2022

ЗВІТ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ОЦІНКИ  ЯКОСТІ

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ  ЗА 2022 РІК В

ПЕРВОМАЙСЬКІЙ МІСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

 

На виконання Закону України від 01.01.2020 «Про соціальні послуги», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», наказу Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2013 року № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг управління соціального захисту населення Первомайської міської ради Харківської області надає звіт зовнішньої оцінки якості соціальних послуг.

З метою визначення відповідності наданих соціальних послуг державним стандартам та потребам отримувачів за рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області від 26.04.2023 р. № 74(зі змінами) створено комісію з проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, затверджено Порядок та план заходів щодо проведеннямоніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг.

Оцінка якості соціальних послуг (далі – оцінка якості) визначалась із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг, передбачених Державними стандартами до кожної послуги окремо.

 Зовнішню оцінку якості   соціальних послуг проведено в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської ради Харківської області (далі-Терцентр) та центрі соціальних служб Первомайської міської радиХарківської області (далі-Центр). Оцінювались такі послуги, як  догляд вдома, догляд стаціонарний, натуральна допомога, що надаються Терцентромта послуги соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, соціальна профілактика, соціальна інтеграції та реінтеграція, представництво інтересів,консультування, посередництво (медіація), соціальна адаптація, кризово та екстренне втручання та інформування,які надаються  Центром.

При проведенні оцінки якості надання соціальних послуг застосовувалися наступні  показники якості: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської ради Харківської області

Оцінку якості вТерцентріпроведено 27.09.2023 року.

При здійсненні оцінки  якості соціальних послуг комісією застосовувалися такі методи оцінки: анкетування отримувачів соціальних послуг та/або їх законних представників згідно розроблених анкет,  за місцем надання послуги стаціонарного догляду, спостереження за процесом надання соціальної послуги,опитування працівників, які надають соціальні послуги за Гугл- формою, вивчення документації. В анкетуванні прийняли участь 127 підопічних та опитування пройшли 13 працівників, які надають соціальні послуги в терцентрі.

Соціальні послуги надаються особам похилого віку, особам з інвалідністю, тяжко хворим особам на безоплатній, платній основі та з встановленням диференційованої плати.

За2022  рік   відділеннями  надано послуг 1256особам. Всі особи, які потребували соціальних послуг, їх отримали.

Догляд вдома

Серед  опитуваних отримувачів соціальної послуги догляду вдома всі мали позитивні відгуки щодо якості надання соціальних послуг, відзначили сумлінне виконання своєї роботи соціальними робітниками.

Всі підопічні мають щоденники відвідувань коректно заповнені, екземпляри договорів та свої екземпляри індивідуальних планів надання соціальних послуг. Надані соціальні послуги відповідають строкам, змісту та обсягам зазначеним у договорах.Майже всі отримувачі задоволені якістю та періодичністю надання даної послуги.

Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг та визначення індивідуальних потреботримувача соціальних послуг, підготовка індивідуального плану здійснюється у встановлений відповідно до законодавства строк.

Терцентр має два приміщення, які розташовані на території Первомайської міської територіальної громади. Основна будівля Терцентру розташована в межах міста, в центрі мікрорайону.Будівля обладнана “кнопкою виклику спеціаліста”, відповідає санітарним та протипожежним вимогам. Відсутній висновок фахівця з  обстеження будівлі та приміщень Територіального центру на відповідність Д.Б.Н. В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Наявний пожежний щит, вогнегасники, протипожежна система, в наявностіє пандус. Інформаційні стенди розміщені на першому поверсі та мають актуальну інформацію. Роздатковий матеріал відсутній, але інформація щодо надання соціальних послуг регулярно висвітлюється на офіційному сайті Первомайської міської ради, на особистій сторінціТерцентру у Facebook.

Зауваження та скарги від отримувачі даної послуги  відсутні.Фактів негуманних та дискримінаційних дій щодо отримувачів соціальних послуг не зафіксовано,розголошення конфіденційної інформації про підопічних не встановлено.

Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації, затверджені посадові інструкції є в наявності, документи про освіту (державного зразка) працівників наявні, всі працівники мають медичні книжки та пройшли медичний огляд. Соціальні робітники забезпечені твердим, м’яким інвентарем тамають велосипеди 21соціальний робітник.

   Послуга догляд вдома складає -90,6%  та має статус «Добре».

Стаціонарний догляд

Спостереження за процесом надання соціальної послуги  стаціонарного догляду показує наскільки життєво необхідною є ця послуга для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, зокрема одиноких людей. За 2022 рік послугою скористалося 44 осіб, з них 18 осіб отримали послугу екстренно (кризово).

Саме у жовтні 2022 року відбулося розширення  відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання у зв’язку з необхідністю розселення внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території громади і потребують постійного догляду. Дане відділення знаходиться у селі Ржавчик та розраховане на 30 ліжко-місць.

Для проведення зовнішньої оцінки застосовувалися показники якості соціальної послуги стаціонарного догляду, наведені у додатку 4 Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності.

При проведенні зовнішньої оцінки соціальної послуги стаціонарного догляду використовувалися такі методи оцінки: анкетування шляхом відвідування проживаючих у відділенні стаціонарного догляду з метою отримання відгуків стосовно організації послуги стаціонарного догляду, співбесіди, аналіз звернень. В анкетуванні взяли участь 7 отримувачів послуги. Проаналізовано характер звернень, які реєструються у журналі обліку особистого прийому громадян. За період проведення оцінки звернень та скарг не зареєстровано.  Відділення розраховане на 60 ліжко-місць, на момент проведення зовнішньої оцінки якості соціальної послуги стаціонарного догляду у відділенні проживало 44 підопічних для яких створені належні умови проживання, організовано побутове і медичне обслуговування, постійно здійснюються заходи щодо покращення житлових та безпечних умов проживання.

Особові справи мешканців стаціонарного відділення приведені у відповідність до законодавства. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

 Приміщення забезпечені безперебійним гарячим і холодним водопостачанням, освітленням, щодо опалення нажаль є проблеми, які потребують вирішення. Є потреба в ремонті туалетів та санітарних кімнат. Необхідно встановити електричні розетки в кімнатах підопічних. Щодо безперешкодного доступу отримувачів пандус є, але не має підйомного механізма (спеціального ліфта) для транспортування осіб, які мешкають на другому поверсі.Відділення забезпечене резервними джерелами живлення (генераторами) та підготовлені до експлуатації резервні плити під скраплений газ.На території Терцентру наявні лавки для відпочинку та достатньо насаджень, що дає можливість мешканцям стаціонарного відділення здійснювати прогулянки на свіжому повітрі. 

Проживаючі відділення забезпечені одягом, взуттям, постільною та натільною білизною, твердим інвентарем, столовим посудом. Також є в наявності засоби реабілітації.

Але нажаль є питання щодо натуральних норм харчування та дотримання харчового режиму підопічних з відповідними проміжками часу між прийманням їжі.

   Інформаційні стенди розміщені на першому поверсі та мають актуальну інформацію.

Не зважаючи на проблемні питання, які потребують вирішення всі мешканці стаціонарного відділення висловили  вдячні відгуки щодо надання соціальних послуг, турботливе  ставлення персоналу та взагалі про існування такої установи, яка є рятівною для одиноких осіб, які не здатні до самообслуговування.

   Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства,в наявності є затверджені посадові інструкції, документи про освіту  працівників наявні, всі працівники мають медичні книжки та пройшли обов’язковий медичний огляд. Всі працівники відділення забезпечені твердим, м’яким інвентарем. Терцентр забезпечений транспортом.

   Послуга стаціонарний догляд складає -91,7%  та має статус «Добре».

 

Натуральна допомога

На обліку у відділенні організації надання адресної допомоги та прокату протягом 2022 року перебувало 686осіб.Соціальною послугоюнатуральної допомоги, за  даний період скористалося 63 особи.

    В 2022 році було розпочато розмежування  послуг догляду вдома  та натуральної допомоги відповідно до Державних стандартів.

