послуги надавачам даної послуги не пропонуються.

Отримувачі соціальної послуги проінформовані щодо заборони вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин в приміщенні центру, недопустимість застосування насильства щодо надавача послуги.

Конфіденційність інформації

Фахівці із соціальної роботи, які надають соціальну послугу вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних». Випадків розголошення конфіденційної інформації не було.

Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям.

1. Кількісні показники.

Кількість скарг і результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги) скарг стосовно надання соціальних послуг від отримувачів не надходило;

Кількість задоволених звернень за отриманням соціальної послуги (% від загальної кількості звернень) – 100% ;

Чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%) – 100% ;

Періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги – один раз на рік;

Відповідність встановлених показників якості (встановлюється шляхом здійснення моніторингу) – за результатами моніторингу надання соціальних послуг отримано  оцінку «Добре».

2. Якісні показники

1) адресність та індивідуальний підхід

Основні дії та заходи надання соціальної послуги соціальна інтеграція та реінтеграція виконуються відповідно до вимог Державного стандарту та відповідають визначеним індивідуальним потребам її отримувача. Вибірковий аналіз  карток визначення індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги соціальна інтеграція та реінтеграція, алфавітних карток отримувачів соціальної послуги та опитування клієнтів центру показав, що  соціальна послуга соціальна інтеграція та реінтеграція надається у відповідності до індивідуальних потреб отримувачів.

2) результативність

 • Протягом І півріччя 2023 року за висновками оцінки потреб отримали соціальну послугу соціальної інтеграції та реінтеграції 494 внутрішньо переміщених сімей/осіб

За результатами проведеної роботи були задоволені потреби клієнтів щодо допомоги в оформленні документів; допомога в отриманні місця проживання/перебування; надання психологічної підтримки; сприяння в отриманні гуманітарної допомоги.

3) своєчасність

 Вибірковий аналіз  карток з визначення індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги консультування та алфавітних карток отримувачів соціальних послуг показав, що  надання соціальної послуги відбувається у строки та терміни, визначені Державним стандартом.

4) доступність та відкритість

Послуга  соціальної інтеграції та реінтеграції надається у приміщенні  центру та за місцем мешкання отримувачів послуг.

Приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності водопостачання, водовідведення, освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям. Є обладнані кімнати для проведення індивідуальних та групових консультацій.

Кабінети ЦСС знаходяться на  першому поверсі, будівля є доступною для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Вздовж коридору оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, доступні буклети, плакати та листівки.

Інформація щодо заходів, послуг ЦСС, постійно висвітлюється на сайті Первомайської міської ради.

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги

Отримувачам послуги надавалась повна інформацію про центр та соціальні послуги, які надаються фахівцями. Надавачі послуги завжди відносяться з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги консультування та не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

В центрі ведеться журнал відгуків та пропозицій, в якому отримувачі соціальної послуги залишають відгуки про ставлення до них надавачів соціальної послуги

Працівники, які надають соціальні послуги, вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

6) професійність

В центрі затверджено штатний розпис в кількості 7,75 посад, кількість фактично працюючих станом на 01.07.2023 року 7,5 осіб, що становить  97 % від загальної кількості затверджених посад. 

Наявні затверджені посадові інструкції, всі працівники ознайомлені зі своїми посадовими інструкціями під особистий підпис.

Розроблено графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників. Всі працівники центру щомісячно брали участь у  навчальних заходах у форматі вебінарів та тренінгів, які проводив Харківський обласний центр соціальних служб. Два працівника фахівець із соціальної роботи та психолог пройшли атестацію та підвищили свій кваліфікаційний рівень.

В особових справах працівників центру наявні документи / завірені копії документів про освіту державного зразка). Всі фахівці центру мають повну освіту педагогічного або психологічного вищу.

На даний час відсутні  особисті медичні книжки працівників центру, у зв’язку з відсутністю фінансування, але всі працівники надали результати флюорографічного обстеження та свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19.

У наявності графік проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг.

Приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності водопостачання, водовідведення, освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям. Є обладнані кімнати для проведення індивідуальних та групових консультацій. Транспорту для надання соціальної послуги немає.

