Громадянам | Соціальний захист | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської ради Харківської області | Звіти про проведення внутрішноьої оцінки якості | ЗВІТ про проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської ради Харківської області
ЗВІТ про проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської ради Харківської області

 На  виконання  постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», відповідно до наказів Міністерства соціальної політики України від 16.06.2021 року № 335 «Про Зміни до Державного стандарту догляду вдома», від 29.02.2016 року № 198  «Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили  здатність  до  самообслуговування   чи   не набули такої здатності», від 25.03.2021 року №147 « Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги», з метою визначення відповідності наданих соціальних послуг Державних стандартів та потребам їх отримувачів, забезпечення якісних соціальних послуг, підвищення рівня професійної компетенції працівників, покращення якості надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської ради Харківської області було проведено внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг «догляд вдома», «стаціонарний догляд» та «натуральна допомога».

Наказом директора територіального центру від 16.03.2022 року № 24/1 «Про проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг» було :

 • затверджено склад комісії з проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг;
 • призначено відповідальних за організацію і проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг, розроблення анкет, їх заповнення  та аналізу.

Для проведення оцінки якості соціальних послуг застосовувалися наступні показники якості соціальних послуг:

 • адресність та індивідуальний підхід,
 • результативність,
 • своєчасність,
 • доступність та відкритість,
 • зручність,
 • повага отримувачів соціальної послуги,
 • професійність.

У територіальному центрі на даний час продовжують функціонувати три структурні підрозділи, в яких проводилася внутрішня оцінка якості вищевказаних соціальних послуг:

- відділення соціальної допомоги вдома;

- відділення організації надання адресної натуральної допомоги та прокату;

- відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання.

Відділення денного перебування у 2022 році тимчасово не працювало у зв’язку з карантинними обмеженнями (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)).

У травні 2023 року відділення відновило свою діяльність.

 

Протягом 2022 року чисельність виявлених і обслугованих осіб, які потребували надання соціальних послуг становила – 1256 осіб, фактично надано соціальних послуг– 1256 особам , що складає 100 %, а саме:

- у відділенні соціальної допомоги вдома виявлених та охоплених соціальним обслуговуванням становить 503 особи – 100%;

- у відділенні стаціонарного догляду  67 осіб – 100%.

- у відділенні організації надання адресної натуральної допомоги та прокату 686 осіб – 100%.

Територіальний центр надає соціальні послуги за рахунок бюджетних коштів (безоплатно), з установленням диференційованої плати та на платній формі. Тарифи на платні соціальні послуги затверджуються рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради. Протягом 2022 року платні соціальні послуги отримали 177 осіб. 

Відповідно до плану роботи про проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг, для вивчення думки отримувачів соціальних послуг щодо якості їх надання, було зроблено аналіз анкетування, проведеного під час внутрішнього оцінювання. Метою анкетування було отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальних послуг «догляд вдома», «стаціонарний догляд» та «натуральна допомога».

В анкетуванні  взяли участь 299  отримувачів  соціальних послуг. Рівень задоволеності соціальною послугою «догляду вдома» (за оцінками отримувачів соціальної послуги) - 100%, рівень задоволеності соціальною послугою «стаціонарний догляд» – 100%, рівень задоволеності соціальною послугою «натуральна допомога» – 100%.

Протягом 2022 року за отриманням послуги «догляд вдома» звернулося 72 особи, за отриманням послуги «стаціонарного догляду» - 44 особи, за отриманням послуги «натуральної допомоги» - 5 осіб. Рішення щодо надання цих послуг громадянам, які звернулися за отриманням соціальних послуг приймалися  у встановлені законодавством строки.

Всі особові справи отримувачів соціальних послуг (1256 особа)  містять договір про надання соціальних послуг, акти оцінки потреб сім`ї/особи, у кожній справі є діючий  індивідуальний план. Індивідуальні плани надання соціальних послуг відповідають визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальних послуг, з урахуванням групи рухової активності. Індивідуальні плани складені за формами згідно з додатками до Державних стандартів у двох примірниках (один примірник знаходиться у отримувача послуги, другий залишається в особовій справі отримувача). Статус – «добре».