Для вивчення думки щодо якості надання послуг, які надаються відділенняморганізації надання адресної допомоги та прокату, взяли участь в опитуванні 24 отримувачів соціальної послуги. Комісією проведений аналіз результатів опитування працівників відділення та анкет отримувачів соціальної послуги натуральної допомоги показав високу затребуваність в цій послузі.

Приведені у відповідність до законодавстваособові справи отримувачів послуги.Надані соціальні послуги відповідають строкам, змісту та обсягам зазначеним у договорах. Не зважаючи на зміни, що відбулисямайже всі отримувачі задоволені якістю та періодичністю надання даної послуги.

Нажаль є проблемиз доступністю для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Інформаційні стенди є в наявності. Вся актуальна інформація висвітлюється на офіційному сайті Первомайської міської ради, а також на особистій сторінці Терцентру у Facebook.

   Майже всі отримувачі даної соціальної послуги мають позитивні відгуки та задоволені ставленням до себе з боку працівників. Скарг або виявлених фактів негуманних чи дискримінаційних дій до отримувачів соціальних послуг у відділенні комісією не зафіксовано.Випадків порушення конфіденційності не виявлено. 

    Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства, затверджені посадові інструкції є в наявності, документи про освіту працівників наявні, всі працівники мають медичні книжки та пройшли медичний огляд.

     Протягом 2022 року відділенням було прийнято натуральну допомогу від приватних підприємців міста, Міжнародної благодійної організації «АІСМ Україна», Німецького товариством міжнародного співробітництва «GIZ» та інших благодійних фондів та організацій. Пункт прокату працює в штатному режимі та повністю забезпечує отримувачів допомогою. З початку року143 особиотримали сучасні технічні засоби реабілітації.

Послуга натуральна допомога складає -87,9%  та має статус «Добре».   

Протягом  2022 року Терцентр  приймав участь в проект Громадської організації «Ліга соціальних працівників України». В рамках даного проекту було приведено у відповідність до чинного законодавства  ряд  нормативно- правових документів, створено мультидисциплінарну команду та плануєтся робота мобільної соціальної служби.

 Таким чином, загальна оцінка роботи Терцентру відповідає статусу  – “Добре”.

       Узагальнений статус- продовжувати роботу з суб’єктом.

 Для покращення якості соціальних послуг, оптимізації та удосконалення діяльності надавача соціальних послуг рекомендовано:

-        своєчасно та згідно вимог Держстандарту проводити визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача, про що мати відповідні документи в особових справах отримувачів соціальних  послуг догляду вдома, стаціонарного догляду, натуральної допомоги;

-        своєчасно проводити складання та аналіз індивідуальних планів надання соціальних послуг згідно вимог Держстандарту соціальних послугдогляду вдома, стаціонарного догляду, натуральної допомоги;

-        проводити інформаційну роз’яснювальну роботу серед мешканців міста щодо надання соціальних послуг;

-        підготувати інформаційні картки соціальних послуг догляду вдома, стаціонарного догляду, натуральної допомоги відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики від 28.10.2014 року № 828 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо інформування населення про соціальні послуги», розмістити її на сторінці Територіального центру на сайті Первомайської міської ради

-        ввести систематичне навчання з вивчення законодавчої бази, а також забезпечити підвищення кваліфікації фахівця та соціальних робітників;

-        забезпечити обстеження будівлі та приміщень Територіального центру на відповідність Д.Б.Н. В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”, з отриманням відповідного висновку фахівця з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.

 

Центр соціальних служб

Первомайської міської ради Харківської області

    Зовнішню оцінку якості соціальних послуг в Центрі проведено комісією 27.09.2023 року.

 Оцінювались, десять соціальних послуг, які надаються Центром. Зовнішня оцінка проводилась за місцем надання соціальних послуг шляхом вивчення документації та Гугл-форм, які заповнили 16 отримувачів та  5 фахівці Центру.