Всі працівники Центру  беруть участь у нарадах, конференціях з обміну досвідом, круглих столах, що проводить Харківський обласний центр соціальних служб, у тому числі за допомогою інтернет-ресурсів.

Кількісні показники якості надання соціальної послуги

соціальної інтеграції та реінтеграції

Кількісні показники

від 0% до 20%

від 21% до 50%

від 51% до 100%

Кількість скарг та результати їх розгляду

 

 

100%

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги консультування

 

 

100%

чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації

 

 

100%

періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги

 

 

100%

Якісні показники надання соціальної послуги соціальної інтеграції та реінтеграції

Показники якості від

від 80% до 100% «Добре»

51% до 79% «Задовільно»

від 0% до 50% «Незадовільно»

Адресність та індивідуальний підхід

100%

 

 

Результативність

100%

 

 

Своєчасність

100%

 

 

Доступність та відкритість

100%

 

 

Повага гідності отримувача

100%

 

 

Професійність

100%

 

 

Результати внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги

соціальної інтеграції та реінтеграції

 

Принципи надання соціальної послуги соціальної інтеграції та реіїнтерації

Результат

1

Доступність соціальної послуги

Добре

2

Незалежність отримувача соціальної послуги

Добре

3

Захист та безпека отримувача соціальної послуги

Добре

4

Конфіденційність інформації

Добре

Соціальна послуга представництва інтересів

Послуга надається відповідно до Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів, затверджено наказом Міністерства соціальної політики від 31.12.2015р. № 1261. Послуга соціальна надається за місцем мешкання отримувачів послуг та у приміщенні Центру.

Інформація про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги  розміщена на інформаційних стендах вздовж коридору центру, доступні буклети, плакати та листівки. Всім отримувачам соціальної послуги зрозумілий її зміст та умови її надання.

Незалежність отримувача соціальної послуги

Фахівці, які надають соціальну послугу, в своїй роботі застосовують індивідуальний підхід, шанобливе ставлення до расової приналежності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, громадянства та мови отримувачів соціальної послуги, не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

Захист та безпека отримувачів соціальної послуги

Фахівці із соціальної роботи, які надають послугу провадять свою діяльність із повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, застосування фізичного, психічного чи іншого насильства щодо них.

Отримувачі послуги володіють інформацією про порядок оскарження непрофесійних дій фахівців, які здійснюють соціальний супровід.

Використання фахівцями із соціальної роботи речей сімей (осіб), для особистих цілей, отримання коштів, подарунків не допускається. Кошти, подарунки від отримувачів соціальної послуги надавачам даної послуги не пропонуються.

Отримувачі соціальної послуги проінформовані щодо заборони вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин в приміщенні центру, недопустимість застосування насильства щодо надавача послуги.

Конфіденційність інформації

Фахівці із соціальної роботи, які надають соціальну послугу вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних». Випадків розголошення конфіденційної інформації не було.

Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям.

1. Кількісні показники.

Кількість скарг і результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги) скарг стосовно надання соціальних послуг від отримувачів не надходило;

Кількість задоволених звернень за отриманням соціальної послуги (% від загальної кількості звернень) – 100% ;

Чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%) – 100% ;

Періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги – один раз на рік;

Відповідність встановлених показників якості (встановлюється шляхом здійснення моніторингу) – за результатами моніторингу надання соціальних послуг отримано  оцінку «Добре».

2. Якісні показники

1) адресність та індивідуальний підхід

Основні дії та заходи надання соціальної послуги соціальна інтеграція та реінтеграція виконуються відповідно до вимог Державного стандарту та відповідають визначеним індивідуальним потребам її отримувача. Вибірковий аналіз  карток визначення індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги соціальна інтеграція та реінтеграція, алфавітних карток отримувачів соціальної послуги та опитування клієнтів центру показав, що  соціальна послуга соціальна інтеграція та реінтеграція надається у відповідності до індивідуальних потреб отримувачів.

