Звіт за 2023 рік

ІНФОРМАЦІЯ

про роботу уповноваженого підрозділу

з питань запобігання та виявлення корупції

за 2023 рік

 

Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області (далі  – уповноважений підрозділ) працює у штатному режимі з вересня 2020 року у відповідності до чинного законодавства України та нормативних документів міської ради, а саме: Конституція України,  Закону України «Про запобігання корупції»,  Кримінального кодексу України, Антикорупційної стратегії 2021-2025, Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Первомайської міської ради, затвердженого однойменним рішенням  №1657-78/7 від 24 вересня 2020 року,  посадової інструкції головного спеціаліста від 1 вересня 2020 року, плану заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією у Первомайській міській раді на 2023 рік, плану проведення навчань, семінарів та тренінгів з питань запобігання та протидії корупції у Первомайській міській раді на 2023 рік, та ін.

Протягом  2023 року уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважений підрозділ) виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області було проведено ряд превентивних заходів серед працівників виконавчого комітету, депутатського корпусу та юридичних осіб публічного права,  засновниками яких є Первомайська міська рада, її виконавчий комітет спрямованих на запобігання та виявлення  корупційних проявів шляхом надання методичної, консультаційної та практичної допомоги з дотримання норм антикорупційного законодавства.

Основні напрямки роботи за поточний період 2023  року:

 • Розробка і впровадження внутрішньої документації щодо запобігання та виявлення корупції;
 • Оцінка корупційних ризиків в діяльності виконавчого комітету міської ради;
 • Надання методичної допомоги та консультацій щодо додержання законодавства про корупцію;
 • Здійснення заходів з виявлення та упередження конфлікту інтересів;
 • Перевірка факту подання декларації (під час воєнного стану за бажанням посадової особи чи особи покликаної на виконання функцій держави);
 • Робота з напрямку реалізації інституту викривачів;
 • Інформування про порушення законодавства у сфері АК.

Детальніше по напрямкам:

 • Аналіз корупційних ризиків в нормативних документах виконавчого комітету міської ради.

Найпоширенішими корупційними ризиками в формуванні нормативних документів є:

 1. неточність в формулюванні переліку документів для проведення конкурсів та публічних закупівель,
 2. дискреційні повноваження керівників напрямків,
 3.  нечітка регламентація прав, обов’язків чи відповідальності юридичних та фізичних осіб;
 4. суперечність між положеннями одного нормативно-правового акта або між положеннями різних нормативно-правових актів однакової юридичної сили у вирішенні того самого питання (стосується  загальнодержавного рівня);
 5. вживання неусталених, двозначних термінів і категорій оціночного характеру.

Проводиться візування проєктів розпоряджень, рішень та інших нормативних актів міської ради, що  недопущення корупційних ризиків, конфлікту інтересів та інших порушень, пов’язаних з корупцією.

 

 Шляхом візування проєктів документів перед їх розглядом на засіданні та підписанням міським головою, проводиться аналіз потенційного конфлікту інтересів учасників засідань та проводиться аналіз додержання процедури оголошення конфлікту інтересів та його попередження. Найпоширеніші питання в цьому напрямку:  питання, що розглядається на засіданні комісії, виконавчого комітету чи сесії стосується безпосередньо члена комісії/виконкому/сесії та/або його близьких осіб.

З цього питання підрозділом надавалась методична допомога працівникам виконавчого комітету, апарату міської ради та депутатам: «Конфлікт інтересів в Органах місцевого самоврядування (ОМС)». Відповідні методичні рекомендації направлялись на електронні адреси осіб ОМС.

 • Повідомленьщо стосується напрямку роботи з викривачами до уповноваженого підрозділу протягом звітного періоду не надходило. Підрозділом здійнювалось інформуваня колег та населення щодо роботи з викривачами, розроблено форму повідомлення про корупцію, оприлюднено контактні дані уповноваженої особи на Офіційному сайті міської ради, інформаційних стендах міської ради та розпчато процедури приєднання до Єдиного порталу повідомлень викривачів

 • Декларування в період воєнного стану посадовими особами з початку повномасштабного вторгнення російської федерації та до 11 жовтня  2023 року було добровільним. Проте, підрозділ продовжував надавати методичну допомогу та консультації з цього питання.

З 12 жовтня 2023 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану», яким було відновлено обов’язкове декларування  державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та розширено коло декларантів. Наразі Національне агентство з питань запобігання корупції (Далі – НАЗК) відновило роботу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, доступ до офіційних даних якого мають всі охочі. 

З відновленням декларування посилилася робота з наданням методичної допомоги уповноваженим підрозділом з цього напряму. Уповноважений підрозділ протягом звітного періоду постійно публікував найактуальнішу інформацію щодо декларування на Офіційному сайті Первомайської міської ради, надсилав інформацію на електронні адреси працівникам виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області,  юридичним особам публічного права та надавав усні роз’яснення з цього приводу.

 • Навчання, тренінги та методичні рекомендації:

Відповідно до плану проведення навчань, семінарів та тренінгів з питань запобігання та протидії корупції  у  Первомайській міській раді на 2023 рік постійно проводяться методичні роз’яснення та особисті консультації щодо питань роботи відділу. Так, протягом 2023 року було проведено 24 особистих консультації щодо питань роботи відділу (переважно це питання подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та запобігання конфлікту інтересів осіб місцевого самоврядування).