   Доступність приміщення центру частково відповідає вимогам, визначеним Державним стандартом. Доприлеглої території приміщення зроблено пониження бордюру з проїжджої частини, встановлено пандус з поручнями з обох сторін, сходи обладнані поручнями, ширина вхідних дверей достатня  для проїзду інвалідного візку, пороги обладнані скосами. Відсутній облаштований санвузол згідно ДБН, протипожежна безпека не відповідає вимогам, в приміщенні наявні стенди з інформацією для отримувачів послуг, у договорах про надання соціальних послуг передбачено положення щодо дотримання принципу конфіденційності. Виявлених порушень конфіденційності не встановлено.

    Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації суб'єкта, наявні затверджені посадові інструкції, розроблена програма стажування для початківців, проведена атестація одного фахівця із соціальної роботи, щорічно проводиться медичний огляд працівників. Обладнання, твердий та м’який інвентар наявні, потреби у транспорті немає.

Консультування

Протягом 2022 року зафіксовано 1903 повідомлення, щодо потреби в послузі консультування.

  Опитування отримувачів соціальної послуги консультування показало, що майже всі задоволені  якістю та періодичністю надання даної послуги. В наявності є особові справи.Надання соціальної послуги консультування відбувається у строки та терміни, визначені Державним стандартом.

    Прийняття рішення щодо надання соціальної послуги консультування  отримало 35 осіб, складено індивідуальні плани та укладено договори про надання соціальної послуги.

Приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності водопостачання, водовідведення, освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям. Є обладнані кімнати для проведення індивідуальних та групових консультацій. Приміщеннячастково відповідає санітарним та протипожежним вимогам.

Вздовж коридору оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, доступні буклети, плакати та листівки.Інформація, постійно висвітлюється на офіційному сайті Первомайської міської ради.

Фахівці із соціальної роботи завжди відносяться з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги консультування та не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них. Комісією порушень не зафіксовано.

Проведена атестація двох фахівців із соціальної роботи, щорічно проводиться медичний огляд працівників. Твердим інвентарем фахівці забезпечені, потреби у транспорті немає.

   Послуга консультування складає -90%  та має статус «Добре».

Соціальний супровід  сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

В ході оцінювання даної послуги  встановлено, що протягом  2022 року послугу соціального супроводу отримували 4 прийомні сім’ї, в яких знаходяться на вихованні  10 дітей, 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких знаходиться на вихованні 12 дітей та дві сім’ї піклувальників, в яких знаходилось на вихованні 2 дітей.У зв’язку з агресією Російської федерації 2 прийомні сім’ї та 1 дитячий будинок сімейного типу знаходяться за межами України. Під час соціального супроводу  даних сімей зв’язок з ними підтримується за допомогою телефонного зв’язку або доступних месенджерів.

Жодна з 8 сімей, які знаходяться під соціальним супроводом не припинила своє функціонування.Строки відвідування отримувачів соціальної послуги соціального супроводу за місцем його проживання (перебування) в більшості випадків  дотримуються. Порушення (перенесення) строків відбувається з поважних причин отримувачів соціальної послуги.

Навантаження фахівців із соціальної роботи надання соціальних послуг не перевищує показник, визначений Державним стандартом соціального супроводу сімей. 

Всі отримувачі забезпечені обладнанням та витратними матеріалами. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям.

Послугасоціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклуванняскладає -99%  та має статус «Добре».

Соціальнийсупровідсімей (осіб), якіперебувають у складнихжиттєвихобставинах

Всього під соціальним супроводом протягом 2022 року перебувало 35 сім’ї, в яких виховується 67 дітей. Знято з соціального супроводу 11 сімейз позитивним результатом. Зафіксовано 9 сімей  в яких відбулося покращення фізичного, психологічного та соціального стану. Повторно взято під соціальний супровід одну сім’ю, в якій виховується одна дитина. Двадцять чотири сімей продовжують перебувати під соціальним супроводом. Дві сім’я зняті з негативним результатом у зв’язку з позбавленнямбатьківських прав. Сімей, яким достроково завершено надання послуги соціального супроводу у зв’язку з досягненням позитивного результату не було.