Складені індивідуальні плани переглядалися один раз на  рік та за потреби. Статус - «добре».

Значна увага приділялася внутрішній оцінці якості надання соціальних послуг. Для цього проводились перевірки роботи соціальних робітників, працівників відділення стаціонарного догляду та відділення організації надання адресної натуральної допомоги та прокату, спостереження за процесом надання соціальних послуг, опитування отримувачів соціальних послуг, тощо.

В 2022 році було проведено 8 перевірок надання соціальної послуги «догляду вдома» з виїздом за місцем проживання отримувачів (перевірки проводилися із залученням сусідів отримувачів), в телефонному режимі здійснено 798 перевірок.

В червні 2022 року було проведено перевірку умов проживання та організації харчування отримувачів соціальної послуги «стаціонарного догляду», дотримання працівниками відділення внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни, встановлених вимог з охорони праці та протипожежної безпеки. Перевірки проводилися із залученням депутатів Первомайської міської ради.

В ході перевірок соціальних робітників, працівників відділення стаціонарного догляду та відділення організації надання адресної натуральної допомоги та прокату були отримані позитивні відгуки від отримувачів соціальних послуг щодо роботи.

Проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота щодо надання соціальних послуг в територіальному центрі через сторінку територіального центру у фейсбуці. Статус – «добре».

Письмових скарг зі сторони отримувачів соціальних послуг протягом 2022 року не надходило. Усні скарги стосовно недотримання графіків відвідувань соціальними робітниками та непорозуміння між підопічним та соціальними робітниками  вирішувалися своєчасно.

Відгуки отримувачів соціальних послуг фіксувалися в актах перевірок соціальних робітників.

Одним із критеріїв  проведення оцінки якості надання соціальних послуг є самооцінювання працівників територіального центру. В анкетуванні взяли участь 19 працівників. За результатами анкетування, працівники територіального центру задоволені своєю роботою, готові працювати краще і підвищувати свій рівень кваліфікації. Проблемним питанням є часте психологічне навантаження та важка фізична праця.

Результати самооцінки щотижнево обговорювалися на виробничих нарадах та отримали оцінку - «добре».

Проаналізувавши  думку  отримувачів  соціальних послуг: «догляду вдома», «стаціонарного догляду», «натуральної допомоги»  можна зробити висновок, що показники адресність та індивідуальний підхід та  результативність та своєчасність повністю задовольняють потреби отримувачів  –100% - статус «добре».

Показники: доступність та відкритість (100% - статус «добре»). Територіальний центр має два приміщення, які розташовані на території Первомайської міської територіальної громади:

 • м. Первомайський , 4 м-н, буд.15а;
 • с. Ржавчик, вул. Садова, буд. 38 (підрозділ відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання).

Приміщення та кабінети терцентру відповідають санітарним та протипожежним нормам. На всіх дверях кабінетів розташовані таблички з назвами, є пандус.

Проживаючі у відділенні стаціонарного догляду забезпечені одягом, взуттям, постільною білизною, м’яким та твердим інвентарем, столовим посудом. В наявності є засоби реабілітації.

Натуральні добові норми харчування виконуються на 100%.

Відділення забезпечене цілодобовим медичним постом. Організована денна зайнятість проживаючих.

Два підрозділи відділення стаціонарного догляду мають велику прилеглу територію.

Відділення має резервні джерела живлення електропостачання (генератори). Підготовлені до експлуатації резервні плити під скраплений газ.

Інформаційно-методичне забезпечення територіального центру відповідає статусу «добре». Коридори адміністративного приміщення та відділення стаціонарного догляду обладнані інформаційними стендами, на яких розміщена інформація про порядок надання, умови та зміст соціальних послуг, інформаційні картки надання соціальних послуг. На сторінці у соціальній мережі фейсбук висвітлюється інформація щодо проведення заходів відділеннями територіального центру.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги (100% - статус добре»): в ході анкетування не було виявлено негативних відгуків щодо некоректного, неввічливого ставлення зі сторони працівників територіального центру до отримувачів соціальних послуг. Також, не було зафіксовано фактів негуманних чи дискримінаційних дій зі сторони працівників.