2) результативність

 • Протягом І півріччя 2023 за висновками оцінки потреб отримали соціальну послугу представництва інтересів 49 сімей, в т.ч  в ході здійснення соціального супроводу. Послугу отримали сім’ї наступних категорій:
 • постраждалі від жорстокого поводження та насильства - 3;
 • внутрішньо переміщені сім'ї (особи) – 21;
 • сім’ї, в яких  батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання своїх обов’язків із виховання дитини – 14;
 • сім'ї, де один чи кілька членів мають інвалідність – 5;
 • сім'ї опікунів / піклувальників – 2;
 • прийомні сім’ї - 2
 • інші – 2.

За результатами проведеної роботи були задоволені потреби клієнтів щодо ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг, допомоги в оформленні або відновленні документів, допомоги у відновленні родинних та соціальних зв'язків, встановленні зв'язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо.

3) своєчасність

 Вибірковий аналіз  карток з визначення індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги консультування та алфавітних карток отримувачів соціальних послуг показав, що  надання соціальної послуги відбувається у строки та терміни, визначені Державним стандартом.

4) доступність та відкритість

Послуга  соціальної інтеграції та реінтеграції надається у приміщенні  центру та за місцем мешкання отримувачів послуг.

Приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності водопостачання, водовідведення, освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям. Є обладнані кімнати для проведення індивідуальних та групових консультацій.

Кабінети ЦСС знаходяться на  першому поверсі, будівля є доступною для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Вздовж коридору оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, доступні буклети, плакати та листівки.

Інформація щодо заходів, послуг ЦСС, постійно висвітлюється на сайті Первомайської міської ради.

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги

Отримувачам послуги надавалась повна інформацію про центр та соціальні послуги, які надаються фахівцями. Надавачі послуги завжди відносяться з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги консультування та не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

В центрі ведеться журнал відгуків та пропозицій, в якому отримувачі соціальної послуги залишають відгуки про ставлення до них надавачів соціальної послуги

Працівники, які надають соціальні послуги, вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

6) професійність

В центрі затверджено штатний розпис в кількості 7,75 посад, кількість фактично працюючих станом на 01.07.2023 року 7,5 осіб, що становить  97 % від загальної кількості затверджених посад. 

Наявні затверджені посадові інструкції, всі працівники ознайомлені зі своїми посадовими інструкціями під особистий підпис.

Розроблено графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників. Всі працівники центру щомісячно брали участь у  навчальних заходах у форматі вебінарів та тренінгів, які проводив Харківський обласний центр соціальних служб. Два працівника фахівець із соціальної роботи та психолог пройшли атестацію та підвищили свій кваліфікаційний рівень.

В особових справах працівників центру наявні документи / завірені копії документів про освіту державного зразка). Всі фахівці центру мають повну освіту педагогічного або психологічного вищу.

Наявні  особисті медичні книжки фахівців із соціальної роботи центру.

У наявності графік проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг.

Приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності водопостачання, водовідведення, освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям. Є обладнані кімнати для проведення індивідуальних та групових консультацій. Транспорту для надання соціальної послуги немає.

Всі працівники Центру  беруть участь у нарадах, конференціях з обміну досвідом, круглих столах, що проводить Харківський обласний центр соціальних служб, у тому числі за допомогою інтернет-ресурсів.

Кількісні показники якості надання соціальної послуги

представництва інтересів

Кількісні показники

від 0% до 20%

від 21% до 50%

від 51% до 100%

Кількість скарг та результати їх розгляду

 

 

100%

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги консультування

 

 

100%

чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації

 

 

100%

періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги

 

 

100%

 

Якісні показники надання соціальної послуги представництва інтересів

 

Показники якості від

від 80% до 100% «Добре»

51% до 79% «Задовільно»

від 0% до 50% «Незадовільно»

Адресність та індивідуальний підхід

100%

 

 

Результативність

100%

 

 

Своєчасність

100%

 

 

Доступність та відкритість

100%

 

 

Повага гідності отримувача

100%

 

 

Професійність

100%

 

 

Результати внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги

Представництва інтересів

 

Принципи надання соціальної послуги

Результат

1

Доступність соціальної послуги

Добре

2

Незалежність отримувача соціальної послуги

Добре

3

Захист та безпека отримувача соціальної послуги

Добре

4

Конфіденційність інформації

Добре

Соціальна послуга інформування

Послуга надається за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуг, в приміщенні надавача соціальної послуги, поза межами приміщення надавача соціальної послуги через мережу Інтернет відповідно до наказу Мінстерства соціальної політики від 28.10.14 № 828.