     В Центрі працює шість фахівці із соціальної роботи, навантаження на яких перевищує Державний стандарт соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

Послуга соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинахскладає -67%  та має статус «Задовільно».

Соціальна профілактика

В ході оцінювання даної послуги  встановлено, що протягом  2022 року послугу соціальна профілактика отримували 110 осіб. Аналіз документів показав, що з 110 осіб за результатами профілактичноїроботи було взято під соціальний супровід 35 осіб. Нажаль комісією зафіксовано порушення в особових справах отримувачів з 110 осіб  сформовано всього 35 справ, які містять індивідуальні плани та укладені договори. Це говорить про те,що дана послуга частково  надавалася поза Державним стандартом.

   Фахівці із соціальної роботи регулярно  розповсюджують інформаційні матеріали та проводяться інформаційні заходиз питань надання соціальних послуг, стосовно здорового способу життя, профілактики суспільно небезпечних хвороб, протиправної поведінки, інституалізації дітей та дорослих з інвалідністю, дітей з групи ризику та громадян похилого віку, дискримінації, а також з питань толерантного ставлення до вразливих груп населення. Облаштовані стенди містять актуальну  інформацію. На сайті протягом року висвітлювалась інформація про соціальну послугу.

   Скарги відсутні, комісією  не виявлено  фактів негуманних чи дискримінаційних дій до отримувачів соціальної послуги.

Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації,затверджені посадові інструкції єв наявності , документи про освіту  працівників наявні, медичні книжки нажаль відсутні, але працівники пройшли флюорографічне дослідження. Всі працівники відділення забезпечені твердим, м’яким інвентарем.

Послуга соціальна профілактикаскладає -79,6%  та має статус «Задовільно».

Представництво  інтересів

За 2022 рік дану послугу  отримала 41 особа. Сформовано 35 особових справ з діючим індивідуальним планом та укладенідоговори між надавачем та отримувачем соціальної послуги. Комісія виявила порушення збоку 6 отримувачів, які отримали послугу поза Державним стандартом.Про аналізувавши анкети отримувачів по даній послузі  скарги відсутні. Майже всі задоволені якістю та періодичністю надання даної послуги.

Приміщення  відповідає санітарним та протипожежним вимогам. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям. Є обладнані кімнати для проведення індивідуальних та групових консультацій.

    На стендах наявнаінформаційно-довідкова інформація з переліком послуг. Всі клієнти, які є отримувачами послуг ознайомлені з інформацією та отримують інформаційні буклети.Інформація, постійно висвітлюється на офіційному сайті Первомайської міської ради.Також на стендах наявна інформація про правозахисні організації. Порушення принципів конфіденційності не виявлено.

   Фахівці відповідно графіків проходять навчання та підвищення кваліфікації, а також активно приймають участь у нарадах, конференціях з обміну досвідом.

Послуга  представництво інтересівскладає -96,7%  та має статус «Добре».

Соціальна інтеграція та реінтеграція бездомних осіб

Протягом 2022 року отримали соціальну послугу інтеграції та реінтеграції2486 внутрішньо переміщених сімей/осіб. Дана послуга також надавалася з порушеннями, які зафіксувала комісія. Всього 35 особових справ було сформовано з дотриманням Державного стандарту.

   Аналіз анкет показав, що маже всі отримувачі задоволені якістю та періодичністю надання соціальної послуги. Комісія не зафіксувала  жодної скарги.

 Всі фахівці мають відповідну фахову освіту, протягом року два фахівця із соціальної роботи пройшли підвищення кваліфікації.

   Центр кожного року здійснює моніторинг та внутрішню оцінку якості соціальної послуги, а також вносяться комісією пропозиції по удосконаленню роботи Центру.

Приміщення  відповідає санітарним та протипожежним вимогам. Роздатковий матеріал  наявний. Актуальна інформація висвітлюється на офіційному сайті Первомайської міської ради.

Всі опитані задоволені  ставленням до себе збоку працівників Центру та мають позитивні відгуки про роботу фахівців із соціальної роботи.