 Що стосується критерію «дотримання принципу конфіденційності при наданні соціальних послуг», то посадовими обов’язками працівників територіального центру передбачено пункт, згідно якого працівники повинні дотримуватися конфіденційності в роботі з інформацією, отриманою в процесі виконання посадових обов’язків, не розголошувати інформацію особистого характеру, що стала відома під час надання соціальних послуг. Фактів не коректного ставлення до отримувачів соціальних послуг, розголошення їх персональних даних не виявлено. Статус - «добре».

Професійність: відсотковий еквівалент складає 100%. Штатний розпис працівників територіального центру сформований відповідно до законодавства України та з урахуванням норм Типових штатних нормативів чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджених наказом Мінсоцполітики України від 12.07.2016 №753.

Розроблені та затверджені посадові інструкції. Працівники володіють знаннями, навичками та відповідають кваліфікаційним вимогам. На протязі року постійно проводилося навчання працівників територіального центру.

В особових справах працівників є документи про освіту державного зразка. Працівники територіального центру щорічно проходять обов’язковий медичний огляд, кожен працівник має особисту медичну книжку.

Розроблені інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки, з надання першої медичної допомоги. Директор територіального центру, інженер з охорони праці, завідувач та заступник завідувача відділення стаціонарного догляду  проходять  навчання в учбових комбінатах для отриманням посвідчень з питань охорони праці, пожежної та техногенної безпеки.

Територіальний центр забезпечений необхідним обладнанням, твердим та м’яким інвентарем. Соціальні робітники забезпечені: куртками, господарськими сумками, халатами, велосипедами, рюкзаками – 100%. Статус – «добре».

Виходячи з вищевказаного, діяльність відділення соціальної допомоги вдома, відділення стаціонарного догляду  та відділення організації надання адресної натуральної допомоги та прокату оцінена за статусом «добре».

Узагальнений статус

Рекомендації

«Добре»

Продовжувати роботу з надання якісних соціальних послуг

 У 2023 році в територіальному центрі планується і вже впроваджено ряд заходів, спрямованих на удосконалення процесу надання соціальних послуг і підвищення якості надання соціальних послуг, а саме:

1. Відбувається впровадження соціальної послуги «паліативний догляд» вдома та у відділенні стаціонарного догляду, відкрито Університет Третього Віку при відділенні денного перебування.

2. Працівники територіального центру постійно підвищують кваліфікацію на робочих місцях, приймають участь в тренінгах, навчалися і навчаються офлайн (м. Полтава, м. Харків, м. Дніпропетровськ, м. Київ).

3.Удосконалений механізм та форми інформування населення про наявні соціальні послуги у відповідності до державних стандартів через сторінку територіального центру в соціальний мережі фейсбук, сайті міської ради.

4. Відділення територіального центру приймають участь у пілотних проектах з метою залучення додаткових коштів для надання якісних соціальних послуг.

5. В межах фінансової можливості зміцнюється матеріально-технічна база.

 

Директор                                                                           Катерина ДМИТРЕНКО

 

Переглядів: 477
Дата публікації: 10:07 21.09.2023
Міський голова
Надіслати електронне звернення
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання
 
 
 
 

 

 
Пошук
Міська владаМіський головаМіська радаКерівний складСтруктураВакансіїЗаходи щодо запобігання корупціїГрафік особистого прийому громадянГрафік виїзних прийомів громадянІнструкція з діловодства у виконавчому комітеті Первомайської міської ради (зі змінами Розпорядження міського голови від 01.04.2020р. №59)ДокументиРезультати поіменного голосуванняРішення Первомайської міської ради Харківської областіРішення виконавчого комітету Первомайської міської радиРозпорядження міського голови з основної діяльностіПроекти рішень Первомайської міської радиПроекти рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської областіПереліки розпоряджень міського голови з основної діяльностіПротоколиАрхів рішень Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіПрозоре містоБюджет та фінансиПоточна діяльністьДокументиКомунальна власністьЖитлові питанняЗакупівліОчищення владиВідкриті даніДоступ до публічної інформаціїРегуляторна політика
Первомайська міська рада Харківської області >>>