Інформація про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги  розміщена на інформаційних стендах вздовж коридору центру, доступні буклети, плакати та листівки. Всім отримувачам соціальної послуги зрозумілий її зміст та умови її надання.

Незалежність отримувача соціальної послуги

Фахівці, які надають соціальну послугу, в своїй роботі застосовують індивідуальний підхід, шанобливе ставлення до расової приналежності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, громадянства та мови отримувачів соціальної послуги, не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

Захист та безпека отримувачів соціальної послуги

Фахівці із соціальної роботи, які надають послугу провадять свою діяльність із повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, застосування фізичного, психічного чи іншого насильства щодо них.

Отримувачі послуги володіють інформацією про порядок оскарження непрофесійних дій фахівців, які здійснюють соціальний супровід.

Використання фахівцями із соціальної роботи речей сімей (осіб), для особистих цілей, отримання коштів, подарунків не допускається. Кошти, подарунки від отримувачів соціальної послуги надавачам даної послуги не пропонуються.

Отримувачі соціальної послуги проінформовані щодо заборони вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин в приміщенні центру, недопустимість застосування насильства щодо надавача послуги.

Конфіденційність інформації

Фахівці із соціальної роботи, які надають соціальну послугу вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних». Випадків розголошення конфіденційної інформації не було.

Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям.

1. Кількісні показники.

Кількість скарг і результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги) скарг стосовно надання соціальних послуг від отримувачів не надходило;

Кількість задоволених звернень за отриманням соціальної послуги (% від загальної кількості звернень) – 100% ;

Чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%) – 100% ;

Періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги – один раз на півроку;

Відповідність встановлених показників якості (встановлюється шляхом здійснення моніторингу) – за результатами моніторингу надання соціальних послуг отримано  оцінку «Добре».

2. Якісні показники

1) адресність та індивідуальний підхід

Основні дії та заходи надання соціальної послуги  виконуються відповідно до вимог Державного стандарту та відповідають визначеним індивідуальним потребам її отримувача. Вибірковий аналіз  карток визначення індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги, алфавітних карток отримувачів соціальної послуги та опитування клієнтів центру показав, що  соціальна послуга надається у відповідності до індивідуальних потреб отримувачів.

2) результативність

 • Протягом звітного періоду за висновками оцінки потреб надано 2054 послуг інформування , в т.ч. в ході здійснення соціального супроводу. Послугу отримали сім’ї наступних категорій:
 • постраждалі від жорстокого поводження та насильства -3;
 • внутрішньо переміщені сім'ї (особи) – 494;
 • учасників АТО – 23;
 • одинока матір (батько) -27;
 • сім’ї, в яких  батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання своїх обов’язків із виховання дитини – 14;
 • сім'ї, члени яких перебувають / перебували у конфлікті з законом – 22;
 • сім'ї, яких торкнулася проблема ВІЛ – 2;
 • сім'ї, де є алко/наркозалежні члени родини – 4;
 • сім'ї, де один чи кілька членів мають інвалідність – 147;
 • сім'ї усиновлювачів – 1;
 • сім'ї опікунів / піклувальників – 10;
 • прийомні сім’ї / ДБСТ – 6;
 • сім'ї патронатних вихователів – 3;
 • особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 10;
 • сім'ї, яким призначена державна допомога при народженні дитини – 51;
 • особи похилого віку – 152;
 • інші – 403.

За результатами проведеної роботи були задоволені потреби клієнтів щодо надання інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх отримання,  надання інформації щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших видів допомоги, робіт, послуг.

3) своєчасність

 Вибірковий аналіз  карток з визначення індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги  та алфавітних карток отримувачів соціальних послуг показав, що  надання соціальної послуги відбувається у строки та терміни, визначені Державним стандартом.

4) доступність та відкритість

Послуга   надається у приміщенні  центру та за місцем мешкання отримувачів послуг.

Приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності водопостачання, водовідведення, освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям. Є обладнані кімнати для проведення індивідуальних та групових консультацій.

Кабінети ЦСС знаходяться на  першому поверсі, будівля є доступною для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Вздовж коридору оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, доступні буклети, плакати та листівки.

Інформація щодо заходів, послуг ЦСС, постійно висвітлюється на сайті Первомайської міської ради.

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги

Отримувачам послуги надавалась повна інформацію про центр та соціальні послуги, які надаються фахівцями. Надавачі послуги завжди відносяться з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги консультування та не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

В центрі ведеться журнал відгуків та пропозицій, в якому отримувачі соціальної послуги залишають відгуки про ставлення до них надавачів соціальної послуги

Працівники, які надають соціальні послуги, вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

6) професійність

В центрі затверджено штатний розпис в кількості 7,75 посад, кількість фактично працюючих станом на 01.07.2023 року 7,5 осіб, що становить  97 % від загальної кількості затверджених посад. 

Наявні затверджені посадові інструкції, всі працівники ознайомлені зі своїми посадовими інструкціями під особистий підпис.

Розроблено графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників. Всі працівники центру щомісячно брали участь у  навчальних заходах у форматі вебінарів та тренінгів, які проводив Харківський обласний центр соціальних служб. Два працівника фахівець із соціальної роботи та психолог пройшли атестацію та підвищили свій кваліфікаційний рівень.

В особових справах працівників центру наявні документи / завірені копії документів про освіту державного зразка). Всі фахівці центру мають повну освіту педагогічного або психологічного вищу.

Наявні особисті медичні книжки фахівців із соціальної роботи центру.

Приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності водопостачання, водовідведення, освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям. Є обладнані кімнати для проведення індивідуальних та групових консультацій. Транспорту для надання соціальної послуги немає.

Всі працівники Центру  беруть участь у нарадах, конференціях з обміну досвідом, круглих столах, що проводить Харківський обласний центр соціальних служб, у тому числі за допомогою інтернет-ресурсів.

Кількісні показники якості надання соціальної послуги

Кількісні показники

від 0% до 20%

від 21% до 50%

від 51% до 100%

Кількість скарг та результати їх розгляду

 

 

100%

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги консультування

 

 

100%

чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації

 

 

100%

періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги

 

 

100%

Якісні показники надання соціальної послуги

Показники якості від

від 80% до 100% «Добре»

51% до 79% «Задовільно»

від 0% до 50% «Незадовільно»

Адресність та індивідуальний підхід

100%

 

 

Результативність

100%

 

 

Своєчасність

100%

 

 

Доступність та відкритість

100%

 

 

Повага гідності отримувача

100%

 

 

Професійність

100%

 

 

Результати внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги

 

Принципи надання соціальної послуги

Результат

1

Доступність соціальної послуги

Добре

2

Незалежність отримувача соціальної послуги

Добре

3

Захист та безпека отримувача соціальної послуги

Добре

4

Конфіденційність інформації

Добре

 

 

 

 

Переглядів: 120
Всього переглядів вкладених ресурсів: 120
Міський голова
Надіслати електронне звернення
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання
 
 
 
 

 

 
Пошук
Міська владаМіський головаМіська радаКерівний складСтруктураВакансіїЗаходи щодо запобігання корупціїГрафік особистого прийому громадянГрафік виїзних прийомів громадянІнструкція з діловодства у виконавчому комітеті Первомайської міської ради (зі змінами Розпорядження міського голови від 01.04.2020р. №59)ДокументиРезультати поіменного голосуванняРішення Первомайської міської ради Харківської областіРішення виконавчого комітету Первомайської міської радиРозпорядження міського голови з основної діяльностіПроекти рішень Первомайської міської радиПроекти рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської областіПереліки розпоряджень міського голови з основної діяльностіПротоколиАрхів рішень Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіПрозоре містоБюджет та фінансиПоточна діяльністьДокументиКомунальна власністьЖитлові питанняЗакупівліОчищення владиВідкриті даніДоступ до публічної інформаціїРегуляторна політика
Первомайська міська рада Харківської області >>>