   Принципи  конфіденційності не порушені, скарг та фактів негуманних чи дискримінаційних  дій до отримувачів даної послуги, комісія не зафіксувала.

   Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства, посадові інструкції єв наявності, документи про освіту  працівників наявні, медичні книжки нажаль відсутні, але працівники пройшли флюорографічне  дослідження. Всі працівники забезпечені твердим інвентарем.

Послуга соціальна інтеграція та реінтеграція бездомних осіб складає -78,9%  та має статус «Задовільно».

Соціальна адаптація

В ході оцінювання даної послуги  встановлено, що протягом  2022 року послугу соціальна адаптація потребувала тільки одна сім’я. Комісією проведений аналіз даної послуги, яка має позитивний результат, а саме покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувача.

Справа отримувача сформована відповідно до Державного стандарту. Наданапослуга відповідає строкам, змісту та обсягам зазначеним у договорі. Індивідуальний план є в наявності.

Приміщення  відповідає санітарним та протипожежним вимогам. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям. 

Вздовж коридору оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, доступні буклети, плакати та листівки.Постійно висвітлюється інформація на офіційному сайті Первомайської міської ради.

Фахівці із соціальної роботи завжди відносяться з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги консультування та не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них. Комісією порушень не зафіксовано.

Проведена атестація двох фахівців із соціальної роботи, щорічно проводиться медичний огляд працівників. Твердим інвентарем фахівці забезпечені.

Послуга соціальна адаптація складає -96,9 %  та має статус «Добре».

Соціальні послуги кризового та екстреного втручання та посередництво  (медіація) не оцінювалися у зв’язку з відсутністю отримувачів у 2022 році. 

 Таким чином, загальна оцінка роботи Центру відповідає статусу  – “Добре”.

      Узагальнений статус- продовжувати роботу з суб’єктом.

Для покрашення якості соціальних послуг, оптимізації та удосконалення діяльності          Центру рекомендовано:

-  дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державних стандартах  послуги;

   -  забезпечувати оформлення особових справ відповідно вимог законодавства;

   -   своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги в частині їх перегляду;

   -     проводити інформаційну роз’яснювальну роботу серед мешканців міста щодо надання соціальних послуг;

       - підготувати інформаційні картки соціальних послугконсультування,соціальний супровід  сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальна профілактика, представництво  інтересів, соціальна інтеграція та реінтеграція бездомних осіб, соціальна адаптація, кризового та екстреного втручання, посередництво  (медіація)відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики від 28.10.2014 року № 828 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо інформування населення про соціальні послуги», розмістити її на сторінці Центру на сайті Первомайської міської ради;

        -    забезпечити обстеження будівлі та приміщень Територіального центру на відповідність Д.Б.Н. В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”, з отриманням відповідного висновку фахівця з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                          Ірина БОМКО

 

Секретар комісії                                                                     Яна КРАВЦОВА

 

Переглядів: 163
Дата публікації: 11:27 11.12.2023
Міський голова
Надіслати електронне звернення
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання
 
 
 
 

 

 
Пошук
Міська владаМіський головаМіська радаКерівний складСтруктураВакансіїЗаходи щодо запобігання корупціїГрафік особистого прийому громадянГрафік виїзних прийомів громадянІнструкція з діловодства у виконавчому комітеті Первомайської міської ради (зі змінами Розпорядження міського голови від 01.04.2020р. №59)ДокументиРезультати поіменного голосуванняРішення Первомайської міської ради Харківської областіРішення виконавчого комітету Первомайської міської радиРозпорядження міського голови з основної діяльностіПроекти рішень Первомайської міської радиПроекти рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської областіПереліки розпоряджень міського голови з основної діяльностіПротоколиАрхів рішень Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіПрозоре містоБюджет та фінансиПоточна діяльністьДокументиКомунальна власністьЖитлові питанняЗакупівліОчищення владиВідкриті даніДоступ до публічної інформаціїРегуляторна політика
Первомайська міська рада Харківської області >>>