За поточний період 2023 року головним спеціалістом розроблено пам’ятки щодо актуальних питань роботи уповноваженого підрозділу, які були направлені  колегам електронним листом від 24 травня 2024 року та оприлюднені на офіційному сайті у розділі МІСЬКА ВЛАДА | ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ | ПАМ'ЯТКИ ДО РОЗДІЛУ “ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ”  за посиланням: https://pervom-rada.gov.ua/info/page/6812

Головним спеціалістом підрозділу постійно проводиться підвищення свого особистого рівня знань, до чого залучаються і працівники виконавчого комітету міської ради. Так, з квітня по вересень 2023 року  керівником підрозділу було взято участь та отримано сертифікати по 8 курсам підвищення кваліфікації на освітній платформі Національного агента з питань запобігання корупції (НАЗК) та освоєно 3 курс  на платформі ДІЯ,  про що теж отримано кваліфікаційні сертифікати.

Працівники виконавчого комітету брали участь у підвищенні кваліфікації у тренінгу Центру громадянських ініціатив – ЦЕГРІН з організації антикорупційної діяльності та роботи уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції в територіальній громаді 11-12 липня в м. Полтава. Окрім того, всі працівники виконавчого комітету та керівники комунальних підприємств отримали методичну допомогу з питань: декларування у 2023 році, специфіка е-декларування в ОМС та пам’яток з питань роботи уповноваженого підрозділу.

29-30 листопада головним спеціалістом уповноваженого підрозділу було взято участь у подібному заході у м.Києві «Як організувати діяльність ОМС, щоб бути привабливим донору, а не антикорупційним органам та розслідувачам», про що отримано сертифікат.

Головний спеціаліст уповноваженого підрозділу,  брала участь у серії тренінгів: засіданні Міжміської робочої групи в рамках ініціативи покращення регіонального/місцевого бізнес-клімату, яка впроваджується ГО "Електронна Республіка" за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України". 

Тема: «Інструменти антикорупційного менеджменту в роботі ОМС в процесі відбудови»;  «Ефективність уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції. Задачі і виклики воєнний період» ; U-LEAD   «Взаємодія для розвитку: можливості кризових комунікацій та відповіді на негативи громади», «Презентація публічної частини моніторингу реалізації державної антикорупційної політики», «Відкриті дані – як один з основних антикорупційних інструментів», де обмінювалась досвідом та думками з колегами.

 • Також уповноважений підрозділ наприкінці 2023 року взяв участь в співпраці з USAID в пілотному проєкті з розбудови ефективної антикорупційної функції в рамках ініціативи покращення регіонального/місцевого бізнесу та готовність реалізовувати рекомендації експертів відповідно до наявних можливостей. В результаті такого проєкту були надана методична та практична допомога з боку організаторів й експертів проєкту щодо реалізації роботи антикорполітики у виконавчому комітеті Первомайської міської ради Харківської області.

 • Комунікація:

Ведеться постійна комунікація та збирається зворотній зв'язок щодо потреб надання методичної допомоги з  актуальних  питань роботи підрозділу.

Комунікація з громадськістю в уповноваженому підрозділі ведеться шляхом оприлюднення роботи відділу, новин та актуальних питань на офіційному сайті Первомайської міської ради, в офіційних месенджерах міської ради та Первомайського міського голови, на особистих прийомах міського голови й головного спеціаліста уповноваженого підрозділу міської ради.

Підрозділом ведеться постійна співпраця з іншими органами влади, особливо тісно йде співпраця з департаментом запобігання та виявлення корупції,  департаментом запобігання конфлікту інтересів НАЗК, Первомайським міськрайонним судом Харківської області, відділом поліції та іншим органами й представництвами державної та місцевої влади.

 

 

Уповноважений підрозділу з питань запобігання

та виявлення корупції  виконавчого комітету

Первомайської міської ради Харківської області

Переглядів: 211
Дата публікації: 08:45 10.01.2024
Міський голова
Надіслати електронне звернення
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Посилання
 
 
 
 

 

 
Пошук
Міська владаМіський головаМіська радаКерівний складСтруктураВакансіїЗаходи щодо запобігання корупціїГрафік особистого прийому громадянГрафік виїзних прийомів громадянІнструкція з діловодства у виконавчому комітеті Первомайської міської ради (зі змінами Розпорядження міського голови від 01.04.2020р. №59)ДокументиРезультати поіменного голосуванняРішення Первомайської міської ради Харківської областіРішення виконавчого комітету Первомайської міської радиРозпорядження міського голови з основної діяльностіПроекти рішень Первомайської міської радиПроекти рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської областіПереліки розпоряджень міського голови з основної діяльностіПротоколиАрхів рішень Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіПрозоре містоБюджет та фінансиПоточна діяльністьДокументиКомунальна власністьЖитлові питанняЗакупівліОчищення владиВідкриті даніДоступ до публічної інформаціїРегуляторна політика
Первомайська міська рада Харківської області >>>